Paul Smith – Lead With a Story

Kuka on Paul Smith? Paul Smith työskentelee Procter & Gamblen kuluttaja- ja kommunikaatiotutkimuksen osastolla. Kotoisin hän on Yhdysvalloista, Ohion osavaltiosta, Cincinnatin kaupungissa. Hän on kansainvälisesti tunnustettu Keynote-puhuja, ja on mukana opettamassa useissa yliopistoissa MBA-tutkinnoissa. Smithillä on siis käytännön kokemusta tarinalla johtamisesta liike-elämän saralta sekä hän on hionut tarinankerronnan reseptiikkaansa MBA-kandidaattien kanssa yliopistolla.

Miksi johtaa tarinalla? Tähän kysymykseen Smith vastaa ensin kevyesti, ja sitten koko kirjan tavoitteen kautta.

”Tarinat liikuttavat meitä ja ottavat meidät lumoihinsa. Tarinat innostavat meitä ja näyttävät meille esimerkkiä, miten tulisi toimia tai olla toimimatta. Parhaat tarinoista kulkevat mukana koko elämämme ohjastaen meitä päätöksissämme.”

Kolme näkökulmaa

Kirja on taitavasti rakennettu, ja siinä yhdistyy kolme näkökulmaa. Koska käsitellään tarinalla johtamista, runko on rakennettu Smithin johtamisfilosofian ympärille, mikä jo itsessään on hyvä. Toisena näkökulmana on, miten tarinat toimivat johtamistyökaluna ja miten niitä konkreettisesti rakennetaan tai lainataan. Hyvän kirjarakenteen johdosta kolmantena aspektina lukijalle rakentuu kirjaa lukiessa tarinapankki, joka on hienosti taulukoitu jälkikäteistä käyttöä varten kirjan loppuun. Näin kirja toimii myös kätevänä lähdeaineistona, johon on helppo palata.

Johtamisfilosofia

Paul Smith Leadership.jpg

Ensin avataan kokonaiskuva johtamisesta. Smithin rakenteen ylätasolla on viisi pääkohtaa, jotka kaikki jakaantuvat pienemmiksi elementeiksi. Kokonaisuudessaan puhutaan 21 kohtaisesta setistä. Pääkohdat olen avannut yllä olevassa kaaviossa. Johtajuuden ensimmäinen askel on tavoite; mitä haluamme saada aikaan. Miten saamme kuvattua joukoillemme sen, minne olemme menossa ja rakennettua matkan välitavoitteet. Tämä pyritään kuvaamaan tarinana, joka muodostuu tiimille mielentilaksi; asiana, joka halutaan saavuttaa. Näin rakentuu yhteinen unelma, jonka näkymä ja tunne saadaan käsinkosketeltavaksi tiimille. Meillä on näin yhteinen unelma, mitä olemme yhdessä motivoituneet metsästämään.

Kulttuurin sanotaan olevan vahvin voima. Tätä voimaa emme kuitenkaan pysty suoraan päättämään, sillä sen toteutuminen mitataan arjessa, päivittäisen työn ääressä.

”Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker

Vaikka kulttuuria emme pysty päättämään, pystymme rakentamaan ympäristön ja olosuhteet, jotka mahdollistavat ja tukevat haluamamme kulttuurin muodostumista. Arvot, joihin peilataan päätökset, muokkaavat ympäristöä ja kulttuuria. Onko arvot olemassa ja tukeudutaanko niihin todella? Aseta raamit minkä sisällä toimia, älä rakenna jäykkää sääntöviidakkoa. Raamit ohjaavat ja vapaus toimia herättää omistajuuden ja luovuuden.

Määränpään ja raamien ollessa kasassa tehtäväksi nousee energisoida ja motivoida koneen moottori suuremmille kierroksille. Rohkaise ja opasta ihmisiä löytämään vahvuutensa ja kasvamaan ammattilaisena. Vahvuuksien kautta kasvu tuottaa intohimoa tekemiseen ja työ sujuu tehokkaammin ja ilmapiirissä vaikuttaa korkeampi energian taso. Tarinoiden kautta täällä pystytään rakentamaan tunnetta työhön.

Hyvällä energialla työ sujuu ja saadaan aikaan. Koulutus ja coachaus saa ihmiset nousemaan uudelle tasolle ja vapauttaa aikaa tuottaa lisää. Opin tarttuminen arkeen vaatii koulutuksen lisäksi palauteloopin ja seurannan, jolloin opin siirtyminen käytäntöön varmistuu. Yrityksen arvoja tukevat arjen esimerkit tarinallistettuna, ovat Smithin mukaan parhaita pitkäaikasvaikuitteisia työkaluja. Esimerkit demonstroivat ongelmanratkaisukykyä omassa kontekstissa. Vertauskuvat ja syy-seuraussuhteet  jäävät ihmisten mieliin ohjaavina majakoina.

EMPOWER - anna ihmisille valtaa toimia. Puhutaan yrittäjämäisestä johtajuudesta. Myynti on jokaisen tehtävä titteliin katsomatta, ja tekijöillä tulee olla toiminnan vapaus käyttää omaa luovuutta ja innovaatiokykyä ratkaista asiakkaiden ongelmat.

”You may have to fight a battle more than once to win it.” – Margaret Thatcher

 

Mitä tarkoittaa tarinalla johtaminen

Kirjassa Smith käyttää tarinankerronnan työkalua, ei vaan muutamaan vastaantulevaan johtajuushaasteeseen, vaan 21 haastavaan johtajuushaasteeseen, joita taklataan kourallisella esimerkkitarinoita. Tarinat auttavat lukijaa oivaltamaan tilanteen syvemmän dynamiikan ja inspiroivat oppimaan. Koko kirjasta saa 100 tarinaa, jotka on taulukoitu näiden 21 haasteen mukaan, jolloin löydät tarinat helposti, kun niitä tarvitset.

 “Tell me and I forget, teach me and I remember , Involve me and I learn” – Benjamin Franklin

 

Smith toteaa; mitä omakohtaisempi ja lähempää yrityksen arjesta tarina on poimittu, sitä voimakkaammin se uppoaa yleisöön. Kertomalla asiat tarinalla saadaan ajatus kuljetettua kuulijan mieleen. Mitä paremmin ymmärretään kuulijan ajattelua, ja saadaan rakennettua häntä koskettava tarina, voidaan saada tarina jäämään kuulijan aivoihin jopa elämän mittaiselle matkalle. Näin esimerkiksi yrityksen arvojen kommunikointi yrityksen arkisten, mutta koskettavien tarinoiden kautta luo mahdollisuuden muokata yrityskulttuuria.

Toki omien tarinoiden rakentaminen voi olla työlästä, kirjassa Smith esittelee tähän hyvän työkalun. Hän toteaa myös, tehokkaaksi keinoksi esittää toisten tarinoita, ja saada sitä kautta asiat aukeamaan. Smithin mukaan, koskaan ei tule esittää toisen tarinaa omanaan, sillä muuten yleisö kokee puhujan satuilevan ja näin puhuja menettää uskottavuuden. Joskus satu voi olla paikallaa, mutta se pitää kertoa ihan sen oikealla nimellä eli satuna.

”Feedback is the breakfast of champions.” – Kenneth Blanchard

 

Miten tarina rakennetaan

Paul Smith tarinarakenne.jpgVierellä nähdään Smithin kaava tarinan rakentamiseen. Ensin tarvitsemme alustuksen, jossa ohjataan kuulijan ajattelu siihen, mitä me haluamme heidän tekevän tarinamme johdosta. Seuraavaksi avataan viitekehys eli se samaistuttava tarina, vertauskuva tai/ja analogia, jota kautta haluamme rakentaa samaistumisen ja muistijäljen. Toiminta pitää yllä jännityksen ja luo tunnesiteen tarinaan. Lopputulemana tulee oppi, jonka tarkoituksena on vahvistaa alussa asetettu tahtotila, jota tahdoimme yleisön tekevän.

Smith kehottaa meitä pitämään tarinamme todellisina ja rakentamaan niihin yllätyksellisyyttä, jolloin saamme kuulijan sitoutumaan ja virittäytymään. On tärkeä saada kuulijan tunne mukaan.

”A true leader always keeps an element of surprise up his sleeve, which others cannot grasp but which keeps his public excited and breathless.” – Charles De Gaulle

Yhteenveto

Smith onnistuu mielestäni hyvin tarkoituksessaan. Kokonaisuus toimii, ja tarinat ovat mukaansa tempaavia. Itselleni kaikki kolme tasoa eivät auennet heti ensimmäisellä lukukerralla, mutta muistiinpanot, keskustelut ja aiheen kiinnostavuus sai oman mielenkiintoni pysymään vahvana Smithin ajatuksia kohtaan. Itse aion nyt kokeilla tarinapankin rakennusta, jolloin pääsen testaamaan käytännössä, miten Smithin opit toimii. Tiivistäisin kirjan sanoman seuraavaan lauseeseen:

” Johtamalla tarinalla saat ajatuksen elämään ihmisessä.”

 

– Sami Suominen

 

Paul Smith: Lead With a Story, Amacon, England, 2012

Share: