Kuva: Kauko Haapavesi. Risto Siilasmaa on stage, MWC 2018. (CC BY-SA 4.0)

Risto Siilasmaa – Paranoidi optimisti

Paranoidi optimisti. Kirja Nokian historiasta, vai pala Risto Siilasmaan elämää Nokialla? Kirjaan tarttuminen oli itselleni haastavaa. Nokian tarina on ollut minulle pyhä, ja pelkäsin, että tämä kirja antaisi sille osumaa. Osuman tarina saikin, vaikka kirja ei suoraan ollutkaan ennakko-odotusten mukainen. Koen nyt, että Siilasmaa antaa lukijalle erittäin avoimen ja rehellisen kuvan toiminnastaan ja asettaa itsensä jopa osittain katsojan rooliin puidessaan matkaansa läpi Nokian.

 

Siilasmaa ponnisti bisnesmaailmaan teknillisestä korkeakoulusta, jossa yrittäjyyskurssilla ystävänsä kanssa perusti ensimmäisen yrityksensä. Kurssin tavoitteena oli opetella perustusprosessi, mutta kaverukset laittoivat paperit samalla vetämään loppuun asti. Partneri sai kuitenkin muita hommia, ja Risto jatkoi yrityksen luotsaamista yksin eteenpäin. Hän toimi pienyrittäjän tavoin uudessa yrityksessään suorittaen itse kaikki roolit. Hän oli yrityksen siivooja, kirjanpitäjänä, myyjä ja  strategisti. Luotuaan suunnan mihin lähdettäisiin kulkemaan, hän myös veti saappaat jalkaan ja rupesi ottamaan askeleita. Tästä yrityksestä tuli F-Secure. Kun tämä ohjelmistojättiläinen oli kasvanut pisteeseen, jossa Siilasmaa keskittyi rooliinsa hallituksen puheenjohtajana ja uudella toimitusjohtajalla oli ruori operatiivisesta toiminnasta vahvasti hallussaan, alkoi Siilasmaalla matka Nokian hallituksessa.

 

Kirjassa on useita oppeja, joista kaksi palasta oli itselleni kirjassa yli muiden. Ensimmäinen oli ajattelutapa tai pikemminkin toimintamalli, jota Siilasmaa kuvasi termillä ”yrittäjämäinen johtajuus”. Tämä toimintatapa ja sen jalkautus ajatteluun oli vahvana perustana yritykseen syntyvälle kulttuurille. Toinen vahvasti kolahtava kohta oli hallitustyöskentelymalli. Se, kuinka Siilasmaalla oli selkeästi toimintatyökaluja, jotka hän oli sisäistänyt omaan käyttöön ja joita hän valjasti koko yrityksen hyödyksi.

 

Johtamisen terioat ovat Siilasmaan hallussa, ja hänen tahtonsa on johtaa todellisuudesta käsin. Hän pyrkii kohti tiimiä, joka uskaltaa puhua vaikeistakin asioista. Tämä kuvaus on kuin suoraan Patric Lenchionin kirjasta ”Five disfunctions of team”. Rakenna tiimiin luottamus, jonka johdosta pystytään puhumaan myös vaikeista asioista. Haasteet tulee ajoissa näin johdon tietoon. Tämä ei suinkaan ollut kirjan ainut yhtymäkohta maailman johtavien liike-elämän gurujen teorioiden ja Siilasmaan toiminnan välillä.

 

”Good news is no news, No news is bad news, Bad news is good news!” – Risto Siilasmaa

 

Risto käyttää lainausta, joka summaa hyvin kommunikaation tärkeyden. Hyvät uutiset on vaan toteamus siitä, että etenemme matkalla.  Uutisten puuttuminen enteilee yleensä huonoa, sillä silloin tulee ajatus, että peitelläänkö jossain ongelmia, ja lopulta huonot uutiset ovat hyviä uutisia, koska se tarkoittaa, että yrityksessä vallitsee luottamus keskustella vaikeistakin asioista. Tämä edesauttaa sitä, että ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa, ennen kuin ne paisuvat liian suuriksi. Siilasmaa on vahva arvojohtaja. Puheenjohtajaksi ryhtyessään arvot - majakat, jotka johtavat koko yrityksen päätöksentekoa olivat ensimmäinen työ minkä Siilasmaa Nokian kipparina toteutti. Tästä lähti liikkeelle kulttuurin tervehtyminen.

 

Johtamiseen Siilasmaalla oli 10 kohdan ohjenuora. Hän pyrkii saamaan ajattelun koko yrityksen käyttöön, eikä vain ohjaamaan sillä omaa ajattelua.

 

  1. Aito välittäminen

Avatessaan ajatusta aidosta välittämisestä Siilasmaa käyttää esimerkkiä omalla autolla ajamisesta vuokra-auton verraten. Kysymykseen auton huolenpidosta pesemisen ja huollon suhteen: muuttuuko vastauksesi kuinka paljon, jos sinulla on alla oma vai vuokra-auto. Siilasmaa ajaa takaa ajatusta, että pidämme ja välitämme omasta yrityksestämme ja tehtävästämme kuten välitämme omistusautostamme. Se ei ole vain kulkuneuvo seuraavaan positioon. Onko sinulla todellinen omistajuus työstäsi, vai oletko vain töissä rahan vuoksi ansaitaksesi valuuttaa toimiaksesi ja elääksesi työn ulkopuolella.

 

  1. Tosiasiat

Kaikki lähtee tosiasioista, ja tulevaisuutta voidaan rakentaa vain tosiasioiden pohjalta. Palaute ja kritiikki pitää olla aina tervetullutta, koska vain saadun palautteen pohjalta pystytään näkemään todelliset haasteet. Näin niihin pystytään myös puuttumaan ja korjaamaan ajoissa. Kun korjataan ajoissa, ne eivät kerkeä kasvamaan ylisuuriksi.

 

  1. Sinnikkyys

Tosiasiat on korjattava viipymättä. Avoin keskustelu antaa näkökulmia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja, joista pystytään sitten valitsemaan parhaaksi koettu vaihtoehto. Korjausta tulee jaksaa jatkaa, kunnes lopputulema saadaan todella muuttumaan.

 

  1. Riskien hallinta

Mitään merkittävää ei saavuteta ilman riskiä. Pitää valita oikeat riskit ja valmistautua niihin.

 

  1. Opin jano

Jokainen haaste ja ongelma on tilaisuus kasvaa. Oppimista ei voi delegoida.

 

  1. Herpaantumaton fokus

Ei voi keskittyä vai ongelmiin. Tärkein tavoite pitää olla fokuksessa. Jos vain sammutamme tulipaloja, taannumme. Tärkeiden tavoitteiden eteenpäinvientiin tulee aina priorisoida aikaa.

 

  1. Katse horisonttiin

Pää pystyyn ja katse horisonttiin

 

  1. Mukavien ja arvostamiesi ihmisten tiimi

Hävitään ja voitetaan yhdessä. Onnelliset ja tyytyväiset ihmiset on aikaansaavia ja tuloksellisia.

 

  1. Kysy Miksi

Ei vain mitä. Miksi pakottaa ajattelemaan. Miksi - hyvä strategia

 

  1. Älä lakkaa unelmoimasta

Miksi ei. Unelmoi siitä mitä vielä ei ole olemassa

 

 

Yrittäjämäinen Johtajuus

 

Yrittäjämäinen johtajuus on termi, mikä Siilasmaalla on kirjassa keskiössä. Termi pitää sisällään ominaisuuksia, joita voidaan kehittää kaikissa ihmisissä, ei vaan suuryritysten johtajissa.

 

Yrittäjämäinen johtajuus tarkoittaa käytettävissä olevien resurssien arvioimist,a ja niiden käyttämistä parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön suorituskyvyn ja kilpailukyvyn kehittämisiksi. Yrittäjämäinen johtaminen tarkoittaa myös oppimista. Jokaisen haasteen, jokaisen ongelman ja jokaisen huonon uutisen näkemistä mahdollisuutena oppia ja kehittyä. Siilasmaa linjaa, kuinka hän oppi, että riittävän paranoidi asenne ja suunnitelmien tekeminen pahimman varalta itseasiassa mahdollistavat optimistisen suhtautumisen tarjolle tuleviin tilanteisiin. Hän luo mielikuvan puhumastaan kielikuvalla:

 

”Erityisesti kiperissä tilanteissa luottamus on öljy, joka pitää rattaat pyörimässä ja liima joka pitää kaiken koossa.” – Risto Siilasmaa

 

Omistajuuden ja vastuullisuuden tunnetta on vaalittava jatkuvasti. Yhdessä nämä yrittäjämäisen johtajuuden toimintatavat ja opit antavat vankan selustan suuriin unelmiin.

 

Tämä on kirja, joka on mielestäni hyvä olla hyllyssä jokaisella, joka unelmoi suuria. Täältä on hyvä palata hakemaan näkemystä ja oppeja miten toimia, kun vastaan tulee tummia pilviä, ja edessä tuntuu olevan umpikuja. Kirjasta tulee tunne, että Siilasmaa ei ole kirjoittanut kirjaa lähtökohtaisesti lukijalle, vaan enemmän itselleen summaten tämän osan elämästään. Kirkastaen ja pohtien miten matka meni, miksi hän oli tehnyt valinnat, kuten hän teki ja mitä hän oppi polustaan. Kirja oli syvällinen ja monimuotoinen, se antoi hyvän kuvan siitä, miten Nokian tarina meni hallituksen näkökulmasta katsoen. Oma arvostukseni Siilasmaata kohtaan nousi suuresti kirjan myötä -niin hänen toimintatapojensa, arvojensa kuin työkalujensa osalta.

 

 

– Sami Suominen

 

 

Risto Siilasmaa, Paranoidi optimisti, Tammi, 2018

 

Blogin pääkuva Risto Siilasmaa: Business Insider Website feb 2019 - Thomson Reuters

Share: