RAY DALIO – PRINCIPLES

Ray Dalio syntyi muusikkoperheeseen New Yorkiin. Hänen isänsä oli saksofonisti, joka eli jazz-klubi-iltojen keikkarytmissä, jolloin aikaa pojalle oli vähän. Yksinolotäytteisestä lapsuudesta huolimatta (vai juuri siksi?) Ray Daliosta tuli isona miljardöörisijoittaja.  Hän on polullaan perustanut Bridgewater-sijoitusrahaston, joka on yksi maailman suurimpia.

Dalion elämänfilosofia pohjautuu vahvasti syyn ja seurauksen lakiin, jossa jokaisen tapahtuman takaa löydetään aikaisempi tapahtumajono, joka on tehnyt tämän hetken väistämättömäksi. Ihminen on Dalion mukaan kone, joka sisältää erilaisia koneistoja; verenkierron, ruuansulatuksen, hermoston. Nämä koneistot tuottavat ajatuksiamme, unelmia ja tunteita, kuten kaiken muunkin elämässä tapahtuvan. Kun elämä ja työ ohjautuu tämän syy – seuraus-systeemin kautta tulee mahdolliseksi vaikuttaa millaista polttoainetta systeemeihin syötetään.

”Principles are fundamental truths that serve as the foundations for behaviour that gets you what you want out of life” – Ray Dalio

Dalion mukaan kaikki menestyneet ihmiset toimivat periaatteista käsin, sillä periaatteet ohjaavat kohti tavoitetilaa. Kirjaansa Dalio on rakentanut ne ajattelumallit, joiden ohjaamana hän kokee hyvän ja onnellisen elämän muodostuvan kohdallaan. Periaatteita ei ole tarkoitus kopioida sanasta sanaan, vaan jokisen yksilön tulee rakentaa omat ohjaavat elementit, sen mukaan mitä halutaan elämän tai työn sisältävän.

 

 

Ensisilmäisyllä suht kevyehkö rakenne on lopulta se kirkas jäävuoren huippu itse systeemistä. Nämä periaatteet pureutuvat syvemmälle tarkentavine alakohtineen. Näin kokonaisuudesta muodostuu todellinen ohjaava koneisto toiminnalle. Kirjan pohdinta aiheen ympärillä on hyvin syvällistä ja tarkkaa, ja alla muutamia kohtia elämän periaatteista, jotka koskettivat minua.

 

EMBRACE REALITY AND DEAL WITH IT

Mitään pysyvää ei voida rakentaa muuta kuin todellisuuden päälle. Kun haluaa tehdä muutoksen, tulee tietää todellinen lähtötaso ja olosuhteet. Mikäli alkuselvitys jää tekemättä, niin luo systeemiin alkuun jo valuvian.

Dreams + reality + determination = successful life.

Avain eteenpäin menemiseen on uskallus epäonnistua, oppia ja kehittyä nopeasti. Kaikki maailmassamme pienimmästä atomista aina galaksikokonaisuuteen asti kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Dalio linjaa, että vaikka voisi näyttää siltä, että kaikki kuolee tai häviää aikanaan, niin todellisuudessa kyse on kehityksestä, jossa energian elementit vain muuttavat muotoaan. Meidän on hyvä muistaa, että energiaa ei voi tuhota, vaan se voidaan muokata uusiin muotoihin.

Pain + Reflection = Progress

 

Alla oleva kuva avaa hyvin Dalion koneistoajattelua. Yksilöllä on tavoitteita, joita hän haluaa saavutta tai vaikka mielikuvatavoite siitä, millainen haluaa olla ihmisenä. Pyrkiessään kohti tavoitetta ihmisen koneisto määrittää tavan, millä suhtautua, tehdä ja toteuttaa päätöksiä. Tämä päätösmoottori – siis se, miten todellisuus ja tilanteet kohdataan - luo tuloksia. Tulokset voivat olla toivottuja tai ei-toivottuja tuloksia, joko vieden yksilöä lähemmäs tai kauemmas tavoitteesta.

Mikäli ajaudutaan kauemmas tavoitteesta, tulee konehuoneeseen tehdä kurkistus ja säätää moottoria. Onko design oikein, eli toteutetaanko oikeita asioita. Ovatko toimintaperiaatteet tavoitteita tukevia, kun arjessa tulee erinäköisiä tilanteita vastaan? Lisäksi suunnittelijaminän pitää pystyä myös arvioimaan toteuttaako tekijäminä (people) suunnitelmaa. Onko siellä osaamista toteuttaa annettuja tehtäviä?  Dalion mukaan yksi vaikeimmista tehtävistä ihmiselle on kyetä erottamaan suunnitteluminä ja toteuttajaminä toisistaan.

Mikäli suunnittelijaminä huomaa, että tekijäminä ei pysty toteuttamaan jotain hyvin, tulee antaa omalle tekijäminälle potkut tämän tekemisen suhteen, ja ulkoistaa tämä tekeminen jollekin toiselle. On parempi keskittyä vahvuuksiin, kuin epäluontaisiin taipumuksiin. Dalio korostaa, että ei pidä pettyä, kun löytää itsestään näitä epäluontaisia kohtia, vaan iloita. Nyt on mahdollisuus korjata tilanne ja parantaa heikko kohta systeemistä, joka parantaa mahdollisuuksia saavuttaa, mitä oli asetettu tahtotilaksi. Löydettäessä heikkoja kohtia, on neljä vaihtoehtoa toimia:

  1. Voi kieltää heikkoudet. Useimmat toimivat näin.
  2. Voi hyväksyä heikkoudet ja työstää niitä muuttaakseen ne vahvuuksiksi. Tämä voi toimia, mutta riippuu kyvystä muuttua.
  3. Voi hyväksyä heikkouden, ja etsiä tapoja kiertää ne.
  4. Voi yksinkertaisesti muuttaa tavoitteen, mitä ollaan tavoittelemassa.

Se, minkä polun valitsee on kriittisen tärkeää yksilön elämän kokonaispolun suunnan suhteen. Huonoin valinta, jonka voi tehdä on valita polku numero 1. Totuuden kieltäminen voi johtaa vain tilanteeseen, jossa toistuvasti törmää heikkouksiin uudelleen ja uudelleen. Saa vain kivun, mutta ei pääse etenemään minnekään.

 

USE THE 5-STEP PROCESS TO GET WHAT YOU WANT OUT OF LIFE

 

Tavoitteita asetettaessa Dalio asettelee sanansa selkeästi. On tärkeää mennä askel kerrallaan. Kun asetetaan tavoitteita, ei tule ajatella mahdollisia vastaantulevia haasteita. Haasteiden voittaminen on seuraavan askeleen asia; niiden puiminen liian aikaisin muokkaa tavoitteitasi virheellisesti väärään suuntaan. Kun tavoitteet on asetettu ja ne ovat kristallin kirkkaat, lähtee seuraava askel, jossa tunnistetaan haasteet, jotka mahdollisesti odottavat matkalla. Kolmannessa vaiheessa; haastediagnosoinnissa, tulee olla tarkka päästäkseen juurisyytasolle. Herkästi pinnassa oleva ongelma uusiutuu, jolloin tulee kaivautua määrittämään, mikä on ongelman alkuperäinen lähde. Myös ratkaisujen etsiminen - ennen kaikkien juurisyiden löytämistä -  saattaa systeemin epäoptimaaliseen lopputulokseen. Vasta, kun lähde on löydetty, lähdetään suunnittelemaan miten ongelma ratkaistaan, ja tämän jälkeen toteutetaan asetettu suunnitelma.

 

3 PRINSIIPPIÄ

Kaksi suurinta estettä päätöksentekoon ovat yksilön ego ja sokeat pisteet. Ego estää olemasta avoin ja johtaa heikkouksien piilotteluun. Sitä ei yksinkertaisesti näe  tai anna itsensä nähdä heikkouksiaan. Tulee pyrkiä olemaan avoin mieleltään, sillä elämä rakentuu tavoista, mitä yksilö on arkeensa rakentanut.

Ihmiset ympärillä voivat edesauttaa onnellisuutta, terveyttä ja ahkeruutta. Näin ollen sosiaaliset suhteet, jotka ihminen ympärilleen haalii ja rakentaa, ovat avainasemassa elämän polun suunnan kanssa. Valinta sosiaalisen ympäristön suhteen tulee olla aktiivinen. Ei tule ajautua tai suostua tilanteeseen, jossa on lukittuna sulkeutuneen ajattelun yhteisöön.

Voidakseen tehdä päätöksiä tehokkaasti tulee ymmärtää, että suurin uhka hyvälle päätöksenteolle on haitalliset tunteet. Tämän johdosta päätöksenteko tulee olla kaksiportainen prosessi:

  1. Tilanteen syvällinen ymmärtäminen
  2. Päätöksen tekeminen

Päätöksenteon tulosten seuraamisen kautta saadaan kokonaisuudesta synteesi, joka näyttä mihin suuntaan ollaan menossa, ja voidaan varmistua koneiston olevan kunnossa.

Thinking à Principles à Algorithms à Great Decisions

 

YHTEENVETO

 

Mitä haluat? Mikä on totta? Mitä aiot tehdä tämän suhteen? Tässä on kolme kysymystä, joiden syvällinen pohdinta saa Dalion lähes 600 sivuisen kirjan lukukokemukseksi, jota on hehkuttanut myös muuan Bill Gates. Tiivistettynä voisi sanoa, että kirjassaan Dalio avaa kuinka periaatteiden takana oleva järkeily luo mahdollisuuden hyvään ajatteluun ja tapojen rakentamiseen, jolla saavutetaan tavoitteet. Ray Dalio näkee, että ihmisellä on tulevaisuudessa tekoäly auttamassa päätöksentekoa arjessa, jolla mahdollistetaan monimutkaistenkin päätösten nopea tekeminen. Näin on tärkeää, että ohjelmoidaan oikeat periaatteet avustettujen päätöksenteon laitteisiin sisään. Dalio summaa kirjaansa toteamalla: ”Jotta voi saada parhaan mahdollisen version elämästä, täytyy tietää, mitkä ovat parhaat päätökset ja täytyy olla uskallusta toteuttaa nämä päätökset.”

 

– Sami Suominen

 

Ray Dalio, Principles, Simon & Schuster, New York 2017

Share: