Taustatietona kerrottakoon, että meinasin saada itseni hieman sekaisin englanninkielistä kirjaa suomeksi summatessani. Nimittäin, meillä suomen kielessä etiikka-sanaa käytetään moraalin ja eettisten väittämien  filosofisesta tutkimuksesta (Lähde). Näin ollen, kun kirjassa puhutaan etiikasta [ethics], on suomen kielellä kuvaavin termi joko eettisyys tai moraali. Eettisyys tulkitaan usein periaatteellisemmaksi ilmaisuksi, ja moraali on taas käytännönläheisempää – tekoja arjessa (Lähde). 

 

Maxwell lataa kovan väittämän heti kirjan otsikossa. Todennäköisesti tarkoituksena on trollata potentiaalista lukijaa. Kirjan alussa hän heti toteaa, että tosiaan – ei ole olemassakaan businessetiikkaa, on olemassa vain etiikkaa – siis eettisyyttä. Siispä; mikäli haluat kantaa korkeaa moraalistandardia – olla eettinen – sinun tulee olla sitä kaikilla elämän osa-alueilla. Eettisyyttä ei voi rajata tai muokata eri muotoon eri konteksteissa, kuten moraali kotona, moraali ystävien kanssa, moraali töissä tai asiakkaissa.

Kirjan alkuvaiheilla Maxwell taklaa myös toisen mahdollisen kritiikin hänen käsittelemäänsä moraaliaihetta kohtaan kysymällä, miksi eettisyys on niin vaikeaa. Puhumme lopulta todella yksinkertaisista ja suurimmalle osalle selkeistä asioista, mutta silti on syitä, miksi emme toimi ymmärryksemme mukaisesti.

Eettisyys ei tarkoita, että se olisi meille aina kätevää ja mukavin mahdollinen vaihtoehto. Osa kokee heidän moraalinsa rajoittavan heidän mahdollisuuksiaan menestyä ja sepitämme itsellemme, miksi toimimme tilanteissa vastoin parempaa ymmärrystämme. Ei ole epätavallista, että ihminen, joka kiertää henkilökohtaisia veroja tai varastaa työpaikalta toimistotarvikkeita tahtoo lahjomattomuutta yhtiöiltä, jonka osakkeita ostaa, politikoilta ketä äänestää tai asiakkailta, joiden kanssa tekee bisnestä.

Maxwellin mukaan MORAALI + TOIMINTAKYKY on kaava, joka mahdollistaa pitkäkestoisen menestyksen. Hänen mukaansa ilman moraalia ei ole mahdollista rakentaa pitkäkestoista menestystä. Moraalistandardin asettaminen, sen seuraaminen ja eläminen arjessa todeksi, on tie menestykseen. Ihmiset, jotka toimivat eettisyyden rajoilla ja testaavat näin onneaan, jossain vaiheessa menevät yli. Eettisyyteen ei ole oikotietä, ja vain pitkäaikaisella toiminnalla saadaan pysyvät tulokset aikaan.

 

“There are really only two important points when it comes to ethics. The first is a standard to follow. The second is the will to follow it.” – John C. Maxwell

 

Eettisyys kulminoituu kirjassa yhteen ainoaan sääntöön. Tämä sääntö on löydettävissä lähes kaikista maailman uskonnoista. Sääntö on siis hyvin kansainvälinen ja toimii ajasta ja paikasta riippumatta. Moraalisääntö toimii niin ystävien kuin perheen, kollegoiden, tiimin ja esimiesten kanssa. Tämä sääntö on KULTAINEN SÄÄNTÖ;  ”Tee toiselle, kuten toivot itsellesi tehtävän.”

Alla esimerkkinä, miten sääntö ilmaantuu eri uskonnoissa:

Christianity: “Whatever you want me to do to you, do also to them”

Islam: “No one of you is a believer until he loves for his neighbour what he loves for himself”

Judaism: “What is hateful to you, do not do to your fellow man. This is the entire law; all the rest is commentary.”

Buddhism: “hurt not others with that which pains yourself.”

Hinduism: “This is the sum of duty; do naught unto others what you would not have them do unto you.”

Zoroastrianism: “Whatever is disagreeable to yourself, do not do unto others.”

Bahai: “And if thine eyes be turned towards justice, choose thou for thy neighbour that which thou chooses for thyself.”

Jainism: “A man should wander about treating all creatures as he himself would be treated.”

Yoruba Proverb (Nigeria): “One going to take a pointed stick to pinch a baby bird should first try it on himself to feel how it hurts.”

 

Miten kokonaisuus rakentuu

Oma näkemykseni siitä, mitä Maxwell kirjassaan haluaa sanoa, on kiteytettynä alla olevassa kuvassa. Lähdemme liikkeelle siitä, mitä me haluamme saada aikaan. Toisin sanoen – mitkä on tavoitteesi niin työssä kuin vapaa ajalla. Ura, parisuhde, perhe ja se, mitä haluat jättää jälkeesi maailmaan. Tässä asetat oman suuntasi siitä, kuka sinä olet ja millainen sinusta tulee. Pelkkä näky ei riitä, tarvitaan myös suunnitelma, eli se konkreettisen tekemisen suunnittelu, jolla tavoitteeseen päästään. Suunnitelma on kuin kartta.

Seuraavaksi tarvitsemme standardimme – paljonko laitamme työtämme peliin. Minkä hinnan olemme valmiit maksamaan päämäärästämme, niin tekemisen, kuin moraalisten arvojemme kautta. Nämä auttavat meidät tekemään ja toimimaan oikein arjen tilanteissa, missä teemme pieniä ja suuria päätöksiä. Nämä ovat ne nuotit, jotka määrittelevät, miltä elämämme maistuu matkalla päämääräämme.

Standardimme pitää Maxwellin mukaan pohjautua kultaiseen sääntöön. Jotta olemme itse valmiit noudattamaan standardejamme pitkäjänteisesti, tulee meidän tarkastella toimintaamme kahdelta katsantokannalta. Ensin – miltä sinusta itsestä tuntuisi, jos joku muu kohtelisi sinua moraalistandardiesi mukaan tehdessään omia päätöksiään. Ollessamme tyytyväisiä antamiimme vastauksiimme, on seuraava kysymys tunnistaa yleisimmät haasteet asettamamme moraalisen toiminnan toteuttamiselle. Näin pystymme etukäteen ratkaisemaan itsellemme haasteelliset tilanteet, ja pysymme asettamallamme moraalisella polullamme.

Maxwellillä on varsinainen rakkaussuhde erilaisia listauksia kohtaan. Kieltämättä tässäkin nämä listat toimii hyvin työkalun lailla.

MITEN HALUAT SINUA KOHDELTAVAN

 1. Halu olla arvostettu. Jenkeissä 70 prosenttia työpaikkaa vaihtavista ihmisistä, päätyvät vaihtoratkaisuun,  koska eivät koe olevansa arvostettuja.
 2. Tahto olla arvostettu ja rakastettu. Ensimmäinen on se, mitä sinä olet tehnyt ja toinen on se millainen kyky sinulla on toimia.
 3. Tahto olla luotettu. Kirjassa tässä mennään jopa niin pitkälle, että lainataan George MacDonaldin lausetta: ”Olla luotettu on suurempi kunnianosoitus, kuin olla rakastettu.”

 

Luottamuksen koostumus:

–          Säilyttää rehellisyys joka tilanteessa.

–          Avoimesti kommunikoi omat näkemykset ja arvot.

–          Näyttää kunnioituksensa työkavereilleen ja kumppaneilleen.

–          Keskittyy yhteisiin päämääriin eikä henkilökohtaisiin agendoihin.

–          Toimii oikein henkilökohtaisista seuraamuksista huolimatta.

–          Kuuntelee avoimin mielin.

–          On myötätuntoinen

–          Säilyttää luottamuksellisuuden.

4. Tahto olla arvostettu.

Arvostuksen muodostuminen:

–          Jos sinulla on ongelma minun kanssani, tule puhumaan minulle kahden kesken.

–          Mikäli minulla on ongelma kanssasi, tulen puhumaan kanssasi kahden kesken.

–          Mikäli jollain on ongelma kanssani ja hän tulee luoksesi, lähetä hänet luokseni. Teen saman sinulle.

–          Mikäli joku säännön mukaisesti jättää tulematta luokseni, sano ”mennään tapaamaan häntä yhdessä. Olen varma että hän ottaa meidät vastaan.” Teen saman sinulle.

–          Ole tarkka, miten tulkitset minua. Mikäli asiat tuntuu epäselviltä, älä koe painetta tehdä johtopäätöksiä fiiliksen tai tunteen pohjalta. Näitä on erittäin helppo väärintulkita.

–          Olen myös tarkka tulkinnassani sinusta.

–          Jos se on luottamuksellista, älä puhu. Mikäli sinä, tai joku tulee luokseni luottamuksella, en tule puhumaan , ellei

o   Henkilö ole vaarassa vahingoittaa itseään.

o   Henkilö ole vaarassa fyysisesti vahingoittaa jotain toista.

o   Lasta on fyysisesti tai seksuaalisesti hyväksikäytetty.

o   Odotan samaa sinulta.

–          En lue signeerattomia kirjeitä tai muistioita.

–          En manipuloi, eikä minua tulla manipuloimaan, enkä tule sallimaan sinun manipulointia keneltäkään. Älä sinäkään anna kenenkään manipuloida minua kauttasi.

–          Kun olet epävarma, sano se. Mikäli voin vastata ilman luottamuksen rikkomista, niin vastaan.

 

 “The respect of those you respect is worth more than the applause of the multitude.” – Arnold Glasow

 

 1. Haluamme tulla ymmärretyiksi ja se, mitä voit tehdä asian eteen on ensin kuunnella ja varmistaa, että toinen tuli ymmärretyksi ja sitten vasta puhua ja tulla itse ymmärretyksi.
 2. Emme halua kenenkään hyväksikäyttävän meitä, joten älkäämme hyväksykö toisten hyväksikäyttöä, kun sitä näemme.

 

VIISI HAASTETTA EETTISELLE TOIMINNALLE

 • PAINEET
  • Teen hätiköityjä emotionaalisia päätöksiä?
  • Vääristelen totuutta?
  • Tapaan ottaa oikoteitä?
  • Pidän lupaukseni?
  • Kunnioitan toisten mielipiteitä?
  • Teenkö lupauksia, joita en pysty pitämään?
 • NAUTINTO
  • Nautinnot ovat lyhytaikaista mielihyvää, jotka kulutuksen jälkeen jättävät meidät tyhjäksi.
 • VALTA
  • VALLAN VASTAANOTTAMINEN
   • Valta itsessään on neutraali kuten raha, mutta mitä enemmän sinulla on valtaa sitä enemmän sitä halajaa lisää.
  • VALLAN HYVÄKSIKÄYTTÖ
   • Kun vallan säilyttämisestä tulee sen päätarkoitus, ollaan vaarallisilla vesillä. Valta on annettu haltijalleen, jotta hän palvelee vallan luovuttajia.
  • VALLAN MENETYS
   • Lopulta, ne jotka hyväksikäyttävät valtaa, menettävät luottamuksen ja näin oikeuden valtaan.
 • YLPEYS
  • Ylimielisyys on tuhoisaa.

 

“Pride is at the bottom of all great mistakes.” – John Ruskin

 

 1. PRIORITIES

Maxwell avaa kirjassaan kuinka heidän tutkimuksensa osoittavat, että jokaisen pitkään menestyneen yrityksen ytimessä on vahvat arvot ja ne eletään päivittäin todeksi yrityksen toteuttamassa liiketoiminnassa.

 

“Things that matter most must never be at the mercy of things that matter least.” – Goethe

 

Omista arvoistaan Maxwell linjaa yksinkertaisesti. Ensikädessä hän vastaa kaikesta toiminnastaan Jumalalle, ja se menee kaiken edelle. Seuraavana hänen prioriteeteissaan tulee perhe ja vasta kolmantena työ. Tämä menestynyt kirjailija, puhuja, coach ja pastori linjaa ja alleviivaa, että lista arvoista on helppo jokaisen tehdä, mutta niiden todeksi eläminen päivittäisissä päätöksissä on se, missä sinut punnitaan. Tulee päivä, jolloin henkilökohtainen kustannuksesi pitää arvoista kiinni on korkeampi, kun siinä hetkessä oleva hyöty. Nämä ovat ne hetket, jolloin sinut mitataan – onko sinulla elämää johdattavat arvot vai tuulesta temmatut ja sinne katoavat mielipiteet.

Kirjan koskettavin tarina on tarina italialaisesta Eugenio Montista, joka oli Maxwellin mukaan kaikkien aikojen kelkkailija. Hän oli kahden hengen kelkkakisassa, ja ensimmäinen kierros oli takana. Montin tiimillä oli hyvä aika alla ja Tony Nashin brittitiimi hengitti niskaan. Toisen laskun jälkeen Italia otti kärkipaikan ja kaikki merkit oli ilmassa, että Monti voittaa koko kisan, kunhan brittitiimi ei mene ohi. Nashin tiimi valmistautui toiseen laskuun, kun he yllättäin tekivät katastrofaalisen löydöksen; mutteri oli rikkoutunut taka-akselista ja heillä ei ollut varamutteria. Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa. Montin kuulleessa brittitiimin kohtaamasta haasteesta, irrotti hän mutterin omasta kelkastaan ja lähetti sen ylös rinteeseen briteille. Nashin tiimi ruuvasi pultin paikoilleen ja voitti kultaa.

Montin tarina summaa kirjan kauniisti. Hänellä oli korkea moraali ja toimi sen mukaisesti. Lyhytnäköisesti hänellä olisi ollut mahdollisuus voittaa kisa ja saada mitali kaulaan. Kuitenkin Montin korkea moraali teki hänestä monen silmissä kaikkien aikojen kelkkailijan.

 

– Sami Suominen

John C. Maxwell: There’s no such thing as BUSINESS ETHICS; Center Street, New York, 2003

 

P.S.

 

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Tämä kirja yhdistää tyylikkäästi tarinankerronnan, myynnin ja esiintymisen. Coughterin mielestä nämä ovat erottamattomasti liitoksissa toisiinsa. Kirja on tasapainoinen kokonaisuus teorian, esimerkkien ja omaan arkeen annettujen selkeiden jalkautusohjeiden välillä. Lopulta kaikki on Cougherin mielestä esiintymistä ja ”pitchaamista”, sillä kaikessa mitä teet on joku sinua arvostelemassa. On se sitten keskustelua kotona tai töissä esimiehen kanssa rennosti jutustellen. Nämäkin tilanteet ovat presentaatioita, joissa kehystetään oletuksia ja mielipiteitä sinusta. Mielipiteitä, joita on lopulta vaikea muuttaa.

 

Teoria

Miten meidän tulisi kommunikaatiomme tai esiintymisemme rakentaa? Kirjassa asiaa käsitellään kymmenkohtaisen kehyksen kautta, joka lopussa esitetään toteutussuunnitelmana. Kirjaa lukiessani visualisoin mielessäni kokonaisuuden pyramidiksi, jonka huipulla on tarkoitus. Minkä muutoksen haluamme saada aikaan asiakkaassa tai yleisössämme? Kirjan mukaan ihminen muistaa vain 10 % kuulemastaan ja senkin vain, jos kuultu on ollut mielenkiintoista ja koskettavaa.

 

 

Parantaaksemme mahdollisuuksiamme saada muutosta aikaan, tarvitsemme siis muutakin kuin vain puhutut sanat. Meidän tulee synnyttää kuulijassa tuntemuksia, ja saada hänet ajattelemaan. Tunteet ja aktivoitunut oma pohdinta kasvattaa sanoman läpimenoa ja viestin omaksumista. Coughterilla on olemassa vankka perusteltu työkalupakki vaikuttavan kohtaamisen saavuttamiseksi. Näistä kokosin kuusi pointtia pyramidiini, jotka avaan lyhyesti.

 

Tunne yleisösi:

Mitä paremmin tunnet yleisösi, sitä paremmin pystyt puhuttelemaan ja vakuuttamaan juuri heidät. Meidän tulee laittaa itsemme yleisömme asemaan ja kysyä itseltämme:

o   Mistä pidät presentaatioissa?

o   Mitä vihaat?

o   Millaisia asioita pidät mielenkiintoisina ja viihdyttävinä?

o   Mitä pidät tylsinä?

 

Useimmat pitävät presentaatioita tylsinä, joten älä ole tylsä. Kaikki mitä koet omassa esityksessä tylsäksi, ota se pois, ellei se ole absoluuttisen tärkeää kokonaisuuden kannalta. Jokaisen käsiteltävän asian tulee olla merkittävä kokonaistavoitteen kannalta, muuten se tulee jättää pois.

Opettajat arvostelevat esseet sen mukaan, kuinka painavaa asiaa niissä on käsitelty. Tämä ei toimi alkuunkaan myynnissä tai esiintymisessä. Yleisöä ei kiinnosta pätkääkään, kuinka paljon tiedämme. Yleisöä kiinnostaa, kuinka mielenkiintoista on se, mitä heille kerromme siitä, mitä tiedämme.

Vie aikaa nähdä, mikä on tärkeää. Esseessä laitamme paperille kaiken sen, mitä tiedämme. On paljon haastavampaa laittaa esitykseen vain se, joka antaa meille sen, mitä haluamme.

 

Aloita siis lopusta ja selvitä ensin, mikä on tarkalleen se, mitä haluat saavuttaa.

 

VISUAALINEN VAIKUTUS

Yleisö lukee kalvoja, mikäli kirjoitat niille sanoja. Jos esityksesi kertoo kuvan kautta samaa tarinaa kuin kerrot, synnytät tunteita ja rakennat muistijälkeä. Luonnollisesti olet myös itse osa visuaalista ilmettä – sinua on vain yksi ole oma itsesi. Yleisö tai asiakas on paikalla kuulemassa sinua, joten anna heille itsesi näyttöruutusi / kalvojesi sijaan.

 

” You are the message” – Roger Alies

RAKENNA TUNTEITA

Meidän tulee kommunikoida todelliset tunteemme – ei vaan sitä mihin uskomme. Inhimillinen yhteys luo tunteita ja tunteet sitovat meitä yhteen rakentaen luottamusta. Myynnin ydin on tunteiden luonti. Faktoilla voimme tehdä vaikutuksen, mutta tunteilla vakuutamme yleisömme ja asiakkaamme puolellemme.

Hyväkin työ pitää myydä, sillä mitään ei tapahdu itsestään. Salaisuus piilee siinä, että ensin sinun tulee myydä idea ja vasta sitten myyt työn ja toteutuksen.

 

OMA ENERGIA

Jenkkigallupeissa yleisesti julkinen puhuminen noteerataan ihmisten suurimmaksi pelon aiheeksi.  Sitä pelätään jopa enemmän kuin kuolemaa. Tämän pelon taltuttamiseen on vain yksi konsti, ja se on hypätä kylmään veteen ja harjoitella. Ole oma itsesi, käännä pelon energia innostukseksi. Osaa niin oma kuin muidenkin sanoma. Paino on sanassa osaa. Älä siis opettele ulkoa, vaan ole tilanteen päällä ja reagoi yleisöösi ja ympäristöösi. Ulkoa opettelu tekee sanomasta jäykän ja päälle liimatun. Älä missään nimessä kerro vitsejä (siis osastoa ”suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen..”), mutta pyri olemaan hauska asiayhteyksissä. Ole inhimillinen ja rento unohtamatta asiallisuutta ja uskottavuutta.

 

Puhalla eteenpäin:

SELKEYDELLÄ, NÄKEMYKSELLÄ ja HUOMAAVAISUUDELLA.

 

STORY BOARD – tarinan kulku

Älä ala rakentamaan esitystä ennen kuin on yhtenäinen käsitys siitä, mitä halutaan saavuttaa ja miten se tehdään. Yksi hyvä keino tähän on kerätä post-it-lapuille yksittäisiä pointteja, joita haluamme esittää ja saada läpi. Pointteja on tällöin helppo pyöritellä ja katsoa, miten avainsanoma ja punainen lanka alkaa hahmottua. Järjestä lappuja pöydällä uudelleen ja uudelleen, kunnes olet tyytyväinen esimerkiksi tulevan esityksesi kulkuun, ja tarinasi on muodostunut. Jokaisen pointin tulee sulavasti liittyä edeltäjäänsä, jolloin tarinaa on helppo seurata

 

 “Make a choice about what’s important and let everything else go.” – Zen Proverb

 

KANAVA AUKI

Putsaa puheesi. Kaikki ”no”, ”niin”, ”mmm” ja muut täytesanat pois. Myös ”periaatteessa”, ”itse asiassa” ja muut turhat toteamukset vievät vain sanojaltaan uskottavuuden. Puhujan tulee olla siis selkeä!
Vinkkinä: avauksessa halutaan porukan huomio, ja siihen yksi hyvä keino on olla sanomatta sanaakaan. Juuri näin katsomalla yleisöön ja luomalla katsekontakteja hymyillen muutaman sekunnin, kertoja kaikki saa kaikki katsomaan itseään ja olemaan hiljaa. Aloituksen tulisi olla selkeä kuvaileva, ja mielellään provokatiivinen, jolloin saa ostajan tai yleisön huomion. Jotain, mistä tulee tunne, että on mahtavaa olla täällä. Hyvä tehoste voi olla, vaikka voimakas kuva esitysmateriaalissa tai liikuttava lainaus.

 

TREENAA, TREENAA ja TREENAA

Vain kova treeni antaa sinulle kyvyn olla spontaani ja elää hetkessä. Tämän toteutumiseen sinun täytyy osata asiasi unissasikin. Asian syvällinen osaaminen antaa sinulle luottamuksen ja kyvyn elää myynti- tai esiintymistilanteessa hetkessä ja olla aidosti asiakkaan tai yleisön palvelijana.

 

“A good meeting is not the goal. Great work is. Eyes on the prize. – Mark Fenske, Professor VCU Brandchester

 

SUMMARY

Myynti tai presentaatio koostuu pienten yksinkertaisten palasten läpiviennistä tanssinomaisena sujuvana, pehmeänä ja yhtenäisenä liikkeenä alusta kauniiseen päätökseen. Tämä tapahtuu tiimityönä, jossa jokainen pystyy kantamaan tarpeen tullen koko kakun, ja uskaltaa rohkeasti astua ulos mukavuusalueeltaan kasvamaan paremmaksi versioksi itsestään. Hyvällä työllä myyjä tai esiintyjä paketoi tarinan selkeäksi, vakuuttavaksi ja puhtaasti kuulijan etua tavoittelevaksi kokonaisuudeksi.

 

– Sami Suominen

 

Peter Coughter, The Art of the Pitch, PALGRAVE MACMILLAN, 2012

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Miksi pitäisi olla kiinnostunut tarinankerronnasta? Saatko porukassa oman sanomasi esiin? Kuunnellaanko sinua? Puhuttaessa tarinankerronnasta ajatus menee herkästi nuotiopiiriin tai jopa kansalliseepokseemme Kalevalaan. Tarinankerronta on kuitenkin ollut viime vuodet vahvasti esillä keskusteltaessa niin johtamisesta kuin myymisestäkin. Miten tämä muinainen tapa siirtää tietoa sukupolvelta toiselle toimii ja mikä on se rakenne taustalla? Millä saamme viestimme läpi kuulijaan, ja voimme muuttaa hänen ajatteluaan tai käyttäytymistään?

Doug Lipman on pureutunut syvästi aiheeseen.  Tulkitsemalla hänen kirjaansa ”Improve your storytelling” rakensin itselleni alla olevan kaavion mukaisen summauksen hänen kirjansa pääsanomasta.

 

Kaikki elementit, mitä puheessamme tai tarinassamme on mukana, tähtäävät vuorovaikutukselle asetettua tavoitetta kohti. Kuitenkin meidän pitää lähteä perusteista liikkeelle rakentaaksemme polkua kohti tavoitettamme. Lipmanin ”Basics” sopii mielestäni hyvin vaikuttamisen kivijalaksi. Meidän pitää olla läsnä tässä hetkessä ja tarinamme polun ja kaaren pitää vaikuttaa tähän hetkeen. Se ei voi olla irrallinen mukava kertomus ilman siltaa tavoitteeseen. Tyylimme asian esittämiseen on tärkeä, sillä yhdessä tarinan käänteiden ja sisään rakennetun mystiikan kautta saamme rakennettua kuvaa kuulijan mielessä. Tarinan kerronnan tehokkuutta ei voi mitata ajassa ja faktojen siirron nopeudessa. On tarkoitus rakentaa pitkävaikutteista muistijälkeä. Kannattaa siis harkita muita tapoja päivän työlistan kommunikointiin.

Kuvan tarkkuuden luonnissa meidän tulee harkita, kuinka yhtenäinen kuvan tulee olla ja kuinka paljon on hyvä jättää tilaa kuulijan tulkinnalle.

Pelkästään puhutulla kielellä kuvan tarkkuus voi olla vain hieman sinne päin. Ilmaisussamme äänensävyt, olemuksemme, ilmeemme ja eleemme vaikuttavat kuvan tarkkuuteen. Mielikuvaa voidaan toki teroittaa visuaalisin kuvin ja itse ympäristö ja tunnelma vaikuttaa myös kuvan rakentumiseen. Sanomalla ”terve” salin perältä luo toisen tunnelman kuin edestä tai kuulijoiden joukosta.

Suhteessa tarinaan Lipman alleviivaa käyttämäänsä lyhennettä MIT (Most important thing) eli tärkeimmän sanomamme merkitystä. Ilman sanomaa tarinalla ei ole merkitystä, ja se on vain ajanvietettä tai pahimmillaan ajanhukkaa. Jotta sanoma saadaan kirkkaana läpi tarvitsee meidän rakentaa tarinallemme struktuuri. Mitä tapahtuu milloinkin ja mikä on kussakin osassa tärkeää?

Suhteessa kuulijaan meidän pitää määrittää kenen hyödyksi tarinaa kerrotaan. Olemmeko rakentamassa omaa osaamistamme tarinalla vaikuttamisella, vai onko tarkoituksena saada muutosta kuulijoissa ja johdattaa sanoman muuttumista tekemiseksi? Suhteessa itseemme on kysymys siitä, kuinka suhtaudumme tilanteeseen ja miten vapautuneesti pystymme toimimaan. Jännitys on energiaa, jonka voi johtaa innostuneisuuteen tai jäätymiseen. Palaute ja arvostelu saa meidät kehittymään; nostamaan tasomme tarinankertojana pala palalta.

TÄRKEIMMÄT OPIT:

Kahtena kirjan tärkeimpänä oppina nostaisin esiin: Struktuuri ja MIT.

Ensin Lipman identifioi tärkeimmän sanomansa (MIT) eli mitä hän haluaa tarinallaan viestiä. Tämä on pyramidin huippu, johon koko kerronnalla tähdätään. Tämän jälkeen hän jakaa tarinan vaiheisiin:

Joka rakentaa tarinan vaiheet ja kerronnan pääpointit. Vasta viimeisenä Lipman rakentaa vaiheiden alle tarinan yksityiskohdat, joista kukin episodi rakentuu. Näin rakennamme tarinankerrontamallin, jossa meidän ei tarvitse kertoessamme muistaa joka käänteen sanamuotoja ja yksityiskohtia. Kertojalle on ok unohtaa yksityiskohtia pyramidin alakerrasta, ja silti hänellä pysyy sanoma kasassa, ja hän pystyy olemaan hetkessä kuulijoidensa kanssa. Vain olemalla kuulijan kanssa hetkessä, pystymme todella viemään kuulijaa eteenpäin ja pitämään häntä tapahtuman saaja-osapuolena.

Kirja pitää lupauksensa tarinankerronnan parantamisesta.  Kirja voisi mielestäni luvata vielä paljon enemmän. Lipman rakentaa selkeän kaavan suunnitelmalliseen ja voimalliseen vaikuttamiseen. Vaikuttaminen on mielestäni laaja käsite, joka avautuu aina arjen kanssakäymisestä, myyntitilanteisiin ja esiintymisiin.

 

– Sami Suominen

 

Dough Lipman, Improve Your Storytelling, 1999, August House, USA

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

 

Tohtori Frank Lunz on rakentanut teoksen vaikuttamisesta. Hän on tutkinut vaikuttavan kielen elementtejä, ja millaisilla sanoilla on kommunikaatiossa merkitystä. Avaan alla kirjan mielestäni tärkeimmät opit; Lunzin kymmenen sääntöä tehokkaaseen kieleen, Orwellin kirjoitusopit, viestimuoto ja aikamme vaikuttavimmat sanat.

Lunz vertaa kieltä musiikkiin. Hänen mukaansa niissä on samat ainesosat. Rytmi, vetoomus, sävy ja aksentit. Kuinka kaiken kakofonian keskellä pidät huolen, että tulet kuulluksi?

 

Kymmenen sääntöä tehokkaampaan viestintään:

 1. Yksinkertaisuus: käytä maanläheisiä sanoja.
 2. Helppolukuisuus kuulijalle
 3. Lyhytaikaisuus: käytä lyhyitä lauseita
 4. “Minulla ei ollut aikaa kirjoittaa lyhyttä kirjettä, joten kirjoitin pitkän.” – Mark Twain.
 5. Uskottavuus on yhtä tärkeä kuin filosofia.
 6. Ihmisten pitää ostaa sanomasi uskoakseen sitä.
 7. Johdonmukaisuudella on merkitystä
 8. Kertaus, kertaus ja vielä kerran kertaus.
 9. Kyvyttömyys pitäytyä yhteen viestiin on ollut suuri tekijä luoden imagon rappeutumista.
 10. Uutuus: tarjoile jotain uutta.
 11. Testaa saako viestisi aikaan ”en tiennytkään sitä” -efektiä.
 12. Äänellä ja tekstuurilla on merkitystä
 13. Kielen ääni ja tuntuma pitää olla yhtä muistettava kuin sanat itsessään.
 14. Puhu visioiden tavoitteellisesti
 15. Ihmiset unohtavat sen mitä sanoit, mutta muistavat sen, mitä sait heidät tuntemaan.
 16. Visualisoi
 17. Maalaa lukijalle selkeä kuva. Esimerkki: M&M-makeiset “melts in your mouth, not in your hands.”
 18. Kysy kysymys
 19. Saa kuulija ajattelemaan.
 20. Luo konteksti ja selitä sen merkitys
 21. Sinun tarvitsee antaa kuulijalle ensin ”miksi” ennen kuin voit antaa hänelle ”siksi”, ”sen takia” tai ”jotta”.

 

Orwell Writingin neuvot:

 1. Älä koskaan käytä metaforaa, hymyä tai mielikuvaa, jonka olet tottunut näkemään painettuna.
 2. Älä koskaan käytä pitkää sanaa, kun lyhyt on käytettävissä.
 3. Jos on mahdollista jättää sana pois – poista se. Sis aina, kun sana ei ole välttämätön selkeyden tai sanoman kannalta.
 4. Älä koskaan käytä passiivia, mikäli voit ilmaista aktiivissa.
 5. Älä koskaan käytä ulkomaalaista lausetta, tieteellistä sanaa tai puhu jargonia, mikäli voit ilmaista saman jokapäiväisellä ilmauksella.
 6. Riko mikä tahansa näistä säännöistä mieluummin, kun sanot mitään hienostumatonta.

 

Ole viesti:

Sanomamme menee parhaiten perille, kun emme todistele sitä, vaan olemme toimimme itse viestinä. John Waynen tai Clint Eastwoodin roolihahmojen ei ole tarvinnut todistella erikseen, että he olivat kovia äijiä. Näyttelijät kävelivät, puhuivat ja elivät imagonsa mukaisesti; Eastwood toki edelleen. He personoivat olemuksensa kovaksi äijäksi. Tässä on tärkeää, että näytät, et vain puhu. Sama toimii myös silloin kun sanot ”kaksi plus kaksi”, mutta annat kuulijan itse sanoa itselleen ”neljä”. Näin muutat kuulijan passiivisesta kuulijasta aktiiviseksi osallistujaksi.

Sanat ja sanonnat, jotka muistamme:

Käyttämällä elokuvista tuttuja lainauksia, saamme rakennettua vahvoja muistijälkiä kuulijoihimme. Tässä pystytään hyödyntämään myös brändien mainoslauseita, kuten ”Just Do It” – Nike. Alla muutama poiminta kirjan esimerkeistä:

“You talking to me?” – Taxi Driver

“I’m going to make him an offer he can’t refuse.” – The Godfather

“I’ll be back” Arnold Schwarzeneger, The Terminator

“Go ahead, make my day, “ – Clint Eastwood roolissaan Detective Harry Callahan

Esimerkki liikemaailmasta:

“Companies don’t give job security. Only satisfied customers do.” – Jack Welch

Sanoilla on vaikutusta. “Kuvittele” on Lunzin mukkan yksi voimakkaimmista sanoista. Se itsessään synnyttää jotain yksilöllistä jokaisessa kuulijassa. Pointtina tässä on se, että tämä sana saa yli viisi miljoonaa erilaista henkilökohtaista mielikuvaa aikaan puhuttaessa pelkästään Suomesta.

Lopulta ihmiset ovat kuitenkin itse lopputulema. Kieli on vain työkalu saada heidät kuulemaan sanomamme. Kirja antaa kuitenkin hyviä työkaluja, joita voimme sitten harjoitella käyttämään. Positiivisuus ja kohdeyleisön tunnistaminen ovat perusasioita, joita emme saa missään olosuhteissa unohtaa. Lopullinen treeni näidenkin työkalujen hyödyntämiseen meidän tulee kuitenkin toteuttaa itse.

– Sami Suominen

Dr. Frank Lunz: Words That Work, 2007 New York

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone