John C. Maxwell – There’s no such thing as “business” ethics

Taustatietona kerrottakoon, että meinasin saada itseni hieman sekaisin englanninkielistä kirjaa suomeksi summatessani. Nimittäin, meillä suomen kielessä etiikka-sanaa käytetään moraalin ja eettisten väittämien  filosofisesta tutkimuksesta (Lähde). Näin ollen, kun kirjassa puhutaan etiikasta [ethics], on suomen kielellä kuvaavin termi joko eettisyys tai moraali. Eettisyys tulkitaan usein periaatteellisemmaksi ilmaisuksi, ja moraali on taas käytännönläheisempää – tekoja arjessa (Lähde). 

Maxwell lataa kovan väittämän heti kirjan otsikossa. Todennäköisesti tarkoituksena on trollata potentiaalista lukijaa. Kirjan alussa hän heti toteaa, että tosiaan – ei ole olemassakaan businessetiikkaa, on olemassa vain etiikkaa – siis eettisyyttä. Siispä; mikäli haluat kantaa korkeaa moraalistandardia – olla eettinen – sinun tulee olla sitä kaikilla elämän osa-alueilla. Eettisyyttä ei voi rajata tai muokata eri muotoon eri konteksteissa, kuten moraali kotona, moraali ystävien kanssa, moraali töissä tai asiakkaissa.

Kirjan alkuvaiheilla Maxwell taklaa myös toisen mahdollisen kritiikin hänen käsittelemäänsä moraaliaihetta kohtaan kysymällä, miksi eettisyys on niin vaikeaa. Puhumme lopulta todella yksinkertaisista ja suurimmalle osalle selkeistä asioista, mutta silti on syitä, miksi emme toimi ymmärryksemme mukaisesti.

Eettisyys ei tarkoita, että se olisi meille aina kätevää ja mukavin mahdollinen vaihtoehto. Osa kokee heidän moraalinsa rajoittavan heidän mahdollisuuksiaan menestyä ja sepitämme itsellemme, miksi toimimme tilanteissa vastoin parempaa ymmärrystämme. Ei ole epätavallista, että ihminen, joka kiertää henkilökohtaisia veroja tai varastaa työpaikalta toimistotarvikkeita tahtoo lahjomattomuutta yhtiöiltä, jonka osakkeita ostaa, politikoilta ketä äänestää tai asiakkailta, joiden kanssa tekee bisnestä.

Maxwellin mukaan MORAALI + TOIMINTAKYKY on kaava, joka mahdollistaa pitkäkestoisen menestyksen. Hänen mukaansa ilman moraalia ei ole mahdollista rakentaa pitkäkestoista menestystä. Moraalistandardin asettaminen, sen seuraaminen ja eläminen arjessa todeksi, on tie menestykseen. Ihmiset, jotka toimivat eettisyyden rajoilla ja testaavat näin onneaan, jossain vaiheessa menevät yli. Eettisyyteen ei ole oikotietä, ja vain pitkäaikaisella toiminnalla saadaan pysyvät tulokset aikaan.

"There are really only two important points when it comes to ethics. The first is a standard to follow. The second is the will to follow it." 
– John C. Maxwell

Eettisyys kulminoituu kirjassa yhteen ainoaan sääntöön. Tämä sääntö on löydettävissä lähes kaikista maailman uskonnoista. Sääntö on siis hyvin kansainvälinen ja toimii ajasta ja paikasta riippumatta. Moraalisääntö toimii niin ystävien kuin perheen, kollegoiden, tiimin ja esimiesten kanssa. Tämä sääntö on KULTAINEN SÄÄNTÖ;  ”Tee toiselle, kuten toivot itsellesi tehtävän.”

Alla esimerkkinä, miten sääntö ilmaantuu eri uskonnoissa:

Christianity: “Whatever you want me to do to you, do also to them”
Islam: “No one of you is a believer until he loves for his neighbour what he loves for himself”
Judaism: “What is hateful to you, do not do to your fellow man. This is the entire law; all the rest is commentary.”
Buddhism: “hurt not others with that which pains yourself.”
Hinduism: “This is the sum of duty; do naught unto others what you would not have them do unto you.”
Zoroastrianism: “Whatever is disagreeable to yourself, do not do unto others.”
Bahai: “And if thine eyes be turned towards justice, choose thou for thy neighbour that which thou chooses for thyself.”
Jainism: “A man should wander about treating all creatures as he himself would be treated.”
Yoruba Proverb (Nigeria): “One going to take a pointed stick to pinch a baby bird should first try it on himself to feel how it hurts.”

Miten kokonaisuus rakentuu

Oma näkemykseni siitä, mitä Maxwell kirjassaan haluaa sanoa, on kiteytettynä alla olevassa kuvassa. Lähdemme liikkeelle siitä, mitä me haluamme saada aikaan. Toisin sanoen – mitkä on tavoitteesi niin työssä kuin vapaa ajalla. Ura, parisuhde, perhe ja se, mitä haluat jättää jälkeesi maailmaan. Tässä asetat oman suuntasi siitä, kuka sinä olet ja millainen sinusta tulee. Pelkkä näky ei riitä, tarvitaan myös suunnitelma, eli se konkreettisen tekemisen suunnittelu, jolla tavoitteeseen päästään. Suunnitelma on kuin kartta.

Seuraavaksi tarvitsemme standardimme – paljonko laitamme työtämme peliin. Minkä hinnan olemme valmiit maksamaan päämäärästämme, niin tekemisen, kuin moraalisten arvojemme kautta. Nämä auttavat meidät tekemään ja toimimaan oikein arjen tilanteissa, missä teemme pieniä ja suuria päätöksiä. Nämä ovat ne nuotit, jotka määrittelevät, miltä elämämme maistuu matkalla päämääräämme.

Standardimme pitää Maxwellin mukaan pohjautua kultaiseen sääntöön. Jotta olemme itse valmiit noudattamaan standardejamme pitkäjänteisesti, tulee meidän tarkastella toimintaamme kahdelta katsantokannalta. Ensin – miltä sinusta itsestä tuntuisi, jos joku muu kohtelisi sinua moraalistandardiesi mukaan tehdessään omia päätöksiään. Ollessamme tyytyväisiä antamiimme vastauksiimme, on seuraava kysymys tunnistaa yleisimmät haasteet asettamamme moraalisen toiminnan toteuttamiselle. Näin pystymme etukäteen ratkaisemaan itsellemme haasteelliset tilanteet, ja pysymme asettamallamme moraalisella polullamme.

John-C.-Maxwell-Business-Ethics.jpg

Maxwellillä on varsinainen rakkaussuhde erilaisia listauksia kohtaan. Kieltämättä tässäkin nämä listat toimii hyvin työkalun lailla.

Miten haluat sinua kohdeltavan?

1. Halu olla arvostettu. Jenkeissä 70 prosenttia työpaikkaa vaihtavista ihmisistä, päätyvät vaihtoratkaisuun,  koska eivät koe olevansa arvostettuja.

2. Tahto olla arvostettu ja rakastettu. Ensimmäinen on se, mitä sinä olet tehnyt ja toinen on se millainen kyky sinulla on toimia.

3. Tahto olla luotettu. Kirjassa tässä mennään jopa niin pitkälle, että lainataan George MacDonaldin lausetta: ”Olla luotettu on suurempi kunnianosoitus, kuin olla rakastettu.”

Luottamuksen koostumus:

 • Säilyttää rehellisyys joka tilanteessa.
 • Avoimesti kommunikoi omat näkemykset ja arvot.
 • Näyttää kunnioituksensa työkavereilleen ja kumppaneilleen.
 • Keskittyy yhteisiin päämääriin eikä henkilökohtaisiin agendoihin.
 • Toimii oikein henkilökohtaisista seuraamuksista huolimatta.
 • Kuuntelee avoimin mielin.
 • On myötätuntoinen
 • Säilyttää luottamuksellisuuden.

4. Tahto olla arvostettu.

Arvostuksen muodostuminen:

 •  Jos sinulla on ongelma minun kanssani, tule puhumaan minulle kahden kesken.
 • Mikäli minulla on ongelma kanssasi, tulen puhumaan kanssasi kahden kesken.
 • Mikäli jollain on ongelma kanssani ja hän tulee luoksesi, lähetä hänet luokseni. Teen saman sinulle.
 • Mikäli joku säännön mukaisesti jättää tulematta luokseni, sano ”mennään tapaamaan häntä yhdessä. Olen varma että hän ottaa meidät vastaan.” Teen saman sinulle.
 • Ole tarkka, miten tulkitset minua. Mikäli asiat tuntuu epäselviltä, älä koe painetta tehdä johtopäätöksiä fiiliksen tai tunteen pohjalta. Näitä on erittäin helppo väärintulkita.
 • Olen myös tarkka tulkinnassani sinusta.
 • Jos se on luottamuksellista, älä puhu. Mikäli sinä, tai joku tulee luokseni luottamuksella, en tule puhumaan , ellei
 1. Henkilö ole vaarassa vahingoittaa itseään.
 2. Henkilö ole vaarassa fyysisesti vahingoittaa jotain toista.
 3. Lasta on fyysisesti tai seksuaalisesti hyväksikäytetty.
 4.  Odotan samaa sinulta.
 • En lue signeerattomia kirjeitä tai muistioita.
 • En manipuloi, eikä minua tulla manipuloimaan, enkä tule sallimaan sinun manipulointia keneltäkään. Älä sinäkään anna kenenkään manipuloida minua kauttasi.
 • Kun olet epävarma, sano se. Mikäli voin vastata ilman luottamuksen rikkomista, niin vastaan.

 “The respect of those you respect is worth more than the applause of the multitude.” – Arnold Glasow

 1. Haluamme tulla ymmärretyiksi ja se, mitä voit tehdä asian eteen on ensin kuunnella ja varmistaa, että toinen tuli ymmärretyksi ja sitten vasta puhua ja tulla itse ymmärretyksi.
 2. Emme halua kenenkään hyväksikäyttävän meitä, joten älkäämme hyväksykö toisten hyväksikäyttöä, kun sitä näemme.

Viisi haastetta eettiselle toiminnalle

 1. PAINEET
  • Teen hätiköityjä emotionaalisia päätöksiä?
  • Vääristelen totuutta?
  • Tapaan ottaa oikoteitä?
  • Pidän lupaukseni?
  • Kunnioitan toisten mielipiteitä?
  • Teenkö lupauksia, joita en pysty pitämään?
 2. NAUTINTO
  • Nautinnot ovat lyhytaikaista mielihyvää, jotka kulutuksen jälkeen jättävät meidät tyhjäksi.
 3. VALTA
  • VALLAN VASTAANOTTAMINEN
   • Valta itsessään on neutraali kuten raha, mutta mitä enemmän sinulla on valtaa sitä enemmän sitä halajaa lisää.
  • VALLAN HYVÄKSIKÄYTTÖ
   • Kun vallan säilyttämisestä tulee sen päätarkoitus, ollaan vaarallisilla vesillä. Valta on annettu haltijalleen, jotta hän palvelee vallan luovuttajia.
  • VALLAN MENETYS
   • Lopulta, ne jotka hyväksikäyttävät valtaa, menettävät luottamuksen ja näin oikeuden valtaan.
 4. YLPEYS
  • Ylimielisyys on tuhoisaa.

“Pride is at the bottom of all great mistakes.” – John Ruskin

 1. PRIORITIES

Maxwell avaa kirjassaan kuinka heidän tutkimuksensa osoittavat, että jokaisen pitkään menestyneen yrityksen ytimessä on vahvat arvot ja ne eletään päivittäin todeksi yrityksen toteuttamassa liiketoiminnassa.

“Things that matter most must never be at the mercy of things that matter least.” – Goethe

Omista arvoistaan Maxwell linjaa yksinkertaisesti. Ensikädessä hän vastaa kaikesta toiminnastaan Jumalalle, ja se menee kaiken edelle. Seuraavana hänen prioriteeteissaan tulee perhe ja vasta kolmantena työ. Tämä menestynyt kirjailija, puhuja, coach ja pastori linjaa ja alleviivaa, että lista arvoista on helppo jokaisen tehdä, mutta niiden todeksi eläminen päivittäisissä päätöksissä on se, missä sinut punnitaan. Tulee päivä, jolloin henkilökohtainen kustannuksesi pitää arvoista kiinni on korkeampi, kun siinä hetkessä oleva hyöty. Nämä ovat ne hetket, jolloin sinut mitataan – onko sinulla elämää johdattavat arvot vai tuulesta temmatut ja sinne katoavat mielipiteet.

Kirjan koskettavin tarina on tarina italialaisesta Eugenio Montista, joka oli Maxwellin mukaan kaikkien aikojen kelkkailija. Hän oli kahden hengen kelkkakisassa, ja ensimmäinen kierros oli takana. Montin tiimillä oli hyvä aika alla ja Tony Nashin brittitiimi hengitti niskaan. Toisen laskun jälkeen Italia otti kärkipaikan ja kaikki merkit oli ilmassa, että Monti voittaa koko kisan, kunhan brittitiimi ei mene ohi. Nashin tiimi valmistautui toiseen laskuun, kun he yllättäin tekivät katastrofaalisen löydöksen; mutteri oli rikkoutunut taka-akselista ja heillä ei ollut varamutteria. Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa. Montin kuulleessa brittitiimin kohtaamasta haasteesta, irrotti hän mutterin omasta kelkastaan ja lähetti sen ylös rinteeseen briteille. Nashin tiimi ruuvasi pultin paikoilleen ja voitti kultaa.

Montin tarina summaa kirjan kauniisti. Hänellä oli korkea moraali ja toimi sen mukaisesti. Lyhytnäköisesti hänellä olisi ollut mahdollisuus voittaa kisa ja saada mitali kaulaan. Kuitenkin Montin korkea moraali teki hänestä monen silmissä kaikkien aikojen kelkkailijan.

– Sami Suominen

John C. Maxwell: There’s no such thing as BUSINESS ETHICS; Center Street, New York, 2003

 

P.S.

Go-for-gold-or-golden-rule-1.jpg

Share: