Seth Godin – Tribes

Kuka ihmeen Seth Godin?
Koulutus:
 
Stanford graduate school of business.
Syntyntyt: 
10.7.1960

Seth-Godin_p.jpg

Godin on kirjailija, joka on julkaissut 18 kirjaa, jotka on käännetty yli 35 kielelle. Hän kirjoittaa jälkiteollisesta vallankumouksesta, ideoiden leviämisestä, markkinoinnista sekä johtajuudesta. Direct Marketing Associationnimitti vuonna 2013 Godinin hall of fameen loistokkaan uraaurtavan työn puolesta, jota hän on tietopohjaisen markkinoinnin eteen tehnyt.

Tämä mies vaikuttaisi olevan parhaimmillaan saadessaan puhua. Näin voisin päätellä ainakin kuulemieni TED-puheiden perusteella. Odotankin vahvaa esitystä hänen saapuessa syksyllä suomeen Nordic Business Forumiin.

 

Tribes

Seth Godinin kirja Tribes – Heimot on sekoitus markkinointia ja johtamistaitoa. Kuten Godin itse kirjassaan toteaa: markkinointi tuli ja muutti kaiken. Se loi vipuvarren ja energisoi heimot. Muutos käänsi niin heimo- kuin organisaatiostruktuurin päälaelleen, sillä mikäli kuningas ei miellytä seuraajat ovat vapaita lähtemään.

Godin määrittelee heimon ryhmäksi, jotka ovat keskenään ja johtajansa kanssa kanssakäymisissä ja joita yhdistää yhteinen idea. Eli tarvitaan tapa kommunikoida ja jaettu intressi. Ihmiset haluavat luontaisesti kuulua johonkin, joten heimoontuminen on jo rakenteessamme.

Johtaminen on kokenut muutoksen ja muutos on lähtöisin yksilöiden voimaantumisesta. Ihmisille ei enää riitä korvaukseksi työpanoksesta rahallinen korvaus. He haluavat toiminnan vapautta, jossa kokevat pystyvänsä vaikuttamaan edustamansa yrityksen askeleisiin. He haluavat kokea kehittymistä, oppimista ja saada arvostusta kehittämästään ammattitaidostaan. Tähän on hyvä lisätä vielä Daniel Pinkin ajatus ihmisen halusta olla mukana rakentamassa jotakin tarkoituksellista. Sellaista, jossa jätetään jälki ympäristöömme ja todistetaan, että elämällämme oli merkitystä.

Vapauden, osaamisen ja vastuun saaminen työhön toteutuu Godinin mukaan heimoissa. Heimoksi Godin määrittää ihmisryhmän, jotka ovat vuorovaikutuksessa sekä keskenään että johtajansa kanssa.  Lisäksi heillä on yhteinen yhteys ideaan, jonka ympärille heimo syntyy.  Hallinnon alaisuudessa on työntekijöitä, mutta johtajilla on seuraajia. Johtajan haaste on saada ihmiset toimimaan siten, että he ottavat harppauksia hallinnoinnista kohti johtajuutta.

Jos ihmiset eivät usko sitä mitä heille sanotaan, he harvemmin uskovat sitäkään mitä heille näytetään. He usein uskovat sitä, mitä heidän ystävänsä heille kertovat ja he aina uskovat sen minkä he kertovat itse itselleen. Hyvä johtaja antaa tarinoita, joita henkilöstö voi kertoa itselleen. Tarinoita tulevaisuudesta ja muutoksesta. Johtaja kasvattaa heimon tehokkuutta muuntamalla yhteiset intressit intohimoisiksi tavoitteiksi ja haluksi muuttua. Johtaja antaa tähän työkalut ja mahdollisuuden tiivistää kommunikointia. Hän antaa myös heimon kasvaa uusilla jäsenillä saaden näin lisää vipuvartta. Olemme siis palaamassa takaisin leirinuotioiden ääreen.

Ihmiset haluavat yhteyttä, kasvua ja uusia innovaatioita. Godin linjaa myös, että asioiden alkuunpanijat ovat onnellisempia, kuin niitä vatvovat. Miksi siis eivät kaikki ryhtyisi sanoista tekoihin. Kompastuskiveksi tulee pelko.

 

Muutosta ei saada aikaan pyytämällä lupaa. Muutos tehdään pyytämällä anteeksi myöhemmin. 

– Seth Godin

 

Johtajan tulee muistaa:

  1. Ihmisillä on enemmän valtaa kuin koskaan aiemmin historiassa.
  2. Ainut asia joka pidättelee sinua tulemasta persoonaksi, joka saa muutoksia aikaan on uskon puute.

 

John C. Maxwellin ajattelu voittavasta johtajasta puhuu hyvin samaa kieltä Godinin kanssa. Maxwell listaa voittavan joukkueen kolme kulmakiveä:

  1. yhtenäinen visio,
  2. heimon monipuoliset taidot,
  3. johtaja, joka on sitoutunut voittamiseen ja luotsaa heimon yksilöitä kohti heidän potentiaaliaan.

 

Mikä on Sinun intohimosi, mihin heimoon haluat kuulua? Saatko työssäsi vapautta ja pääset virtaukseen? Teethän jotain mikä jättää haluamasi jäljen sinusta perinnöksi maailmalle?
Aika on hieno, sillä tietääkseni ei koskaan aiemmin työntekijän omat unelmat ja työnantajan tavoitteet ovat olleet näin linjassa keskenään. Työnantajat haluavat seuraajia, jotka tulevat ja toteuttavat unelmaansa organisaatiossa ja samalla edesauttavat organisaation vision toteutumisen.

 

– Sami Suominen

Seth Godin – Tribes, Penguin Group 2008

Daniel Pink – Drive, Riverhead Books, U.S 2011

John C. Maxwell – The Maxwell Daily Reader, Thomas Nelson 2007

 

Heimo Johtajuus Leaderhip Seth Godin tribes
Share: