John C. Maxwell vs. Juhani ”Tami” Tamminen – Leadership

Lähteet: John C. Maxwell –”How Successful People Lead” (2013) Hachette Book Group ja Juhani Tamminen –“Yhteispeli” (2014) Bookwell.

 

Maailman vaikutusvaltaisin johtaja, joka sai eniten vaikutusta aikaan liike-elämässä vuonna 2014 Amerikan Management Association tekemän tutkimuksen mukaan oli John C. Maxwell. Tämä hengellinen johtaja on kirjoittanut useita kirjoja, joilla ollaan rakennettu niin yksilön, kuin yritysten tietä menestykseen. Pastorillamme on takamaan pitkä kirkollinen tausta, jossa hän on oman uransa luonut ja johtamismerittinsä ansainnut. Tämän maailmanluokan huippujohtajan haluankin nyt sovittaa muottiin oman aurinkokuninkaamme Juhani Tammisen kanssa. Tamminen on luonut uransa ensin menestymällä itse lätkäpelaajana, sitten tekemällä taikojaan valmentajana ja näitä teitä pitkin hän loi oman menestyneen uran asiantuntijaksi niin kisastudioon, kuin liike-elämään. Tami, miten me kaikki hänet tuttavallisemmin tunnemme, ei ole koskaan pelännyt laittaa kaikkea peliin ja Vasa Sportin etulinjassa hän sai kokea ja nähdä henkilökohtaisesti mitä tarkoittaa, kun kattila kiehuu yli ja sairastuu burnoutiin.

Koen käsitteleväni kahta kansainvälisentason superosaajaa ja heidän tapaansa johtaa. Lähdemmekin ensin liikkeelle kohteliaasti vieraan maan herra Maxwellistä. Kirjassaan ”How Successful People Lead” tiivistyy ajatusmalli, joka on pohjana hänen näkemykselleen hyvästä johtamisesta.

5-levels-of-leadership.jpg

Ensimmäinen porras johtajuuteen on aseman luoma rooli. Tämä annettu titteli on Maxwellin mukaan vasta kutsu johtajuuteen . Tässävaiheessa ihmiset seuraavat vasta pakosta, ja todellinen johtajuus voi olla aivan muiden henkilöiden hallussa.

Toisella askelmalla synnytetään suhde johdettaviin ja näin saadaan heiltä ”lupa” johdattamiseen. Kun ymmärrämme tiimimme jokaisen henkilön kyvyt, pelot, arvot ja tarpeet, he näkevät suhteen muuttuvan määräysvallasta yhteistyöksi.

Kolmannessa vaiheessa johtamisen kiintopiste siirtyy tuloksiin, joita olet tiimisi kanssa saanut yrityksessä aikaan. Ihmiset sitoutuvat sinuun ja sanomaasi, koska he kunnioittavat ja uskovat toimintatapoihisi ja niillä saavutettuihin tuloksiin.

Neljännellä tasolla arvostus huomataan, ei vain yritystasolla rakentamillasi tuloksilla, vaan siinä miten johdettavat ovat itse kehittyneet ja mitä johdettavat ovat itse saavuttaneet johdatuksesi alla. Yrityksessä ja tiimissäsi kasvaa näin yhä kyvykkäämpiä ja osaavampia tekijöitä.

Korkein huippu johtajuudessa on Maxwellin mukaan se, kun saa johdettua ihmiset henkilökohtaiseen kasvuun siten, että he pystyvät omissa tiimeissään kasvattamaan omien tiimiensä henkilöiden henkilökohtaista kyvykkyyttä ja osaamista luolen uusia nelos- ja vitostason johtajia.

Taulukossa eteneminen ei ole saavutettu itseisarvo johon voi tuudittautua. Jokaisen henkilön kanssa tämä polku pitää kulkea ensimmäiseltä tasolta lähtien. Seuraavan tason saavuttaessasi, et voi unohtaa alempaa tasoa vaan koko paletti pitää olla hallussa. Toki mahdollisesti maineesi ja prosessin ymmärrys mahdollistaa nopean etenemisen, mutta yhtä kaikki matka on kuljettava jokaisen johdettavan kanssa erikseen.

Tamminen on puolestaan kuuluisa ”prinsiipeistään” eli toimintamalleista, tai voitaisiin jopa puhua henkilökohtaisista elämäntavoista. Näitä tapoja rakentamalla omaan elämänruntiiniin ohjaat itseäsi kohti menestystä ja istuttamalla näitä toisiin ihmisiin saat tiimisi kukoistamaan. Tammista siteeratakseni hän toteaa ”Johtaminen on taitolaji” ja nämä johtamiseen tarvittavat viisi taitoa ovat seuraavat:

  1. Fyysinen taito

”Pidä itsesi kunnossa, 1h liikuntaa päivässä antaa 2h lisäenergiaa päivääsi”.

Sinun tulee pitää itsesi kunnossa, sillä johtaminen on rankkaa työtä ja sinun tarvitsee jaksaa. Johtaessasi ihmisiä, sinulla pitää olla energiaa annettavaksi.

  1. Tekniset taidot

”1:2 yksi suu ja kaksi korvaa”

Puhuessasi ihmisten kanssa joihin haluat vaikuttaa, muista yksi suu ja kaksi korvaa. Tulos tehdään ihmisten kautta ja ihminen oppii sitä mitä tekee. Johtaja vastaa kokonaisuudesta, tekijät yhdestä omasta roolistaan. Liiderin on saatava tulos porukasta ulos. Porukkasi oikea roolitus, Jim Colinnsin sanoin ”oikeat ihmiset mukaan bussiin ja oikeille istuimille”. Tämän jälkeen hiotaan jokaisen omassa roolissa teknisiä taitoja ja johtaja energisoi porukkaansa.

  1. Taktiset taidot

”Visualisuuden voima”

Kun asetat tavoitteen ja visualisoit sen, olet jo matkalla sitä kohti. Älä tyydy vain pitkäntähtäimen tai vuodenmittaisiin tavoitteisiin, vaan rakenna matkaasi joka päivä. Laita tämän päivän tavoite visuaalisesti esiin ja myy se Sinun pelaajillesi.

  1. Joukkuepelitaidot

”Ole valmis tinkimään vähän omastasi tämän yhteisen edun nimeen”

Tamminen toteaa ”Joukkuepelissä jokaisen panos on yhtä tärkeä, roolit ovat erilaisia”. Johtaja roolittaa ja rakentaa kokonaisuuden, josta saadaan enemmän ulos, kuin pelkästään palasten summa. Mennään pajalle fiiliksellä ”What can I do for you” ja johtaja hoitaa hyvän energian työympäristöön.

  1. Henkiset taidot

Tämä kohta keskitty yksilöön ja yksilön omaan elämän asenteeseen ja toimintatapoihin. Tammisella on tässä kymmenen prinsiippiä, joita noudattamalla yksilö saadaan henkiseen kasvuun. Tami on mitannut, että jos toimintamalleista noudattaa vähintään viittä, kasvaa yksilö henkisesti.

 

Maxwell ja Tamminen eivät kuitenkaan ole niin erilaisia liidereinä, kuin taustoista voisi olettaa. Maxwell kuvaa kirjassaan matkaa johtajaksi ja vaiheita miten sinne päästään. Mielestäni Tamminen taas kuvaa hyvin Maxwellin korkeimman ”Pinacle”-tason liiderin arkirutiineja ja ajattelumalleja. Hän myös omalla esimerkillään näyttää, miten hän on oman matkansa tehnyt. Maxwellin kirjassa muodostuu johtamisen viitekehys ja Tammisen kirjassa konkreettinen esimerkki vitostason johtajasta ja tämän toimintamalleista. Näin lukija pystyy lähtemään rakentamaan omaa polkuaan selkein askelmerkein taso tasolta ylöspäin. Tammisen prinsiipit benchmarkkina sille, mitä omasta henkilökohtaisesta pelikirjasta tulee löytyä ja millaisia rutiineja ja toimintamalleja istuttaa johdettaviin.

 

– Sami Suominen

Lähteet ja lisätietoa:

John C. Maxwell –”How Successful People Lead” (2013) Hachette Book Group.

Juhani Tamminen –“Yhteispeli” (2014) Bookwell.

Jim Collins – ”Good To Great” (2001) Random House Business Books.

Amerikan Management Association tutkimus

Juha Kangas (Maxwellistä) – Henkilökohtaisen kasvun avaimet (2015) Businessthinkers.fi

P.S. Herra John C. Maxwell tullaan näkemään syksyllä 2015 Helsingissä Nordic Business Forumtapahtumassa yhtenä pääpuhujana.

Share: