Ryan Holiday – Stillness is the key

Ryan Holidayllä on kahdet kasvot. Toiset muistavat hänet markkinoijana, joka oli rakentamassa American Apparelin kasvutarinaa Marketing Director -roolista käsin. Hän onnistui hyvin tehtävässään ja jakoi oppejaan teoksessaan Growth Hacker Marketing ollen yksi kasvuhakkerointitermin aikaisia sanansaattajia. Holidayn toiset kasvot ovat hyvin filosofiset, jossa hänet voidaan nähdä stoalaisen filosofian modernina sanansaattajana. Tällä kertaa käsittelyssäni oleva kirja; Stillness is the key luokittuu tähän jälkimmäiseen kategoriaan, mutta ei ole sarallaan ainut. Holiday on tulkinnut filosofikeisari Marcus Aureliusta ja kirjoittanut menestyskirjat The Obstacle is the Way ja Ego is the Enemy.

Erinäisistä keskusteluista minulle kävi ilmi, että monella oli kirjasta Stillness is the key hyvin mystinen ja intellektuelli ennakko-odotus. Näin oli myös itselläni. Korkeampana ajatuksena kirjassa olikin ihminen yksilönä. Kuinka hänen perimänsä ja kasvuympäristönsä rakentavat häneen käyttäytymisautomaatioita ja olettamia. Voisi sanoa, että olemme kaikki joltain osin rikki ja puutteellisia. Se, mitä olemme nuorena oppineet on herkästi ristiriidassa maailman kanssa, jossa varttuessamme elämme. Elämän matkallamme meillä on haaste löytää oma sisäinen lapsemme ja eheyttää hänet. Eheytys tuo mieleemme rauhan ja antaa meille avaimet kohdata elämämme onnet ja haasteet . Omaamalla sisäisen rauhan olemme vahvoja ja määrätietoisia sisältä ja hetkelliset tunnekuohut tai haasteet eivät meitä järkytä. Voimme kohdata nämä kuohut tyynesti, ja  rauhallisella kohtaamiselle teemme järkeviä päätöksiä ja kuljemme elämän polkua täyttymykselliseen suuntaan. Elämme oman polkumme täydeksi.

Tekstiltään ja esimerkeiltään kirja on lopulta hyvin käytännönläheinen ja helposti lähestyttävä. Rakenteellisesti kirja rakentuu kolmeen osaan: mieli, henki ja keho. Holiday lähtee liikkeelle kuinka nykymaailmassa uuvutamme itsemme työllä, joka ei näytä koskaan loppuvan. Olemme ylen syöneitä, mutta aliravittuja. Ylistimuloituja, mutta yksinäisiä. Kenellä on valta ja mahdollisuudet pysäyttää tämä. Onko meillä niin kiire, että emme kerkeä pysähtymään ja rauhoittamaan mieltämme, jotta meille tulee tilaa ajatella. Rauhaa ajatella ja varmistaa, että olemme suunnanneet ponnistelut oikeaan suuntaan. Ajatuksia pulpahtelee, mutta saadaksemme ajatuksista ajattelua meidän tulee pysähtyä ajatuksen ääreen, jolloin puolestaan voidaan ajattelun kautta muuttaa ajattelu toiminnaksi. Ketjun toiminta vaatii pysähtymistä ja mielen tyyneyttä.

 

MIELI

Holiday avaa mielen haltuunottoa erinomaisella esimerkillä. Olemme läheistemme kanssa katsomassa kaunista auringonlaskua. Sen sijaan, että olisimme laskevan auringon edessä läsnä, meillä on kiire ikuistamaan laskua kännykällämme. Rauhoittumisen sijaan jokainen suhaa suuntaan jos toiseen, ja vertaamme kännykkäkuvia samalla, kun taianomainen hetki katoaa ikuisuuteen.

Jo muinaisesta historiasta löytyy tapoja, joilla turvattiin ajattelukykyä ylimääräisiltä impulsseilta. Varjellakseen mieltään ylikuormitukselta kenraali Napoleon teki tavan viivyttää postinsa avaamista kolmella viikolla. Kun hän sitten viimein avasi kirjeitään, hän riemastui huomatessaan, että tärkeät asiat olivat jo ratkaisseet itse itsensä ja ne eivät enää tarvinneet vastausta. Ei ole ehkä tarvetta mennä aivan Napoleonin äärimmäisyyksiin, mutta oppina kertomus on mielenkiintoinen ja tuo uutta näkökulmaa.

Holiday kehottaa meitä päiväkirjatyöskentelyyn. Päiväkirja toimii ohjaimena, jolla pystyy tarkastelemaan omia toimia jalostaen niitä päivän päätteen puntaroinnin mukaan. Missä toimi oikein ja onnistui, ja missä näkee omassa toiminnassaan parannettavaa. Ottamalla aikaa toiminnan kirjalliseen pohdiskeluun, suuntaa automaattisesti oman toimintansa paremmin ja näin onnistuu paremmin seuraavana päivänä.  Ajan saatteessa päivittäisellä työskentelyllä mahdollistaa suuret saavutukset. Päiväkirja mahdollistaa kysymään ja tarkkailemaan itseään ulkopuolelta käsin:

  • Where am I standing in my own way?
  • What’s the smallest step I can take toward a big thing today?
  • Why am I so worked up about this?

 

Chop wood, carry water. Chop wood, carry water. Chop wood, carry water – Zen proverb

 

HENKI

Alkuun sisäinen petomme on kesyttämätön, villi ja mahdoton hillitä. Kuitenkin Holidayn viesti on, että työllä ja periksiantamattomuudella, joka yhdistetään itsetuntemukseen ja kärsivällisyyteen, on mahdollista saada muutosta aikaan. Heräämme itseemme ja opimme tuntemaan itsemme. Itsetuntemuksemme kautta opimme kesyttämään petomme ja hallitsemaan tunteemme ja viettimme sisällämme.

Being well-trained, he becomes naturally gentle. Then, unfettered, he obeys his master. – Zen

 

Oppimalla tuntemaan itsemme ja tunteemme pystymme parantamaan sisäisen lapsemme. Hallitsemaan tilanteita ja reaktioita.

Give more.

Give what you didn’t get.

Love more.

Drop the old story. – Garry Shandling

Ihmissuhteet ovat suuri osa elämän onnellisuutta. Holiday toteaa, ettei minkään arvokkaan omistaminen tuota mielihyvää, ellei sitä saa jakaa jonkun kanssa. Vaikka ihmissuhteet eivät ole pala tuottavuuden maksimointia, silti puolisovalinnalla on suuri merkitys urakehitykselle. Sanotaan, että tämä on elämän tärkein päätös niin henkilökohtaisen onnellisuuden kuin urasi suhteen. Kumppanin tulee täydentää ja tukea sinua – tehdä sinusta paremman ja sinä hänestä.

 

KEHO

 

We are all sculptors and painters, and our material is our own flesh and blood and bones. – Henry David Thoreau

Kuten sanonta kuuluu, keho on tulostaulumme. Mikäli emme pidä itsestämme fyysisesti huolta, ei ole merkitystä kuinka vahvoja olemme mentaalisesti tai henkisesti - fyysisen kunnon eteen pitää nähdä erikseen vaivaa. Meidän tulee rakentaa tapoja, joilla liikumme ja elämme kehon kuntoon. Tarvitsemme kehoamme eli tapojamme, tekojamme, rituaalejamme ja itsemme huoltoa, jotta saamme mielemme ja henkemme oikeaan paikkaan. Aivan, kuten se ottaa mielemme ja henkemme, jotta saamme kehomme oikeaan paikkaan. Holiday puhuu kolmiyhteydestä - pyhästä kolmesta - jonka jokainen osa on riippuvainen toisesta.

Herkästi vastaamme kysymyksiin kyllä, ja suostumme ottamaan asioita hoitaaksemme. Onko meillä uskallusta sanoa ei? Pysähdymmekö me todella pohtimaan, mitä meiltä todellisuudessa pyydetään? Kosk emme anna kysyjälle pelkästään itse pyynnön kohdetta, vaan annamme hänelle aikaamme ja annettu aika on aina jostain muusta pois. Aika on piilokulu, ja tätä aikaa emme voi saada koskaan takaisin. Aika on pala elämäämme.

Kävely rauhoittaa kehon ja mielen liikkeellään. Mieli ei kuitenkaan pysähdy - se on rauhallinen, mutta observoi katukiviä tai juurisia polkuja. Mieli on tyyni, sinne ei pusketa tai pakoteta mitään. Moottori hyrrää pitäen askellusta yllä. Tyhjyys ja rauha, yhdistettynä rauhalliseen liikkeeseen saa mielemme tyhjyydestä pulpahtamaan ideoita. Ideat tulevat ja menevät samalla antaen meille mahdollisuuden pysähtyä hyvän idean äärelle. Kun ajattelussa intoudumme ja päätämme laittaa löydöksemme toimintaan, tapahtuu konkreettisia tekoja.

 

SUMMARY

Kirja oli harmoninen kokonaisuus. Syvällistä mietintää, joka oli avattu useiden esimerkkien kautta. Esimerkkejä saa lukea niin maailmanhistorian suurmiehistä, kuten Churchillistä tai urheilulegendoista kuten Michael Jordan, Babe Ruth tai Tiger Woods. Kirja on hyvin moniulotteinen. Sen voi lukea kevyesti pallotellen pääkohtien kanssa ja saada näin hyviä tarinoita arkeen. Tai sitten sen ääressä voi uppoutua kirjan monikerroksisiin syövereihin, ja antaa sisäisen filosofinsa päästä irti. Itselläni taisi käydä tuo jälkimmäinen.

 

– Sami Suominen

 

Ryan Holiday; Stillness is the key; Penguin, 2019, USA

Share: