Toni Hinkka – Karisma

Toni Hinkka on vaikutusvoiman konsultti, joka mentoroi Suomessa yritysjohtoa. Hinkan ura mentorina lähti liikkeelle satukirjamaisella tarinalla, jossa eräs yritysjohtaja kysyi häneltä pystyisikö Hinkka auttamaan häntä kehittämään henkilökohtaista vaikutusvoimaansa. Hinkan olemus ja esimerkillisyys oli vedonnut tähän ensimmäiseen tulevaan asiakkaaseen vaikuttavuuden saralla. Itse pyyntöön Hinkka vastasi, että voidaan koittaa. Hinkka hommasi kasan kirjoja aihepiirin ympäriltä ja lähti tutkimaan, miten vaikuttavuutta voidaan parantaa. Hinkan mentoroinnin, työpajojen, kirjojen ja esiintymisten kautta suorittama ihmisten oivalluttaminen on vaikuttanut sittemmin usean ihmisen elämän polkuun. Tämä kirja karismasta on tekstiltään lyhyt ja ytimekäs satasivuinen kokonaisuus, mutta asialtaan ja oppivaikutukseltaan se on massiivinen.

Karisma tulee kreikankielen sanasta kharisma. Sitä käytetään kuvailemaan yksittäisen ihmisen kykyä viehättää ihmisiä tai vaikuttaa heihin. Tässä kirjassa Hinkka käsittelee kolmeakymmentä eri tapaa parantaa henkilökohtaista vaikuttavuutta. Nämä tavat lokeroituvat Hinkan rakentaman työkalun, karismakiven, 8 lokeron alle. Tästä kokonaisuudesta muodostuu purot, jotka vaikuttavat karismaamme eli siihen, miten ihmiset meidät kokevat. Esittelen kirjassa avatuista vaikuttavuuden elementeistä tässä blogikirjoituksessa osan.

 

”Aito karisma ei ole syntymälahja, vaan itsetuntemuksen sivutuote”.  – Toni Hinkka

 

 

KARISMAKIVI: CxO Academy

 

 

 • LÄSNÄOLO

Kun kaksi tai useampi ihminen on samassa tilassa, voidaan heidän katsoa olevan läsnä. Fyysinen läsnäolo ei kuitenkaan riitä vaikuttavuuden syntyyn. Henkisellä läsnäololla viestimme toiselle ihmisellä arvostustamme häntä kohtaan. Millä tavalla keskitymme kohtaamiseemme tai vuorovaikutus tilanteeseemme ja millaisella asenteella tilanteessa olemme?

  • Positiivisuus

Hinkka pysähtyy kirjassa pohtimaan läsnäoloasi ja kehottaa meitä kysymään itseltämme: ”Millainen sinä olet? Oletko nostattaja vai lannistaja? Mikä tunnelma saapuu huoneeseen, kun sinä saavut?” Tunne tekee vahvan muistijäljen ihmisessä. Kymmenienkin vuosien jälkeen muistamme ihmisistä aina ensin sen, mitä tunteita he meissä aiheuttivat sen sijaan, että muistaisimme mitä me heidän kanssamme teimme.

Harjoitteena Hinkka kehottaa meitä treenaamaan kohtaamisia. On kyseessä sitten työkaveri tai kaupan kassa. Keskitä kohtaamisessa kaikki energiasi kohtaamasi henkilöön. Älä käännä katsetta pois hänen kasvoista ja pidä kehosi suunnattuna häntä kohden. Puhu ja kuuntele häntä kuin hän olisi sillä hetkellä maailman tärkein ihminen.

 • INNOITUS

Innoitus määritetään kirjassa sivistyssanakirjan mukaisesti: luomistoimintavire, haltioituneisuus, inspiraatio. Innostuneisuus on tunne, ja tunteen voi siirtää toiseen ihmiseen. Tämän toteuttamiseksi, sinun pitää kuitenkin ensin saada itsesi saman tunteen valtaan. Tunne saadaan aikaan tarinalla - tarkemmin ottaen yhteisellä jaetulla näyllä, mikä sytyttää molemmat sisältä ja saa aikaan energiaa.

  • Arvot

Hinkka kertoo, kuinka arvot ovat asioita, joita pidämme tärkeinä. Kun ihmisellä on voimakas ja kirkas käsitys siitä, mitä haluaa ja tavoittelee, nämä arvot näkyvät kaikessa hänen toiminnassaan. Karismaattinen henkilö toimii, kuten sanoo. Karismaton taas sanoo mieluummin: ”Älkää tehkö kuten minä, vaan kuten minä sanon”.

Arvot muodostavat kivijalan karismalle. Mitä selkeämmin käsität omat arvosi, niiden taustat soveltamisen, sitä voimakkaamman vaikutelman annat itsestäsi tai yrityksestäsi. Kuinka tietoinen olet omista arvoistasi, onko ne sinulla kirjoitettuna muistiin ja pystytkö pitämään arvoistasi kiinni tiukan paikan tullen?

  • Tunteen siirto

Kirjan mukaan ihmisen päätöksenteosta kahdeksan prosenttia on loogista järkeilyä. Tämä johtaa tulokseen, että päätöksenteon 92 prosenttia on tunnetta. Vaikka perustelemme itsellemme päätökset rationaalisesti, tästä huolimatta tunteet ovat tehneet suurimman osan siitä, miksi päädymme päätökseemme.

Ihmisiin vaikuttamisessa, johtamisessa ja karismassa on paljolti kysymys tunteen siirrosta. Tähän liittyy yksi luonnonlaki, jota käsittelimme jo aiemmin: Et voi siirtää tunnetta, jota sinulla itselläsi ei ole.

 • VIESTINTÄ

Lähdettäessä rakentamaan viestintää, tulee toiminta pohjata juuri opittuun faktaan. Tunne on 92 % päätöksenteosta ja looginen järkeily 8 %. Keskity siis vaikuttamaan tunteisiin.

Hinkka avaa hyvin, kuinka puhuja ja kuulija etenevät eri reittiä. Puhuja miettii ensin asian, sitten käyttämänsä kielen, tämän jälkeen äänenkäyttönsä ja lopulta toimintansa estradilla. Kuulija taas katsoo ensin, onko estradilla joku hengissä, kuuleeko hän mitä puhutaan, ymmärtääkö hän esiintyjän termit ja vasta viimeisenä sen, mitä puhuja oikeasti sanoo. Huippupuhujan salaisuus on oppia ajattelemaan kuulijan näkökulmasta.

  • Kiteytys

Karismaattisena ihmisenä pidetään ihmistä, joka puhuu ytimekkäästi ja selittää asioita sen verran, että vastaanottajalle jää tilaa omalle oivaltamiselle.

Kiteytyksen treenaukseen Hinkka kehottaa meitä kaivamaan esiin jonkin aikaisemman viestin tai muistelemaan jotain tärkeää asiaa, josta olet puhunut. Etsi viestin ydin. Mieti, miten sanoisit sen viidellä sanalla.

  • Sävykkyys

Vastaanotamme viestejä auditiivisesti, visuaalisesti ja kinesteettisesti. Kuulemisen lisäksi se, mitä näemme ja miten liikumme, vaikuttaa myös viestin perillemenoon. PowerPoint, fläppi- tai valotaulu sekä puhujanpöntön takaa poistuminen ovat hyviä sävykkyyden lisääjiä. Myyntineuvottelussa pelkän puheen sijaan tutkitaan konkreettista tuotetta tai demonstroidaan konkreettisesti ominaisuutta. Jos saat kuulijan liikkumaan, teho vain kasvaa. Olen työvaatealalla, ja tiedän sitä kautta, että asiakkaan pukiessa konkreettisesti takin ylleen, hän tuntee aisteillaan kankaan joustavuuden ja käyttömukavuuden. Tässä kohtaa ollaan vaikutettu voimakkaasti päätöksenteon 92 prosenttiin sen sijaan, että vain kertoisimme ominaisuuksista vaikuttaen ainoastaan kahdeksaan prosenttiin päätöksentekokokonaisuudesta. Luonnollisesti näissäkin vähemmän on enemmän, sillä jokaista kertomaamme pointtia ei liene viisasta havainnollistaa kaikkia aistikanavia käyttäen.

  • Selkeys

”Jos et pysty selittämään asiaa selvästi, et tiedä siitä tarpeeksi.” – Albert Einstein

Hinkka neuvoo: Listaa muutamia asioita, jotka ovat sinun elämässäsi tärkeitä ja joista haluat keskustella yleisösi kanssa. Selitä ne asia kerrallaan ensin itsellesi kirjoittamalla ne auki. Tiivistä - tiivistä vielä vähän lisää. Korvaa ammattisanasto yleiskielellä. Harjoittele selityksesi avainkohdat niin, että voit koska tahansa toistaa ne pinnistelemättä. Pyydä palautetta: ovatko kuulijasi ymmärtäneet? Selkeytä lisää.

  • Kokokehoisuus

Ihmisellä on kyky tulkita toisen aikomuksia muusta kuin puheesta. Näin taitavan viestijän tulee varmistaa, että puhe- ja kehonviestintä eivät ole ristiriidassa. Hinkka jakaa kehon viestinnän neljään kategoriaan: hyväksyvä, mietteliäs, taisteleva, pakeneva. Oleellista ei ole se, mitä viestijä tarkoittaa, vaan se miten vastaanottaja todennäköisesti tulkitsee viestin. Sanonta ”Ei se ’mitä’ sanot, vaan ’miten’ sen sanot”, pätee Hinkan mukaan kehonkielessä puhuttuakin kieltä enemmän.  Tapa, joka on usein osoittautunut toimivaksi, on luoda omalla kehollaan haluttu tila ja katsoa, siirtyykö se toiseen. Yllättävän usein siirtyy, toteaa Hinkka kirjassaan.

 • OLEMUS

Karismakivessä olemus on jaettu neljään osaan: ryhti, siisteys, pukeutuminen ja käytös. Olemuksen rungon muodostaa ryhti. Ryhdikkyydessä on karisman kannalta kaksi näkökulmaa: Mitä ryhtimme viestii muille ja mitä ryhti tekee meille itsellemme. Ryhti viestii voimaa, valppautta ja tilanteen hallintaa. Ryhdikästä pidetään myös henkisesti suoraselkäisenä.

 

 • ITSETUNTO

Miten näemme itsemme ja arvostamme itseämme? Onko oma näkemys yhdenmukainen ympäristömme näkemykseen itsestämme? Tunnenko itseni ihmisenä ja olenko valmis kohtaamaan muut ja arvostamaan heitä ihmisenä? Terve itsetunto auttaa meitä elämään arvojemme mukaan vaikeissakin tilanteissa. Ylläpito tarvitsee jatkuvaa treeniä. Itsetunto muodostuu itseluottamuksen, vastaanottavuuden ja joustavuuden yhdistelmästä.

  • Joustavuus

Hinkka määrittelee karismaattisen joustavuuden olevan jossain jäärän ja viirin välimaastossa. Jos arvosi ovat selkeät, ovat valinnatkin tämän suhteen helpompia: tiedät, missä pidät pääsi ja missä joustat. Osaat valita taistelusi.

Harjoitus: Jos vaadit, ole myös valmis antamaan. Jos sinulta vaaditaan, ole myös valmis pyytämään. Perustele kohteliaasti kaikki vaatimuksesi. Jos et osaa niitä perustella, vaadit turhia.

 • TUNNEÄLY

Tunneäly on karismassa keskeisessä osassa - arvioimmehan karismaattisuuden pitkälti tunteella. Termin ”tunneäly” samannimisessä kirjassa esitellyt Daniel Goleman määrittelee seuraavasti: ”Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteiden merkitystä, ja käyttää näitä tietoja hyväksi ongelmanratkaisussa.” Hinkan mallissa tunneäly lähtee itsetuntemuksesta ja itseohjauksesta, joka luo peilin johon voidaan peilata muita. Ymmärrys omista tunteista ja niiden vaikutuksista mahdollistaa arvioinnin omista vahvuuksista ja rajoitteista. Ymmärrys omasta käyttäytymisestä tulee olla luotu ennen, kun voimme ohjata itseämme.

Ohjaus tarkoittaa itsehillintää, tuotettavuutta, tunnollisuutta, sopeutuvuutta ja kykyä uudistua. Näin olet tunteittesi päällä ja hallitset kuohut tai muut haitalliset tunteet. Kyky ajatella selkeästi ääritilanteessa, mahdollistaa tyyneyden ja positiivisuuden säilyttämisen, vaikka tilanne olisi vaikea.

Itsemme ymmärtämisen pohjalta voimme peilata peilistämme ymmärrystä muiden käyttäytymisestä. Miten pystymme lukemaan tilanteessa toista ihmistä tai yhteisöä? Mitkä ovat heidän tarpeensa, rajoitteensa ja valta-asemansa? Tämä tunnelukutaito, ja sen yhdistäminen omiin tavoitteisiin, on sosiaalista älykkyyttä.

  • Sosiaaliset taidot

Hinkka avaa kirjassaan hyvin, kuinka usein herkästi sosiaalisesti aktiivinen ja sosiaalisesti taitava sekoitetaan keskenään. Tästä Hinkka on muodostanut ylläolevan kuvan selkeyttämään asiaa.

Sosiaalisuus on yhtä kuin luontainen tahtotila olla paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Sosiaalisesti taitava puolestaan saa ihmisen tuntemaan olonsa hyväksi, tärkeäksi ja arvostetuksi. Olemalla sosiaalisesti taitava, puhuja puhuu asioista toisen kiinnostuksen kohteiden kautta. Tässä ei tarvitse olla ekstrovertti, vaan introvertin kuuntelutaidot ovat yhtä tärkeät kuin ekstrovertin puhelahjat.  

Se, mihin ruutuun tai kohtaan kaaviota itsensä identifioi, ei ole ikuista. Voit halutessasi kehittää itseäsi sosiaalisen taidon suhteen: kuuntele toista vähän enemmän, puhu toista kiinnostavista asioista ja anna toisille tilaa sen verran kuin he kaipaavat.

ROHKEUS

Rohkeus edellyttää kykyä toimia pelosta huolimatta. Jatkuva riskien ottaminen johtaa alhaisillakin todennäköisyyksillä epäonnisiin lopputulemiin. Rohkeus itsessään voi olla niin fyysistä, henkistä tai moraalista. Mitä tahansa haluamme toteuttaa fyysisesti, vaatii meiltä henkistä rohkeutta. Keho ei toimi ilman aivoja. Moraalinen rohkeus on rohkeutta toimia oikein, vaikka kokee vastustusta tai häpeää.

Se, mikä on normaali käytäntö, tuttu polku miten toimia, on matalariskinen tapa toteuttaa päämäärä. Omaleimaisuus vaatii rohkeutta katsoa asiaa uudesta näkökulmasta. Tällöin avautuu mahdollisuus oivaltaa edelleen uusia mahdollisuuksia.

  • Kyseenalaistaminen

Hinkan mukaan kyseenalaistaminen on positiivista haastamista, ei lyttäämistä, lamauttamista tai toisen näkemyksen väheksymistä. Hinkka kertoo kuinka kyseenalaistajan sanavarastoon eivät kuulu: ”näin se on aina ollut”, ”itsestäänselvyys”, ”luonnonlaki” jne. Ennemminkin häneltä kuulee lauseita, jotka alkavat sanoilla ”entä jos”, ”mitä jos”, ”on myös toinen mahdollinen näkökulma” jne. Taitava kyseenalaistaja käyttää ”joo, mutta” -sanojen tilalla ”joo, ja ” -sanaparia.

 • AITOUS

Luonnollisuus, rehellisyys ja luotettavuus vetoavat ihmisiin kaikissa tilanteissa. Vaikuttaminen lähtee aitoudesta ja esittäminen käy pidemmän päälle raskaaksi. Hinkka kehottaakin lukijaa karsimaan päältä omat uskomukset siitä, että sinun tulee olla jonkin muotin mukainen.

Elämässä meillä on tarpeita omaksua välillä rooleja isänä, ystävänä tai vaikka esimiehenä. Rooliin jämähtäminen on kuitenkin vahingollista karismalle. Roolihahmoja on hauska seurata ja niille sopii naureskella. Kun ihmiset ympärilläsi näkee roolisi läpi, he alkavat epäillä tarkoitusperiäsi. Kun roolin tarkoitus on toteutettu, vaikka lastenkasvattajan, tulee meidän palautua omaan luonnolliseen itseemme.

Kirjassa Hinkka avaa kohtaamistaan SOK:n entisen pääjohtajan Arto Hiltusen kanssa. Heidän keskustelussaan Hinkka pääsi kysymään Hiltuselta suuren kysymyksen: mikä on paras neuvo johtamiseen ikinä.

”Ole johdonmukainen ja ennustettava.” – Arto Hiltunen

YHTEENVETO

Hinkan kirja on taitava työnäyte siitä, kuinka lyhyeen ja yksinkertaiseen tekstiin voi saada paljon konkretiaa ja vaikuttavuutta. Tämän kirjan voi varmasti lukea tunnissa ja unohtaa jo muutamassa päivässä sen, mitä olikaan lukenut. Itse otin kirjan työkirjana, johon olen palannut jo nyt useita kertoja. Lukenut uudelleen ja pysähtynyt pohtimaan löydöksiä ja tehtäviä omasta näkökulmastani, testannut kirjan harjoitteita ja ottanut käyttöön. Kirjan yksinkertainen ja helposti lähestyttävä muoto kutsuu lukijaa tekemään syvällisen työn aiheesta itse, jolloin myös tahdottu vaikutus jalkautuu lukijaan. Kiitos Toni Hinkka - kirjasi vaikuttavuudesta teki vahvan vaikutuksen minuun.

– Sami Suominen

 

Toni Hinkka, Karisma, Ketterät Kirjat oy, Karkkilan Painopalvelu 2015

Share: