John C. Maxwell – Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset

John C. Maxwell (1947) on kansainvälisesti tunnettu yhdysvaltalaiskirjailija, puhuja ja pastori. Elämä pastorina hänen isänsä jalanjäljissä näkyy Maxwellin kirjoissa. Hän käyttää useitakin esimerkkejä kirjoissaan kuitenkaan loukkaamatta minkään uskontokunnan näkemyksiä. Maxwell on kirjoittanut urallaan yli 100 kirjaa, jotka on käännetty 50 eri kielelle. Näistä useammastakin on tullut kansainvälisiä bestsellereitä. Maxwell on myös vieraillut Suomessa. Hän oli puhumassa Nordic Business Forumissa vuonna 2015.

Kirjassaan Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset Maxwell kertoo, kuinka monet ihmiset ovat omassa kehityksessään saavuttaneet tilan, jossa henkisen kapasiteetin kasvu on pysähtynyt ja suurempaa kehitystä ei enää tapahdu. Ollaan jumissa staattisella, tasaisella käyrällä. Mikäli haluaa saada tähän muutoksen, tulee meidän esittää Maxwellin mukaan kysymyksiä. Kysymykset ovat ensimmäinen askel kohti huomioita ja oivalluksia. Hyvät kysymykset antavat informaatiota ja erinomaiset kysymykset johtavat muutokseen.

 • Mitä positiivista muutosta tekevää Sinulta on aiemmin kysytty?
 • Mitä olet kysynyt muilta, joka auttaa sinua vielä tänä päivänä?
 • Mitä kysymyksiä Sinun tulisi kysyä itseltäsi?

”Kyky esittää oikea kysymys on yli puolet taistelusta vastauksen löytämiseksi.” – Thomas J. Watson

John C. Maxwell kehottaa meitä rakentamaan kysymyspatteriston. Kuten kirjan nimi saattaakin enteillä,  pureutuu käsittelyssä oleva kirja siihen, mitä kysymyksiä Maxwell on kokenut hyviksi kysyä niin itseltään kuin tiimiltään. Kysymykset ovat teroittuneet vuosien varrella käytännön kokemuksen ohjaamana. Maxwell kehottaa meitä ottamaan kysymyksiä kirjasta ja testaamaan niitä oman elämämme tilanteissa. Toimivat testatut kysymykset meidän tulee dokumentoida itsellemme myös tulevaa käyttöä varten. Näin kerrytämme itsellemme oman kysymyspatteriston, joilla saadaan niin oma kuin tiiminkin kehitys kasvuun.

Maxwell kertoo kuinka oivallus ”kaikki joko seisoo tai kaatuu johtamisen varassa” on ollut ydinajatuksena hänen matkallaan johtamiseen maailmassa ja kannustimena hänen opettaessa muita. Maxwell toteaa, kuinka johtajana hän voi antaa muiden esittää itselleen vaikeita ja tärkeitä kysymyksiä tai vaihtoehtoisesti voi ottaa itse vastuun, ennakoida ja esittää ne itse itselleen. Hän kertoo miten on käsittänyt, että esittämällä itselleen vaikeita kysymyksiä voi pysyä rehellisenä, lisätä tarmokkuutta ja kehittää johtamiskykyä.

Johtamisessa ongelmanratkaisu on arkipäivää. Johtajana tulee katsoa eteenpäin ja laajasti tiimin pitkäjänteistä parasta ajatellen. Kohdatessasi epäselvän ongelman, esitä seuraavan kerran nämä kysymykset:

   • Miksi meillä on tämä ongelma?
   • Miten ratkaisemme tämän ongelman?
   • Mitä askeleita meidän täytyy ottaa ratkaistaksemme tämän ongelman?

”Tarkat kysymykset ovat merkittäviä luovan ajattelun virikkeitä.” – Bryan Tracy

 

Johtamisessa aika on sijoitus ihmisiin, mutta mistä tietää sijoittaako aikaansa oikeisiin ihmisiin. Miten löytää erinomaisia johtajia? Maxwellin mukaan vastaus on yksinkertainen: tiedä, miltä erinomainen johtaja näyttää. Jos sinulla on selkeä kuva hyvästä johtajasta ja pystyt pukemaan sen sanoiksi, tiedät mitä etsit. Johtamiskykysi ja perintösi riippuvat johtajista, joita kehität.

   • Vaikutustekijä – Vaikuttaako hän muihin?
   • Taitotekijä – Onko hänellä mahdollisuus kasvaa ja kehittyä?
   • Asennetekijä – Haluaako hän kasvaa ja kehittää itseään?
   • Kemiatekijä – Pidämmekö toisistamme?
   • Intotekijä – Pystyykö hän motovoimaan itseään?
   • Luonnetekijä – Onko hänellä jalat maassa?
   • Arvotekijä – Sopivatko arvonne yhteen?
   • Tiimityötekijä – Tekeekö hän hyvin yhteistyötä?
   • Tukitekijä – Tuoko hän minulle lisäarvoa?
   • Luovuustekijä – Löytääkö hän mahdottomuuksista mahdollisuuksia?
   • Vaihtoehtotekijä – Voiko hänen panoksensa tuoda minulle lisävaihtoehtoja?
   • 10 prosentin tekijä – Kuuluuko hän tiimimme 10 prosentin parhaimmistoon?

 

Maxwell avaa kirjassaan kysymykset, joita hän kysyy itseltään päivittäin. Hänen innoittajanaan ja esimerkkinään kysymyksissä on toiminut valmentaja John Wooden, jonka kanssa hän on käynyt innostavia keskusteluja.

1. Panostanko itseeni? Henkilökohtaisen kasvun kysymys

2. Olenko aidosti kiinnostunut toisista? Kysymys vaikuttamisesta

3. Toiminko johtajana jalat maassa? Kysymys vakaudesta

4. Tuonko tiimiini lisäarvoa? Kysymys tiimityöstä

5. Pysynkö vahvuusalueellani? Kysymys tehokkuudesta

6. Pidänkö huolta tästä päivästä? Kysymys menestyksestä

7. Sijoitanko aikaani oikeisiin ihmisiin? Kysymys sijoitetun pääoman tuottoprosentista

 

”Jos johtajaa ei tarkkailla, hän ei ole seuraamisen arvoinen” – John C. Maxwell

”Älä koskaan heitä hukkaan tilaisuutta pitää suusi kiinni.” – Robert Newton Peckl

 

Maxwellin kysymyspatteristo tiimille:

  • Mitä arvelet?
  • Miten voin palvella sinua?
  • Mitä minun tulee viestiä?
  • Ylitimmekö odotukset?
  • Mitä opitte?
   • Kokemus ei ole paras opettaja – arvioitu kokemus on.
  • Toimmeko lisäarvoa?
  • Miten maksimoimme tämän kokemuksen?
  • Mitä minun pitää tietää?
  • Miten saamme kaiken mahdollisen irti tästä tilaisuudesta?
  • Mitä numerot kertovat?
  • Mikä minulta jäi huomaamatta?

 

”Sillä, että kysymme ihmisten mielipiteitä ja kuuntelemme niitä, on suurempi vaikutus heihin kuin sanoilla: ’hyvin tehty’.” – Sam Walton

 

Suunnitelmallisuus on tärkeä osa johtamisen kokonaisuutta. Johtajana vastaat niin omasta kuin tiimisi tuotantokyvystä. Herkästi luulemme voivamme hyvittää huomenna sen, mitä emme tänään tee, mutta se on mahdotonta. Mikäli annamme tänään viisikymmentä prosenttia, emme pysty huomenna antamaan 150:tä prosenttia! Emme pysty koskaan antamaan enempää kuin sata prosenttia. Maxwell mukaan tässä onnistuminen vaatii hyvää balanssia: uskon, perheen, ihmissuhteiden, tehtävän ja terveyden toteuttamisessa. Jokainen päivä on ihme, jota ei voi toistaa. Tätä päivää ei tule enää koskaan, joten meidän on tehtävä siitä merkityksellinen

Olet sitten itsesi, tiimin tai yrityksen johtaja, luettuasi tämän kirjan ymmärrät, että kysymykset ovat aina osa johtajan elämää. Tärkeänä oivalluksena kirjassa on kuka kysymykset esittää ja milloin ne esitetään. Esittämällä oikeita kysymyksiä, oikeaan aikaan oikeille ihmisille, saadaan vastauksia. Vastauksista saadaan ratkaisuja, joita voidaan toteuttaa ja näin aikaansaadaan muutosta.

 

– Sami Suominen

 

John C. Maxwell; Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset; John C. Maxwell 2014, Päivä Osakeyhtiö 2016, Hämeenlinna

Share: