Business Thinkers & johtaminen – vieraana Arto Hiltunen

Elokuisena tiistai-iltana me Thinkersit kipusimme Lauttasaaren betoniseen toimistorakennukseen hiomaan oppeja johtamisesta. Ilta oli meille hyvin erityinen, sillä mukaan joukkoomme liittyi entinen S-ryhmän pääjohtaja, nykyisin usean pörssiyhtiön hallitusammattilainen, Arto Hiltunen. Illan potentiaaliset keskustelumahdollisuudet olivat rajattomat, sillä vieraamme osaaminen ei ole pelkästään Suomen mittakaavassa huipputasoa, vaan voimme puhua jo kansainvälisen tason superosaajasta.

Vieraamme saapui paikalle tyylilleen ominaisesti hyvin valmistautuneena. Käsittelimme Johtamisen taito -kirjan teemoja ja paneuduimme useisiin aiheisiin. Ruodimme niin klassisia aiheita, kuin digitalisaation ja elektronisen kaupankäynnin vaikutusta johtajalta vaadittavaan osaamiseen.  Keskustelu kulminoitui johtajan avainominaisuuksiin. Hiltunen on linjannut eräässä aiemmin antamassaan TV-haastattelussa kyseisiä ominaisuuksia, ja keskustelutuokiostamme jäi se kuva, että mitä ilmeisemmin niistä saadaan kuulla lisää myös syksyllä ilmestyvässä kirjassa. Vaikka vieraamme ei itse erityisemmin uskonut viitekehysten kautta johtamiseen, hänellä oli kuitenkin erinomainen kyky linjata johtaminen.

 

Arton 3+2 E:tä

Ennustettavuus

Empatiakyky

Elastisuus

+

Etiikka

Energisyys

 

Johtajan ennustettavuus oli varmasti yksi illan aikana eniten käsitelty aihe. Se että johtajan oma toiminta on johdonmukaista ja alaiset tietävät suunnan ja tavan toimia, on merkittävää. Kun linjaus on ennustettava, kommunikaation tarve vähenee. Tyytyväisyys tiimin sisällä myös kasvaa, sillä epävarmuus ja yllättävyys ovat jännitteiden ja stressin lähteet.

Empatiakyky on taito astua toisen saappaisiin ja tarkastella tilannetta hänen silmin. Johdettavan kokiessa johtajan ottavan hänen tarpeensa ja näkemyksensä huomioon, luodaan vahva pohja yhteisen toiminnan onnistumiselle. Näin potkitaan palloa samaan suuntaan ja molemmat ymmärtävät yhteisen päämäärän. Käskyttäminen vailla yhteistä visiota ja henkilökohtaista keskinäistä suhdetta nojaa täysin asemavaltuutukseen, joka on johtamisen alin askelma.

Johtajan pitää pystyä joustamaan välillä omista tavoitteistaan, jotta saa kokonaisuutta eteenpäin. Pahimmillaan johtajan järkkymättömyys lamauttaa organisaationtekemisen. Tätä ei pidä sekoittaa ennustettavuuteen, sillä arvot ja suunta pitää säilyttää, mutta toimintamallien ja kulttuurin pitää kukoistaa.

Johtajan tulee huolehtia omasta etiikastaan. Johtajan tulee olla luotettava. Luottamus karttuu pala palalta tekojen kautta, mutta epäeettinen toiminta voi tuhota luottamuksen kerralla lopullisesti.

Ilman energiaa ei tapahdu mitään. Motivaation puhaltaminen tiimiin saa pyörät pyörimään. Johtajan tulee ladata paukut ihmisten viihtyvyyteen sekä toimintatapojen että kulttuurin luomiseen. Nämä panostukset luovat atmosfäärin, josta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Arto Hiltunen asetti tietämättään meille uuden standardin myös omiin seuraaviin tapaamisiimme. Hän sai meidän ennakkovalmistautumisstandardin nostettua uudelle tasolle. Seuraavaan tapaamiseen tulemme siis valmistautumaan niin omin ajatuksin, kuin muiden kansainvälisen tason vaikuttajien ajatuksin ja mielipitein kyseisistä teemoista. Tulemme myös käymään oman sisäisen keskustelun ja argumentaation aiheesta, jolloin jopa mahdollisesti haastamaan vierailijaamme käsiteltävistä aiheista.

 

/Business Thinkers,

Sami Suominen

Share: