Oskari Saari, Aki Hintsa – Tänään olen elossa: kuolevan miehen päiväkirja

Toimittaja-kirjailija Oskari Saari kirjoittaa toistamiseen Aki Hintsan elämänopeista. Ensimmäisessä teoksessaan Voittamisen anatomia Saari avasi Hintsan filosofian työkaluista, joilla rakennetaan menestys. Tässä toisessa kirjassa pureudutaan elämänkerrallisesta näkökulmasta Hintsan elämään ja hänen toteuttamiin ja opettamiin oppeihin.

Lukupiirimme sai kunnian saada Saaren vierailulle ja osallistumaan kirjakeskusteluumme. Vierailun aikana konkretisoitui vielä voimakkaammin, miten haastavaa juuri tämän kirjan kirjoittaminen on täytynyt olla. Kirja perustuu Aki Hintsan päiväkirjamateriaaliin siltä ajalta, jolloin hän on tiennyt kuolemansa olevan lähellä sekä muutamaan yhteiseen haastatteluun kahden ystävän välillä. Ystävysten keskustelut jäivät kesken – vain päiväkirjamateriaali jäi. Saari ei koskaan päässyt luetuttamaan lopputeosta ystävällään Aki Hintsalla.

CORE:

Hintsan malli, johon ensimmäinen kirja pohjautuu ja joka on saanut paljon ylistystä, ei itsessään ole mitenkään ainutlaatuinen. Vastaavia malleja löytyy useita, kuten myös vastaavanlaisten mallien opettajia. Kuitenkin juuri Hintsan opeissa luotiin maailman huippuja, niin urheilun, kuin bisneksen saralla. Mikä siis tekee juuri Hintsan mallista niin ylivertaisen? Vastaus voi löytyä mahdollisesti käyttöönotosta ja siitä, millä pieteetillä malli viedään käytäntöön. Seuraava kirjan esimerkki Häkkisestä mahdollisesti avaa vastausta kysymykseen.

Elämän pitää olla tasapainossa jotta voi suoriutua, kun on painetta. Kirjassa kuvataan Mika Häkkisen ja Aki Hintsan keskustelua. Häkkinen pohti, miten hän päihittäisi Michael Schumacherin, joka oli hänen kovin kilpakumppaninsa. Hintsa ja Häkkinen näkivät, että kilpakumppanit olivat yhtä nopeat, mutta silti Schumacher löysi aina jostain sen 1-2 kymmenystä, jolla loi ratkaisevan eron. Tämä yksi kymmenys on viiden kilometrin radalla ajettaessa formula-autolla 300 km/h tarkalleen 8,3 metriä kierroksella.

Hintsa kehotti Häkkistä kääntämään jokaisen kiven. Tähän asti Häkkinen oli ilmaantunut paikalle viikonloppuisin kisaamaan ja viemään päänahkoja. Tämä ei kuitenkaan enää riittänyt, sillä vaadittiin täydellinen läsnäolo, jotta saataisiin ne viimeiset 1 - 2 kymmenystä kirittyä. Henkinen ja sosiaalinen elämä eivät olleet Häkkisellä tasapainossa. Nämä murheet vaikuttivat ajatuksiin ja rentouteen niin treeneissä, kuin kisaviikonloppuisin. Tämä oli se kivi, jota Hintsa ja Häkkinen lähtivät kääntämään. Kääntämisen lopputuloksena Häkkinen ajoi kaksi maailmanmestaruutta ja teki Hintsan kanssa elinikäisen yhteistyösopimuksen.

Niin urheilijoiden kuin johtajien tulee pystyä suoriutumaan korkealla tasolla. Hintsaa pyydettiin World Economic Forumissa kiteyttämään kuuteen sekuntiin, mikä on hänen tarjoamansa anti tapahtumaan. Ensin Hintsa mietti, ettei hänen sanomaansa voi tiivistää näin lyhyeen aikaan, mutta lopulta ”haluamme auttaa johtajia parempaan elämään” -lause jätti vielä 1,5 sekuntia pelivaraa.

Bisneksen puolelta voidaan ottaa toinen esimerkki, joka tuo kirjan tärkeän sanoman vahvasti esiin. Kyseessä on hyvin raadollinen esimerkki pariisilaisesta ravintoloitsijasta. Ravintoloitsija oli luonut ja hionut pieteetillä toimintamalliaan ja saavuttanut ravintolalleen kolme Michelin-tähteä. Ravintolaa sanottiin maailman parhaaksi ravintolaksi. Voidaan varmasti todeta, että omistaja oli performoinut hyvin korkealla tasolla monella Hintsan ympyrän osa-alueella. Tästä huolimatta omistaja ajautui lopulta itsemurhaan 44-vuotiaana. Tämä traaginen kohtalo summaa, kuinka tärkeä on pitää elämässä tasapaino. Ei riitä, että suoriudumme korkealla tasolla muutamilla osa-alueilla, jos laiminlyömme täysin toisen osa alueen. Laiminlyömällä uni elämän yhtälössä, keho ei palaudu ja näin paraskaan huippusuorittaja ei suorita omalla tasollaan. Onko esimerkiksi Arnold Schwarzeneggerin ”sleep faster” mahdollinen tai lopulta lainkaan hyvä kehotus?

Core on koko Hintsan ympyrän ja näin laaditun filosofian ydin. Helpottaakseen matkaa oman ytimemme löytämisessä kirjaan on laadittu kolme kysymystä:

Tiedätkö kuka olet?

Ihmisen identiteetti. Identiteetti itsessään muuttuu iän ja elämänkokemuksen myötä. Kun kerrytämme elämänkokemusta, ymmärryksemme itsestämme ja meitä ympäröivästä maailmasta kasvaa. Millaiset arvot asetamme elontiemme majakoiksi?

Tiedätkö mitä haluat?

Se, mitä haluamme, muokkautuu matkalla identiteettiemme mukana. Nuorella on usein enemmän prioriteetteja, joita haluaa saavuttaa ja toteuttaa. Identiteetin kehittyessä prioriteettien määrä yleensä vähenee. Hintsa puhuu 1. ja 2. tason prioriteeteistä, joissa syvempiin pääsee käsiksi juuri itsetutkiskelun kautta.

Kontrolloitko itse elämääsi?

CONTROL = COMMITMENT + ACTIVE DECISION MAKING

Ei riitä, että kontrolloi omaa elämäänsä ja sitoutuu omiin arvoihinsa. Tarvitaan myös aktiivista päätöksentekoa - omaa arvomaailmaa ja suunnitelmaa tukevia päätöksiä. Hintsalla oli ollut tiedossaan, mitä hän elämältään halusi, mutta jossain kohtaa nämä olivat hautaantuneet lukuisten projektien alle. Se, mitä haluamme tapahtuvan, vaatii meidän aktiivista keskittymistämme. Sairastuminen kirkasti tämän ajatuksen ja loi ymmärryksen, että prioriteetteja ei voi olla liian montaa. Sairastuminen opetti, että ei kannata jäädä virran vietäväksi, vaan päätökset tulee tehdä itse.

Parempaan pyritään itsetuntemuksen kautta. Ihmisellä olisi hyvä olla pitkäjänteinen suunnitelma, jota hän voi toteuttaa nykyhetkessä. Välttääksemme kuuluisaa ”sitten kun” -elämää, on meillä oltava rohkeus tarttua myös epämukaviin töihin tai keskusteluihin juuri nyt. Jos lakaisee vaikeat ja epämukavat asiat maton alle, siirtää yhtäläisesti pyrkimyksen toteutumista.

 

JUMALA:

Jumala ja sen määrittäminen - tai edes määritelmästä keskusteleminen – on monelle vaikeaa. Kuitenkin kirjassa käy hyvin ilmi, että Hintsalle korkeamman johdatus oli vahva osa hänen identiteettiään. Luottamus korkeampaan on ollut Hintsan matkassa mukana koko ajan. Lääketieteelliseen hakiessaan hän totesi, että mikäli hän pääsee sisään, hän omistaa elämänsä Jumalalle. Todennäköisyyksiä vastaan hän pääsi kouluun ja piti sanansa. Valmistumisensa jälkeen Hintsalta kysyttiin, tuntisiko hän jonkun, joka lähtisi Etiopiaan lähetystyöhön. Hintsa kuuli lauseessa Jumalan sanan ja ehdotti itseään.

Etiopiassa lähetystyössä hän tutustui Haile Gebrselassiehen, yhteen maailman kovimpaan pitkänmatkan juoksijaan. Heidän suhdettaan voisi kuvailla tavalla, jossa Hintsa oli lähes perheenjäsen. Gebrselassieta tarkkailemalla hän ymmärsi, kuinka juokseminen oli Gebrselassielle enemmän kuin urheilua. Se oli hänen elämänsä ja elämäntapansa. Kuka on Gebrselassie? Hän on juokseva mies. Eurooppalaisilla tai suomalaisilla oli paremmat harjoitteluolosuhteet, treeniohjelmat ja valmentajat. Tästä etulyöntiasemasta huolimatta valmentautuminen häviää auttamatta, kun se saa vastaansa elämisen.

Etiopian opit johtivat mahdollisuuksiin soveltaa rakentuvaa filosofiaa Formula 1 -maailmassa. Formulaykkösten globaalit parrasvalot, ja siellä tapahtuva menestys, avasi Hintsalle ovet bisnesmaailmaan jalkauttamaan filosofiaansa. Kävi kuitenkin niin, että se, mitä opettaja opetti, ei ollut sitä, mitä hän eli itse todeksi. Jatkuva matkustaminen formulasirkuksen mukana teki työn ja perheen tasapainon mahdottomaksi yhtälöksi. Filosofisesta ymmärryksestään huolimatta Hintsa itse ajautui harjoittamaan ”sitten kun” -elämää.

Syöpädiagnoosi herätti oravanpyörästä. Hintsa löysi diagnoosista myös Jumalan johdatuksen, joka sai hänet pohtimaan elämänsä tarkoitusta. Mikä olikaan Aki Hintsan elämäntehtävä? Kirjassa käy ilmi Hintsan vahva usko, että tämän kirjan kirjoittaminen ja näin hänen oppiensa levittäminen oli hänen tehtävänsä. Tämä antoi hänelle voimaa jatkaa läpi rankkojen hoitojaksojen. Kun Hintsa sai luovutettua kirjoitustyöntehtävän Oskari Saarelle hän koki oman osuutensa olevan suoritettu. Hän eli tämän jälkeen viikon.

”Kun Jumala avaa, kukaan ei voi sulkea. Kun Jumala sulkee, kukaan ei voi avata.”

 

Hintsa mietti päiväkirjassaan, kuinka hengellinen maailma jää herkästi kaukaiseksi, kun kaikki asiat on hyvin. Kärsimys ja menetyksen pelko avaavat ikkunan hengelliseen maailmaan.

Aloita lopusta, selvittääksesi mikä on elämäsi tarkoitus. Kuka haluat olla, kun poistut tästä maailmasta, antaa tavoitteen ja tarkoituksen, jota kohden elää. Kuvittelemalla lopun on helpompi rakentaa matka, joka vie määränpäähän. Elämällä tarkoituksellista elämää, jossa elämällä on missio ja tarkoitus, silloin myös ihmisen elinvoima on vahva. Hintsalle hänen filosofiansa eteenpäinvienti - niin kirjan kuin  World Economic Forumin kautta  - oli hänen elämänsä loppuvaiheen draiverit.

Kirja sai ainakin minut lukijana samaistumaan kerrottavaan tarinaan. Samalla viikolla, kun luin tätä kirjaa, olin työtapaamisessa ja havahduin kirjasta saamaani oppiin. Palaverissa alun small talkina minulta kysyttiin, mitä minä teen vapaa-aikana. Syntyi hiljaisuus. Ajatus löi hetken tyhjää ja mietiskelin, kunnes kolleganikin komppasi kysymystä ja sanoi, että hänkin haluaa tietää, mitä Sami tekee vapaa-aikanaan. Herätys oli tarpeellinen, ja illalla luin liian pitkäksi venyneen tauon jälkeen iltasadun pojalleni ja tulevana viikonloppuna menimme koko perhe keilaamaan ja sitä seuraavana luontoretkeilemään.

SUMMAUS:

Miksi tämä kirja on tärkeä? Koska lukukokemus herättää lukijan ajattelemaan, mikä elämässä on tärkeää. Mitä minun tulee elää todeksi nyt, eikä lykätä ”sitten kun” -aikaan elämässäni. Aki Hintsa koki pysäytyksen haimasyövän takia. Lukija pääsee kokemaan pysäytyksen kirjasta. Toivottavasti hyväkuntoisena ja pitkän elämän odotteen omaavana.

– Sami Suominen

Oskari Saari: Aki Hintsa – Tänään olen elossa; WSOY, 01.01.2021

Share: