Angela Duckworth on Amerikkalainen psykologi, joka on keskittynyt tutkimusalallaan – meille suomalaisille niin rakkaaseen – käsitteeseen SISU. Duckworty määrittelee sisun (engl. grit) intohimona -päämäärätietoisena sinnikkyytenä, jolla tavoitellaan pitkäaikaista saavutusta ilman suurempaa murhetta matkalla tulevaan kunnioitukseen tai palkintoihin.

Mikä sai Duckworhin kiinnostumaan nimenomaan sisusta? Isän sanat ”sinä et ole mikään nero” vaikuttivat vahvasti Duckworthin mielessä aina pikkutytöstä aikuiselämään asti. Myös toinen oppi-isä, positiivisen psykologian professori, Martin Seligman kommentoi Duckworthin tutkimuksia. Seligmanin mukaan Duckworthin tutkimuksissa ei ollut ideaa, eikä teoriaa; ”lukisit vähemmän ja ajattelisit enemmän,” Seligman sanoi. Tämä sai innokkaan opiskelijan murtumaan kyyneleisiin ja otti aikansa, ennen kuin hän kykeni myöntämään Seligmanin olleen oikeassa. Ei ollut ideaa, eikä teoriaa, mutta kirjasto luetuista kirjoista oli valtava. Tämä sisuunnutti Duckworthin ja hänestä tuli yksi aikamme suurimmista psykologeista.

Duckworth avaa kirjassaan kaavan, jonka hän on rakentanut menestyksen tutkimiseen. Kaavassa meidän talentti eli ominaistaito luo pohjan, mistä ponnistamme. Tähän lisätään työ eli efortti, missä taitoamme käytämme tai kehitämme. Tällä kaavalla ominaistaidostamme kehittyy osaamista.

Esimerkkejä sisusta ja sen vaikutuksista

Kirjassa Duckworth kertoo ruukun dreijaajasta Warren MacKenziestä, joka vielä 94-vuotiaana dreijaa studiossaan toinen toistaan kauniimpia ruukkuja. Häntä pidetään yhtenä lahjakkaimmista keraamikoista.

Kun häneltä kysytään, miksi hän on niin hyvä, hän vastaa ensimmäisten 10 000 ruukun olleen vaikeita. Näiden jälkeen työ rupesi sujumaan hieman vauhdikkaammin ja MacKenzie käytti tämän vapautuneen ajan tekemällä enemmän ruukkuja. Tämän jälkeen ruukkujen joukkoon alkoi eksyä muutamia – MacKenzien sanoin – hyviäkin ruukkuja. Osaamisen lisäksi MacKenzie ponnisteli, ja tällä yhdistelmällä rakensi elämäntyön, josta hänet tänään tunnetaan.

Harvardin professori George Vailant tutki sisukkuuden vaikutusta elämän onnellisuuteen. Tutkimusmenetelmänä oli juoksumatto, jossa kohteen tuli juosta matolla 5 minuuttia. Matto oli niin jyrkässä kulmassa ja vauhti oli kova, jolloin vain pieni osa koehenkilöistä suoritti testin loppuun muiden tippuen pelistä matkalla. Tavoitteena oli löytää sitkeimmät, ei kovakuntoisimmat tekijät. Vauhtia säädettiin koehenkilön mukaan. Vilant kirjasi ajat ylös, ja palasi myöhemmin katsomaan ja vertaamaan, miten koehenkilöt olivat pärjänneet elämässä yleisesti. Vilantin löydös oli selkeä. Henkilöt, jotka kestivät juoksumatolla loppuun asti ovat ”karkumatkalla” koko muuhun porukkaan nähden mittarinaan elämässä menestyminen.

Duckworth lainaa kirjassaan meidän kaikkien tuntemaa näyttelijää Will Smithiä. Kyseinen kuuluisuus sanoo menestyksensä pohjautuvan armottomaan työntekoon. Hän sanoo, että vaikka ei ole komein tai lahjakkain, hän on valmis tekemään valtavasti töitä halutessaan jonkin roolin. Jos hän ja kilpailija juoksisivat oravanpyörässä – Smithiä ei voisi voittaa. Smith tulee pyörästä ulos joko voittajana tai kuolleena.

 

Teorioiden vertailua

Mielestäni Duckworthin teoria on mielenkiintoista laittaa Marcus Buckinghamin teoriaan viereen, jota olenkin käsitellyt aiemmin. Buckinghamin ajatus on hyvin samansuuntainen. Talenttimme eli ominaistaitomme ja suuntautumisemme, määrittelee taipumuksemme. Laittamalla työtä näiden kehittämiseen saamme osaamista ja tietotaitoa.

Duckworth avaa kirjassaan Warren Buffetin tapaa asettaa tavoitteita. Buffet astettaa tavoitteet kolmessa osassa:

 1. Kirjoita paperille vähintään 25 työuraasi koskevaa tavoitetta.
 2. Tee itsetutkiskelua ja ympyröi näistä 5 tärkeintä tavoitetta itsellesi.
 3. Katso tarkkaan loppuja tavoitteita, joita et ympyröinyt. Nämä ovat ne asiat, jotka tulevat häiritsemään Sinua polullasi. Ne syövät energiaasi ja aikaasi ja ottavat fokuksesi pois siitä, mikä merkitsee eniten.

Duckworth itse vielä laittoi jokaisen tavoitteen viereen sen prioriteetin skaalalla 1-10. Näin hän sai fokusoitua oman tekemisen ja valittua tavoitteet oikein. Energiamme ja resurssimme ovat rajalliset. Menestyneet ihmiset priorisoivat vahvasti ajankäyttönsä pitäen huolen, ettei muut asiat pääse häiritsemään tärkeintä tekemistä.

Duckworth avaa myös sen, miten meidän tulisi kehittää osaamistamme. Ensimmäisenä lähtökohtana on oma kiinnostus – intohimo tekemistä kohtaan. Tarvitaan intohimo, jotta riittää energiaa ja pitkäjänteistä työtä tehdä ja toteuttaa, eli treenata tätä ominaistaitoa. Intohimon ja työn kohdatessa todellisuuden, alkaa  tekeminen tuntua raskaalta. Tässä kohtaa tarvitaan suurempi syy – identiteettitason merkityksen tunne. Merkityksentunne pitää huolen, että jaksamme matkalla vastaantulevat aallonpohjat. Tarvitsemme myös näkymän siitä, että edistymme. Tämä pitää uskon yllä.

Lyhyt kommentti lukukokemuksesta

Kirja ja sen tarinat muodostavat hyvän lukukokemuksen. Tarinat ovat itsessään hyvin mielenkiintoisia johtopäätöksineen, ja ne on hyvin punottu yhteen.

 

– Sami Suominen

Angela Duckworth: GRIT, Scribner Book Company, 2016

 

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Taustatietona kerrottakoon, että meinasin saada itseni hieman sekaisin englanninkielistä kirjaa suomeksi summatessani. Nimittäin, meillä suomen kielessä etiikka-sanaa käytetään moraalin ja eettisten väittämien  filosofisesta tutkimuksesta (Lähde). Näin ollen, kun kirjassa puhutaan etiikasta [ethics], on suomen kielellä kuvaavin termi joko eettisyys tai moraali. Eettisyys tulkitaan usein periaatteellisemmaksi ilmaisuksi, ja moraali on taas käytännönläheisempää – tekoja arjessa (Lähde). 

 

Maxwell lataa kovan väittämän heti kirjan otsikossa. Todennäköisesti tarkoituksena on trollata potentiaalista lukijaa. Kirjan alussa hän heti toteaa, että tosiaan – ei ole olemassakaan businessetiikkaa, on olemassa vain etiikkaa – siis eettisyyttä. Siispä; mikäli haluat kantaa korkeaa moraalistandardia – olla eettinen – sinun tulee olla sitä kaikilla elämän osa-alueilla. Eettisyyttä ei voi rajata tai muokata eri muotoon eri konteksteissa, kuten moraali kotona, moraali ystävien kanssa, moraali töissä tai asiakkaissa.

Kirjan alkuvaiheilla Maxwell taklaa myös toisen mahdollisen kritiikin hänen käsittelemäänsä moraaliaihetta kohtaan kysymällä, miksi eettisyys on niin vaikeaa. Puhumme lopulta todella yksinkertaisista ja suurimmalle osalle selkeistä asioista, mutta silti on syitä, miksi emme toimi ymmärryksemme mukaisesti.

Eettisyys ei tarkoita, että se olisi meille aina kätevää ja mukavin mahdollinen vaihtoehto. Osa kokee heidän moraalinsa rajoittavan heidän mahdollisuuksiaan menestyä ja sepitämme itsellemme, miksi toimimme tilanteissa vastoin parempaa ymmärrystämme. Ei ole epätavallista, että ihminen, joka kiertää henkilökohtaisia veroja tai varastaa työpaikalta toimistotarvikkeita tahtoo lahjomattomuutta yhtiöiltä, jonka osakkeita ostaa, politikoilta ketä äänestää tai asiakkailta, joiden kanssa tekee bisnestä.

Maxwellin mukaan MORAALI + TOIMINTAKYKY on kaava, joka mahdollistaa pitkäkestoisen menestyksen. Hänen mukaansa ilman moraalia ei ole mahdollista rakentaa pitkäkestoista menestystä. Moraalistandardin asettaminen, sen seuraaminen ja eläminen arjessa todeksi, on tie menestykseen. Ihmiset, jotka toimivat eettisyyden rajoilla ja testaavat näin onneaan, jossain vaiheessa menevät yli. Eettisyyteen ei ole oikotietä, ja vain pitkäaikaisella toiminnalla saadaan pysyvät tulokset aikaan.

 

“There are really only two important points when it comes to ethics. The first is a standard to follow. The second is the will to follow it.” – John C. Maxwell

 

Eettisyys kulminoituu kirjassa yhteen ainoaan sääntöön. Tämä sääntö on löydettävissä lähes kaikista maailman uskonnoista. Sääntö on siis hyvin kansainvälinen ja toimii ajasta ja paikasta riippumatta. Moraalisääntö toimii niin ystävien kuin perheen, kollegoiden, tiimin ja esimiesten kanssa. Tämä sääntö on KULTAINEN SÄÄNTÖ;  ”Tee toiselle, kuten toivot itsellesi tehtävän.”

Alla esimerkkinä, miten sääntö ilmaantuu eri uskonnoissa:

Christianity: “Whatever you want me to do to you, do also to them”

Islam: “No one of you is a believer until he loves for his neighbour what he loves for himself”

Judaism: “What is hateful to you, do not do to your fellow man. This is the entire law; all the rest is commentary.”

Buddhism: “hurt not others with that which pains yourself.”

Hinduism: “This is the sum of duty; do naught unto others what you would not have them do unto you.”

Zoroastrianism: “Whatever is disagreeable to yourself, do not do unto others.”

Bahai: “And if thine eyes be turned towards justice, choose thou for thy neighbour that which thou chooses for thyself.”

Jainism: “A man should wander about treating all creatures as he himself would be treated.”

Yoruba Proverb (Nigeria): “One going to take a pointed stick to pinch a baby bird should first try it on himself to feel how it hurts.”

 

Miten kokonaisuus rakentuu

Oma näkemykseni siitä, mitä Maxwell kirjassaan haluaa sanoa, on kiteytettynä alla olevassa kuvassa. Lähdemme liikkeelle siitä, mitä me haluamme saada aikaan. Toisin sanoen – mitkä on tavoitteesi niin työssä kuin vapaa ajalla. Ura, parisuhde, perhe ja se, mitä haluat jättää jälkeesi maailmaan. Tässä asetat oman suuntasi siitä, kuka sinä olet ja millainen sinusta tulee. Pelkkä näky ei riitä, tarvitaan myös suunnitelma, eli se konkreettisen tekemisen suunnittelu, jolla tavoitteeseen päästään. Suunnitelma on kuin kartta.

Seuraavaksi tarvitsemme standardimme – paljonko laitamme työtämme peliin. Minkä hinnan olemme valmiit maksamaan päämäärästämme, niin tekemisen, kuin moraalisten arvojemme kautta. Nämä auttavat meidät tekemään ja toimimaan oikein arjen tilanteissa, missä teemme pieniä ja suuria päätöksiä. Nämä ovat ne nuotit, jotka määrittelevät, miltä elämämme maistuu matkalla päämääräämme.

Standardimme pitää Maxwellin mukaan pohjautua kultaiseen sääntöön. Jotta olemme itse valmiit noudattamaan standardejamme pitkäjänteisesti, tulee meidän tarkastella toimintaamme kahdelta katsantokannalta. Ensin – miltä sinusta itsestä tuntuisi, jos joku muu kohtelisi sinua moraalistandardiesi mukaan tehdessään omia päätöksiään. Ollessamme tyytyväisiä antamiimme vastauksiimme, on seuraava kysymys tunnistaa yleisimmät haasteet asettamamme moraalisen toiminnan toteuttamiselle. Näin pystymme etukäteen ratkaisemaan itsellemme haasteelliset tilanteet, ja pysymme asettamallamme moraalisella polullamme.

Maxwellillä on varsinainen rakkaussuhde erilaisia listauksia kohtaan. Kieltämättä tässäkin nämä listat toimii hyvin työkalun lailla.

MITEN HALUAT SINUA KOHDELTAVAN

 1. Halu olla arvostettu. Jenkeissä 70 prosenttia työpaikkaa vaihtavista ihmisistä, päätyvät vaihtoratkaisuun,  koska eivät koe olevansa arvostettuja.
 2. Tahto olla arvostettu ja rakastettu. Ensimmäinen on se, mitä sinä olet tehnyt ja toinen on se millainen kyky sinulla on toimia.
 3. Tahto olla luotettu. Kirjassa tässä mennään jopa niin pitkälle, että lainataan George MacDonaldin lausetta: ”Olla luotettu on suurempi kunnianosoitus, kuin olla rakastettu.”

 

Luottamuksen koostumus:

–          Säilyttää rehellisyys joka tilanteessa.

–          Avoimesti kommunikoi omat näkemykset ja arvot.

–          Näyttää kunnioituksensa työkavereilleen ja kumppaneilleen.

–          Keskittyy yhteisiin päämääriin eikä henkilökohtaisiin agendoihin.

–          Toimii oikein henkilökohtaisista seuraamuksista huolimatta.

–          Kuuntelee avoimin mielin.

–          On myötätuntoinen

–          Säilyttää luottamuksellisuuden.

4. Tahto olla arvostettu.

Arvostuksen muodostuminen:

–          Jos sinulla on ongelma minun kanssani, tule puhumaan minulle kahden kesken.

–          Mikäli minulla on ongelma kanssasi, tulen puhumaan kanssasi kahden kesken.

–          Mikäli jollain on ongelma kanssani ja hän tulee luoksesi, lähetä hänet luokseni. Teen saman sinulle.

–          Mikäli joku säännön mukaisesti jättää tulematta luokseni, sano ”mennään tapaamaan häntä yhdessä. Olen varma että hän ottaa meidät vastaan.” Teen saman sinulle.

–          Ole tarkka, miten tulkitset minua. Mikäli asiat tuntuu epäselviltä, älä koe painetta tehdä johtopäätöksiä fiiliksen tai tunteen pohjalta. Näitä on erittäin helppo väärintulkita.

–          Olen myös tarkka tulkinnassani sinusta.

–          Jos se on luottamuksellista, älä puhu. Mikäli sinä, tai joku tulee luokseni luottamuksella, en tule puhumaan , ellei

o   Henkilö ole vaarassa vahingoittaa itseään.

o   Henkilö ole vaarassa fyysisesti vahingoittaa jotain toista.

o   Lasta on fyysisesti tai seksuaalisesti hyväksikäytetty.

o   Odotan samaa sinulta.

–          En lue signeerattomia kirjeitä tai muistioita.

–          En manipuloi, eikä minua tulla manipuloimaan, enkä tule sallimaan sinun manipulointia keneltäkään. Älä sinäkään anna kenenkään manipuloida minua kauttasi.

–          Kun olet epävarma, sano se. Mikäli voin vastata ilman luottamuksen rikkomista, niin vastaan.

 

 “The respect of those you respect is worth more than the applause of the multitude.” – Arnold Glasow

 

 1. Haluamme tulla ymmärretyiksi ja se, mitä voit tehdä asian eteen on ensin kuunnella ja varmistaa, että toinen tuli ymmärretyksi ja sitten vasta puhua ja tulla itse ymmärretyksi.
 2. Emme halua kenenkään hyväksikäyttävän meitä, joten älkäämme hyväksykö toisten hyväksikäyttöä, kun sitä näemme.

 

VIISI HAASTETTA EETTISELLE TOIMINNALLE

 • PAINEET
  • Teen hätiköityjä emotionaalisia päätöksiä?
  • Vääristelen totuutta?
  • Tapaan ottaa oikoteitä?
  • Pidän lupaukseni?
  • Kunnioitan toisten mielipiteitä?
  • Teenkö lupauksia, joita en pysty pitämään?
 • NAUTINTO
  • Nautinnot ovat lyhytaikaista mielihyvää, jotka kulutuksen jälkeen jättävät meidät tyhjäksi.
 • VALTA
  • VALLAN VASTAANOTTAMINEN
   • Valta itsessään on neutraali kuten raha, mutta mitä enemmän sinulla on valtaa sitä enemmän sitä halajaa lisää.
  • VALLAN HYVÄKSIKÄYTTÖ
   • Kun vallan säilyttämisestä tulee sen päätarkoitus, ollaan vaarallisilla vesillä. Valta on annettu haltijalleen, jotta hän palvelee vallan luovuttajia.
  • VALLAN MENETYS
   • Lopulta, ne jotka hyväksikäyttävät valtaa, menettävät luottamuksen ja näin oikeuden valtaan.
 • YLPEYS
  • Ylimielisyys on tuhoisaa.

 

“Pride is at the bottom of all great mistakes.” – John Ruskin

 

 1. PRIORITIES

Maxwell avaa kirjassaan kuinka heidän tutkimuksensa osoittavat, että jokaisen pitkään menestyneen yrityksen ytimessä on vahvat arvot ja ne eletään päivittäin todeksi yrityksen toteuttamassa liiketoiminnassa.

 

“Things that matter most must never be at the mercy of things that matter least.” – Goethe

 

Omista arvoistaan Maxwell linjaa yksinkertaisesti. Ensikädessä hän vastaa kaikesta toiminnastaan Jumalalle, ja se menee kaiken edelle. Seuraavana hänen prioriteeteissaan tulee perhe ja vasta kolmantena työ. Tämä menestynyt kirjailija, puhuja, coach ja pastori linjaa ja alleviivaa, että lista arvoista on helppo jokaisen tehdä, mutta niiden todeksi eläminen päivittäisissä päätöksissä on se, missä sinut punnitaan. Tulee päivä, jolloin henkilökohtainen kustannuksesi pitää arvoista kiinni on korkeampi, kun siinä hetkessä oleva hyöty. Nämä ovat ne hetket, jolloin sinut mitataan – onko sinulla elämää johdattavat arvot vai tuulesta temmatut ja sinne katoavat mielipiteet.

Kirjan koskettavin tarina on tarina italialaisesta Eugenio Montista, joka oli Maxwellin mukaan kaikkien aikojen kelkkailija. Hän oli kahden hengen kelkkakisassa, ja ensimmäinen kierros oli takana. Montin tiimillä oli hyvä aika alla ja Tony Nashin brittitiimi hengitti niskaan. Toisen laskun jälkeen Italia otti kärkipaikan ja kaikki merkit oli ilmassa, että Monti voittaa koko kisan, kunhan brittitiimi ei mene ohi. Nashin tiimi valmistautui toiseen laskuun, kun he yllättäin tekivät katastrofaalisen löydöksen; mutteri oli rikkoutunut taka-akselista ja heillä ei ollut varamutteria. Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa. Montin kuulleessa brittitiimin kohtaamasta haasteesta, irrotti hän mutterin omasta kelkastaan ja lähetti sen ylös rinteeseen briteille. Nashin tiimi ruuvasi pultin paikoilleen ja voitti kultaa.

Montin tarina summaa kirjan kauniisti. Hänellä oli korkea moraali ja toimi sen mukaisesti. Lyhytnäköisesti hänellä olisi ollut mahdollisuus voittaa kisa ja saada mitali kaulaan. Kuitenkin Montin korkea moraali teki hänestä monen silmissä kaikkien aikojen kelkkailijan.

 

– Sami Suominen

John C. Maxwell: There’s no such thing as BUSINESS ETHICS; Center Street, New York, 2003

 

P.S.

 

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Alf Rehn on Aurajoen rannalta ponnistanut Åbo Akademin professori, joka nyttemmin vaikuttaa Tanskan maalla yliopistomaailmassa. Rehn on noteerattu Thinker50-listalla Guru Radarissa, jossa on listattu maailman 30 todennäköisintä vaikuttajaa tulevaisuuden johdon toimintamalleihin. Oma kosketuspintani häneen ennen kirjaa, oli hänen esiintymisensä Nordic Business Forumin lavalla. Räväkkä ja ajatukset liikkeelle saava persoona, antoi odotuttaa jonkinlaista aivojumppaa herättelevine näkökulmineen.

Kirja toimittaa sen, mitä se otsikossaan lupaa. Konkreettisia työkaluja johtamiseen halava lukija tulee kokemaan pettymyksen, mutta itse kirja ja sen tarinat toimivat mentaalisina työkaluina ja peilausalustoina omille kokemuksille. Lukijana pystyin hyvin samaistumaan tekstiin. Ainakin itselleni samaistumisen kokemus toi monta hyvää oivallusta, jotka avarsivat näköalaani kirjan aiheisiin. Nämä tarttumakohdat loivat mahdollisuuden ymmärtää paremmin itseään ja omia haasteitaan parantaen näin omia toimintaedellytyksiään. Kirjan rakennekin on mielenkiintoinen; luvut tuntuvat vuorottelevan näkökannoissaan, jolloin pelkästään johtaminen ei ole ristiriitaista, vaan myös itse kirja.

 

Poiminnat itselle kolahtaneista opeista:

Suunta ja kuopat matkalla

Rehnin mukaan johtajuus on vahvuutta kulkea epäonnistumisesta toiseen taittumatta. Toinen silmä on vahvasti kokonaisuuden tavoitteessa, ja toisen kanssa luovitaan haasteesta seuraavaan. Pitää pystyä elämään epävarmuuden ja jatkuvan kehityksen kanssa, samalla ollen sujut sille, että kaikki tekeminen on lopulta epätäydellistä. Epäonnistuminen, oppiminen, korjaaminen ja uudelleenyrittäminen muodostuu arkikäsitteeksi.

 

”Johtaja ei ole se, joka toteuttaa määritelmää, vaan se, joka toimii, vaikkei selkeää vastausta ole.” – Alf Rehn

 

Vaikka nyt on kirjoitettu paljon epäonnistumisesta, ei johtajalla ole muuta vaihtoehtoa kuin onnistua. Rehn linjaa, kuinka johtajuudessa ei palkita siitä, että yritti olla hyvä tai siitä, että toimi hyvistä syistä. Johtaja palkitaan tuloksesta. Toki on monia mittareita, millä tuloksia voi mitata, mutta lopulta voidakseen toimia johtajana, on saatava aikaan muutosta.

 

”Menestys on kykyä olla menettämättä innostustaan toistuvista epäonnistumisista huolimatta.” – Winston Churchill

”Suurin heikkoutemme on luovuttamisessa. Varmin tapa menestyä on yrittää vielä kerran.” – Thomas A. Edison

 

Itsensä Johtaminen

Rehnin mukaan itsensä johtaminen pysyy johtamisen keskiössä. Mikäli epäonnistuu itsensä johtamisessa, ei voida edes toivoa, että kykenisi johtamaan jotakuta muuta. Siis matka lähtee oman työn onnistuneesta organisoinnista, josta taasen ponnistetaan muiden töihin, ja lopulta koko organisaation tapaan tehdä töitä. Onnistumiset tuovat tasonnostoa ja matka itsensä kehittäjänä ei tule koskaan loppua, vaan siitä on tultava kuin toinen luonto.

Moraali nousee tässäkin kirjassa korkealle. Mitä enemmän lukee, sitä kirkkaammin alkaa nähdä kuinka arvot ja moraali ovat ratkaisevassa asemassa onnistumisen kanssa. John C. Maxwell vie tämän niin pitkälle omassa johtamisfilosofiassaan, että lopulta on vain yksi sääntö, mihin johtaminen ja päätöksenteko tulee pohjautua. Tämä sääntö on nimeltään kultainen sääntö; ”Tee toiselle niin kuin toivoisit hänen tekevän sinulle.” Tämän moraalikäsityksen sisäistämisestä myös Rehn puhuu. Luja eettinen kompassi toimii luottamuksen rakentamisen kulmakivenä niin asiakkuuksiin, johdettaviin, kuin myös esimiehiin toimialasta ja yrityskoosta riippumatta.

Rehn luo tyylilleen uskollisena kuitenkin ristiriitaa:

”Johtajan ei pitäisi valehdella paitsi silloin, kun hänen ehdottomasti on valehdeltava. Samoin hänen pitäisi kuunnella alaisiaan paitsi silloin, kun hänen ei pitäisi. Niin, ja analysoida tarkkaan paitsi silloin, kun tämän tekeminen halvaannuttaa päätöksenteon.”

 

Nopeaa vai hidasta

Eri tilanteet tulevat vaatimaan erilaisia lähestymistapoja. Kalenterin hallinta on yksi keskeisitä taidoista, jotta löytää aikaa itsestäänselvyyksille; niille pienille asioille, kuten keskusteluille, kuuntelemiselle tai puheluun henkilön kanssa, joka taistelee ison ongelman kanssa. Kalenteriin tulee jättää tilaa myös asioille, joita jokaisen johtajan tulisi tehdä, mutta jotka herkästi jäävät muun arjen jalkoihin. Nämä asiat ovat lukeminen, ajatteleminen ja tulevien ratkaisevien taisteluiden määrittäminen matkalla tavoitteeseen.

Rehn kuvaa, kuinka usein ajatellaan, että johtaminen on harkittuja hitaita liikkeitä, mutta monta kertaa todellisuudessa johtajuuden hetki voi olla jokaisessa hetkessä: nopeasti, tässä ja nyt yllättäen. Pakeneminen ei auta.

 

”You miss 100 % of the shots you don’t take.” – Wayne Grezky

 

Johtajuus on unelmointia

Monesti ajattelemme nähdessämme henkilön paikallaan, että siinähän tuokin taas laiskottelee. Kuitenkin on paljon tekemistä, joka ei suoraan ole näkyvää. Rehn ottaa tässä esimerkiksi unelmoinnin ja miettimisen. Sarasvuo on sanonut sen mielestäni parhaiten: ”Kaikki tärkeä tehdään kahteen kertaan – ensin se nähdään, ja sitten se tehdään.” Johtajalla pitää olla visio siitä, mihin ollaan menossa ja usko siitä, että nämä unelmat ovat saavutettavissa. Jotta matka sujuu unelman mukaisesti, tulee johtajan pystyä vaatimaan ja valvomaan. Vaatiminen on taitolaji, ja luonnollisesti se ei ole aina kivaa. Rehnin mukaan monella homma kaatuukin  haluun olla mieluummin kiva kuin vaativa. Kovaääninen komentaminen on toki jo kauan sitten unohdettu metodi. Hyvä vaatiminen tulisi toteuttaa niin, että toteuttaja tietää, mitkä resurssit on käytössä, hänellä on selkeä kuva mitä tulee tehdä ja tietämys milloin vaatimukset on täytetty.

Johtajuus on yksinäistä

Rehnin kirjassa on kokonainen kappale, joka kertoo johtajan yksinäisyydestä. Johtajuuden yksinäisyys on jotain, mitä en ole aiemmin oikein ajatellut. Kappale oli kuitenkin puhutteleva. Rehn herätti ajatuksia kertomalla toimitusjohtajan roolista hieman suuremmassa yrityksessä. Hän kirjoittaa johtajan arjesta. Siitä, kuinka johtajan tulee olla tiimilleen energian lähde, auttava käsi ja peruskallio, johon voi tukeutua ja turvautua. Silloinkin kun myrskyää, johtaja ei voi näyttää omia haasteitaan tiimilleen, vaan hänen tulee suoda tiimille työrauha. Myös omistajien ja hallituksenkin suuntaan on säilytettävä korrektius. Haasteista luonnollisesti keskustellaan, mutta herkät tunteet tulkitaan helposti heikkoudeksi, joka taas aiheuttaa epäilyksiä johtajan kyvykkyydestä suoriutua roolistaan.

Organisaation ulkopuolelle katsottaessa voidaan todeta, että asioiden arkaluontoisuuden johdosta niitä ei luonnollisesti voi kovin julkisestikaan huudella, eikä puolisokaan jaksa välttämättä kaikkia murheita kantaa ja kuunnella. Rehnin ratkaisu onkin, että hyvällä johtajalla tulisi olla oma coach ja terapeutti. Hyvä olisi olla myös ulkopuolinen sparrausryhmä, jonka kanssa voi haastaa toinen toisiaan arjen haasteista.

 

Kirja oli lopulta mielestäni erinomainen, ja se tuntuu paranevan jokaisella lukukerralla. Ensi lukemalla tuntui kuin kirjassa olisi ollut hieman kevyt viini viinimaistajaisissa, mutta jälkimaku rikastutti makuhermot ja loi hyviä oivalluksia. Saimme myös hyvän keskustelun aikaan aiheesta täällä omassa Business Thinkers -ringissämme.

 

– Sami Suominen

 

Alf Rehn, Johtajuuden ristiriidat, Docendo, Jyväskylä, 2018

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

 

Anders Ericsson tarkastelee huippusuoritusten anatomiaa kirjassaan Peak. Mitä aineksia tarvitaan, jotta menestymme? Kuka voi menestyä? Miten huipuista tuli huippuja? Hän murtaa kirjassa olettamuksiamme ja uskomuksiamme ja näyttää, kuinka vahvasti menestys on lopulta omissa käsissämme.

 

 

Absoluuttinen sävelkorva on kyky, jota pidämme synnynnäisenä lahjana, joka ihmisellä joko on tai ei ole. Uskomme, että tämä on taito, jota ei voi opetella. Tämä taito on noin yhdellä kymmenestä tuhannesta ihmisestä maailmassa. Kuitenkin tarkasteltaessa kielialueita, tonaalisten kielialueiden kohdalla tämä taito esiintyy tiheämmin kuin muualla. Japanissa Ichionka-musiikkikoulu teki projektin, johon valittiin 25 tavallista musiikkikoulun lasta. Heitä treenattiin, ja tälle koko porukalle onnistuttiin päämäärätietoisella harjoittelulla luomaan absoluuttinen sävelkorva – ihan jokaikiselle. Nyt Ichionkan koulu on kasvattanut yli 20 000 korvakuulon mestaria.

Mozart, jota kaikki arvostamme yhtenä musiikin suurmiehistä, ei omannut absoluuttista sävelkorvaa. Mozartin menestyksen takana on hänen isänsä intohimo treenaamista kohtaa, ja yhdessä Mozartin kanssa tarkoituksellisella ja määrätietoisella harjoittelulla luotiin Mozart, jonka musikaalisesta lahjakkuudesta koko maailma on saanut nauttia.

Puhutaan 10 000 tunnin säännöstä, jolla voidaan saavuttaa mestaruus alassa kuin alassa. Tutkimus on lähtenyt Ericssonilta, jota myöhemmin Malcom Gladwell on useaan otteeseen lainannut kirjoissaan ja puheissaan. Tässä on yksi tärkeä kohta, mikä usein jää huomiotta. Pelkkä tekeminen ei ole harjoittelua. Ensin opit teorian, miten asiassa tulisi toimia; System 2 (S2) – kognitiivinen harjoittelu. Sen jälkeen tapahtuu toteutuksen kautta S1 eli tekemisen kautta harjoittelua. Tällä toimintamallilla kehityskaaremme kasvaa, löydämme rutiinimme ja toimintatapamme. Kehityksemme tasaantuu rutiiniemme ympärille, kunnes emme enää kehity.
Päästäksemme murtamaan kehityksen esteet ja jälleen kasvamaan alla olevan kuvan katkoviivan mukaiselle kehityskaarelle, tarvitsemme tarkoituksellista harjoittelua, jolla luomme uusia parempia tapoja. Menemme epämukavuusalueelle, ja vahvistamme niin henkisiä kuin fyysisiä kykyjämme. Helppo vertaus voisi olla vaikka juokseminen, jota itsekin kovasti harrastan. Olen käynyt vuosien ajan päivittäin aamulenkillä, ja olen fyysisesti ihan hyvässä kunnossa. Kuitenkin olen kokenut taantumista. Näin ollen sain treeniohjelmaani lisähöystettä intervalliharjoituksista, jolloin joudun puskemaan kehoani hetkittäin ja säännöllisesti korkeampaan suoritukseen, kuin aiemmin olen pystynyt. Tie kehittymiseen käy epämukavuusalueen kautta.

 

 

Menestys vaatii tarkoituksenmukaista harjoittelua ja uusien rajojen löytämistä. Luonnollisesti tällöin tulee vastaan myös useita ja vielä useampia epäonnistumisia, kuten Michael Jordan kuvan sitaatissa toteaa.

 

Mitä on tarkoituksen mukainen harjoittelu? Tätä kuvataan alla olevassa kuvassa. Ensin mietimme, mitä me haluamme saada aikaan, mikä on meidän tavoitteemme kohtaamisessa ja miksi sen teemme. Ei ole väliä, onko kyseessä korispeli, juoksulenkki vai myyntitapaaminen. Seuraavaksi katsomme työkalumme; mitä meillä on käytössä ja valmistaudumme. Kolmannessa vaiheessa toteutamme itse kohtaamisen tai treenin suunnitelmamme mukaan. Treeni tulee myös purkaa toteutuksen jälkeen. Mikä toimi eli lisää tätä toimintaa myös jatkossa. Lisäksi tulee analysoida mikä ei toiminut, ja työstää se toteutettavaksi paremmin keinoin. Näin työkalupakkimme seuraavaan h-hetkeen paranee ja kehitymme.

 

Mitä tapahtuu, kun otamme mentorin toimintaan mukaan, joka on jo kulkenut polkumme ja osaa ohjata meitä parempaan toimintaan? Tähän sopii hyvin esimerkkicaseksi se, kun harjoittelemme 4-vuotiaan poikani kanssa pyöräilyä Lauttasaaren lenkkipolulla. Poikani jalat sotkevat menemään vauhdilla, kunnes kivikkoinen ylämäki tulee vastaan. Eteneminen hankaloituu, jolloin otan tukikahvasta kiinni ja avitan hieman menoa taklaten mahdollisuuden myös pahimmille kaatumisille. Poikani rupeaa väsymään – hän ei huomaa vielä häämöttävää huippua. Minä kannustan huutaen: ”hyvin menee, TOSI HYVÄ, vielä ihan vähän, polkee, polkee, painaa, painaa.” Poikani saa suurannoksen lisävirtaa positiivisesta kannustuksestani, ohjaan häntä nousemaan seisomaan. Hän luottaa sanomaani, vaikka ei ole koskaan aiemmin polkenut seisten. Voimaa välittyy vahvemmin polkimiin ja pyörä etenee ja hän saavuttaa mäen harjan. Poikani on rinta rottingilla ilmeisen ylpeänä saavutuksestaan. Hänen työkalupakkinsa kasvoi, ja on nyt entistä kovempi tekijä pyöräilyn saralla.

– Sami Suominen

Anders Ericsson and Robert Pool: Peak, Houghton Mifflin, 2016, England

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Odotukset ovat korkealla avatessa Charles Duhiggin uutta teosta. Olihan edellinen teos  The Power Of Habit hyvin vaikuttava. Otsikkokin lupaa suuria; ei sen vaatimattomampaa kuin elämän ja liiketoiminnan tuottavuuden salaisuuksien avaaminen. Duhigg määrittää tuottavuuden olevan (hieman yksinkertaistettuna) kyky ratkaista paras jako hallussamme olevalle energialle, älylle ja ajalle. Likimain koko kirjaa leimaa aihe; kuinka saavuttaa merkityksellisiä tuloksia pienimmällä mahdollisella hukka ponnistelulla. Kirja on mielestäni hyvä yhdistelmä teorioita ja esimerkkejä.

Kirja on laaja ja syvällinen. Se käsittelee motivaatiota, tiimejä, keskittymistä, tavoitteiden asettelua, johtamista, päätöksentekoa, innovaatiota ja kykyämme sisäistää informaatiota. Paketti on siis todellakin kattava, ja sen jokainen käsittelyalue ansaitsisi oman blogikirjoituksensa. Tässä raapaisen nyt em. alueista kolmea.

MOTIVAATIO

Duhigg näkee motivaation avaimena hallinnan tunteen; mihin voin vaikuttaa, ja mitkä asiat eivät ole minun kontrollissani. Kysymykseksi nousee onko firmassa tehtävät roolitettu ja ladattu toiminnanvapaudella, jossa sekä yrityksen tehtävä ja yksilön toimintavapaus toteutuvat. Luonnollisesti sisäisen motivaation rakentaminen ei pohjaudu pelkästään roolitukseen, vaan on myös rekrytointikysymys. Yksilön mahdollisuudet kasvaa ammattilaisena ja ponnistella paremman huomisen puolesta.

Duhigg antaa hyvän esimerkin tahdostamme hallita. Ajaessamme autolla moottoritietä ja juuttuessamme ruuhkaan, jonka syntymisen syytä emme tiedä, menetämme kontrollin matkanteosta ja maaliin pääsystä, joka aiheuttaa meissä vahvan turhautumisen. Meille tulee halu ottaa seuraava ulosmeno moottoritieltä ja valita selkeästi pidempi ja aikaa vievämpi kiertotie. Miksi? Koska valitsemalla kiertotien saamme uudelleen haltuumme kontrollin etenemisestä ja maaliin pääsystä, vaikka odotusarvollisesti perillepääsy tulee olemaan myöhemmin kuin ruuhkan läpi kulkeva vaihtoehto.

Duhigg lainaa Kenraali Charles Krulakiia kirjassaan avatessaan ajatusta liikkeelle lähdöstä. Alokkaille alku on aina hankalaa merijalkaväessä, koska lähdetään suorittamaan jotain vaikeaa ja tuntematonta. Avain on päästä alkuun, jolloin etenemisen kontrolli siirtyy alokkaan haltuun. Ohjauspyörän takana motivaatio on korkealla jota edelleen lisää ymmärrys suuremmasta hyvästä, jota ollaan suorittamassa.

”We praise people for doing things that are hard. That’s how they learn to believe they can do them.”

   – Charles Duhigg

 

TIIMIT

Tiimit ja niiden yhteisesti hyväksytyt käyttäytymissäännöt ovat suuressa roolissa heidän suorituskykynsä kanssa. Nämä normit määrittelevät sen kuinka jäsenet kohtelevat toinen toisiaan. Kokeeko jokainen yksilö, että heillä on tiimissä ääni. Se, että yksilö kokee voivansa vaikuttaa on tärkeämpää, kuin se että hän pääsee äänestämään päätöksistä. Itse päätöksessä mukanaolo ei merkitse paljoakaan, kunhan jäsenet kokevat heidän äänensä tulleen kuulluksi. Ääni ja sosiaalinen herkkyys ratkaisevat tiimidynamiikan.

Erityisen mielenkiintoista Duhiggin löydöksissä oli tiimin ”Superstarojen” merkitys. Luulemme tarvitsevamme tiimiimme superstaroja. Kuitenkin Duhigg tutkimuksissaan näyttää kuinka ottamalla keskivertosuorittajia tiimiin, ja saamalla nämä toimimaan yhdessä oikealla tavalla päästään tuloksiin, joita mikään superstara ei pystyisi saavuttamaan. Herkästi myös superstaroista rakennettu tiimi on hyvin vakavahenkinen ja egoistinen, keskittyen omaan suoritukseen sen sijaan, että puhalletaan yhdessä tiimin yhteiseen hyvään. Kun ympäristö on rennompi – ja uskalletaan myös tehdä virheitä – löydetään yhdessä innovatiivisia uusia ratkaisuja. Tämä synnyttää onnistumista, ja kaikkien voidessa vaikuttaa kasvattaa se jokaisen yksilön motivaatiota.

Meille suomalaisille rakkaassa lajissa, siis jääkiekossa, tämä kuvastuu myös hyvin. Tuntemattomista yksilöistä koostuva joukkue hyvällä tiimipelillä voittaa kaikkien yllätykseksi NHL-staroista koostuvan joukkueen. Vaikka yksilön taitotaso on toisilla kovempi, ei heidän sosiaaliset normit ja äänet pääse kuuluville. Näin he pelaavat enemmän yksilöinä kuin tiiminä.

Mihin siis tarvitsemme superstaroja? Superstarat ovat hyviä suunnannäyttäjiä, he pystyvät rikkomaan sen, mitä uskomme olevan mahdollista. Sissijoukko, joka raivaa tietä tiimille mennä eteenpäin ja nostaa tasoa. Tätä en kuitenkaan voi Duhigin sanoiksi laittaa, ja ajatus onkin varmasti enemmän Anders Ericssonilta haettu täydentämään Duhiggin ajattelua. Onhan se selkeästi enemmän johtamiskysymys, saadaanko superstarat integroitua osaksi tiimiä, ja puhaltamaan yhteiseen hyvään. Johtamiskysymys siinä, että saadaanko superstara olemaan osa kokonaisuutta, ja samalla raivaamaan tiimille uusia ulottuvuuksia.

Dugigg listaa viisi ehtoa toimivalle tiimeille:

 1. Tiimin pitää kokea työnsä tärkeäksi
 2. Tiimin pitää kokea työ henkilökohtaisesti merkitykselliseksi
 3. Tiimi tarvitsee selkeät tavoitteet ja määritetyt roolit
 4. Tiimin tarvitsee kokea voivansa tukeutua toisiinsa
 5. Kaikkein tärkeimpänä tiimi tarvitsee psykologisen turvallisuuden tunteen.

 

TAVOITTEET

Päämäärätietoiset ja keskittyneet työntekijät työskentelevät yleensä kovemmin ja saavat enemmän aikaan. Tämä näkyy myös työn ulkopuolella, sillä he pysyvät pidempään naimisissa, heillä on syvempiä ystävyyssuhteita ja yleensä heidän työstään myös maksetaan enemmän. Millaisia tavoitteita voidaan siis käyttää, jotta tiimimme koostuisi näistä onnellisista tehopakkauksista.

Duhigg käyttää luvussa Goal Setting General Electricin Jack Welchin mallia. Malli koostuu kolmesta osasta. Kirjeestä esimiehelle, jossa johtaja kuvaa itse asettamansa kehitystavoitteet ja toimintamallin, jolla hän johtaa joukkonsa vuositavoitteeseen tai seuraavalle käsiteltävälle aikajaksolle. Tässä hän myös määrittelee toimintastandardin siitä, mitä häneltä ja hänen tiimiltään voidaan odottaa.

Toiseksi asetetaan smart goals eli fiksut tavoitteet. Nämä ovat lyhyen ajan tavoitteita, joita tarkastelleen joka kvartaali. Nämä ovat pituudeltaan jotain kuukauden ja vuoden väliltä. Fiksut tavoitteet pitävät huolen siitä, että olemme radalla pitkän aikavälin tavoitteidemme kanssa. Ne luovat onnistumisia ja konkretisoivat askeleet kohti vuositavoitetta. Näiden fiksujen tavoitteiden tulee olla:

 1. TÄSMÄLLISIÄ: eli tiedämme tarkalleen mihin tähtäämme. Esim. 10 km juoksulenkki.
 2. MITATTAVIA: : 10 km juoksutavoite on mitattavissa.
 3. SAAVUTETTAVISSA: Kyllä, kun treenaan 4 kertaa viikossa.
 4. REALISTINEN: Kyllä, kun herään aikaisin ma/ke/pe/su.
 5. AIKAJANA: Tällä viikolla keskimäärin 6 km juoksu, ensi viikolla 8km ja sitten 10km.

 

 

Stretch goal on pidemmän ajan ponnistus. On tahtotila, missä halutaan olla, mutta sinne johtava polku on osittain hämärän peitossa. Halutaan juosta Marathon, mutta ei olla vielä koskaan juostu niin pitkää matkaa tai aikaa yhtäjaksoisesti. Osaamme varautua kramppeihin, rakkoihin ja kuumuuteen, mutta on paljon elementtejä, joita emme osaa laskea kokonaisuuteen mukaan. Jokainen smart goalin saavutus matkalla vahvistaa meitä matkalla stretch goaliimme.

Duhigg ei varmastikaan jätä ketään tuottavuudesta, johtamisesta tai itsensä kehittämisestä kiinnostunutta kylmäksi. Kirja on asiasta painava. Se on kuin lähdeteos, johon on hyvä palata hakemaan uudelleen ja uudelleen vastauksia omalla polulla tuleviin haasteisiin. Kirja ei ole erityisesti mitään kevyttä iltalukemista ja ajanvietettä. Itselläni tämä kirja tulee varmasti olemaan useaan otteeseen auki vielä tänä vuonna. Onhan sen sivut jo nyt täynnä muistiinpanoja ja ideoita odottamassa toteuttamistaan.

 

– Sami Suominen

 

Charles Duhigg: Smarter, Faster, Better, Random House, 2016 USA

Ander Ericsson ja Robert Pool: Peak, Random House UK, 2017

James Surowiecki: The Wisdom of Crowds, Anchor Books, New York, 2005

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Shoe Dog on elämäntarina, joka kietoo yhteen Phil Knightin elämän oppeja, ja sen miten usko oikeudenmukaisuuteen ja kovaan työhön oli pohjana menestystarinalle nimeltä NIKE. Tarinassa summautuu, kuinka samalla kaikki pohja menestykselle tuntuu täysin sattumalta ja tuurilta, mutta lopulta kyse on ehkä kuitenkin tuurin kiteytymisestä yhteen ponnistelujen kanssa, jotka varmistavat todennäköisyyksien toteutumisen.

Knightin maailmanympärimatka avartaa maailmankatsomusta. Urheilutausta loi ymmärryksen sille, mitä juoksukengältä tuotteena vaaditaan. Täydellä sydämellä tehty ponnistelu Onitsuga Tigerin jakeluverkoston rakennukselle Yhdysvaltoihin loi kivijalan, mihin oli mahdollista rakentaa.

Kirja on samaan aikaan viihdyttävä ja opettava lukukokemus. Siinä on sopiva ripaus Knightin henkilökohtaista elämää sekoitettuna yritysoppeihin ja Niken historiaan.

 

Tärkeimmät opit

TAO

Tämä kiinan kielen sana, joka tarkoittaa tietä, polkua, matkaa, valintaa ja avainta, oli varmasti minulle kirjan pysäyttävin oppi. Knight kääntää sanaa kirjassaan kohti englannin kielen sanaa ”luck”, jonka suomennos voisi olla tuuri tai onni. Perinteisesti ajattelemme tuuria meistä riippumattomaksi tapahtumaksi, jossa asiat kääntyvät meille suotuisalla tavalla. Knight näkee asian syvällisemmin. Vaikutamme kaikella toiminnallamme ympäristöömme, ja kaikki toimintamme muokkaa ympäristöämme ja itseämme. Vahvistumme tai heikkenemme, loittonemme tai lähestynemme päämääräämme. Muutos vie meitä aina kohti kohdettamme, ja mitä enemmän ponnistelemme, sitä lähemmäs pääsemme. Voimme siis todeta että, mitä enemmän ponnistelemme ja panostamme päämääräämme kohden, sitä suuremmalla todennäköisyydellä polkumme löytää päämääräämme. Eli:

mitä enemmän ponnistelemme, sitä enemmän osaksemme suodaan tuuria.

 

have fate in yourself

have fate in fate

fate as fate defines itself in your heart

– Phil Knight

 

ITSEVARMUUS

 

Knightin kokemusten perusteella itsevarmuus ei ole meillä valmiiksi geeneissä asetettuna, eikä itsevarmuus myöskään ole saavutettu pysyvä tila. Harjoittelu ja rutiinit tuovat itsevarmuutta, jota rakennetaan kuin legoja: pala palata korkeammalle ja korkeammalle. Joskus torni voi kaatua, ja silloin pitää palikoiden ladonta taas aloittaa alusta. Joka kerta saamme kuitenkin palikat helpommin ja nopeammin kasattua torniksi.

 

“Confidence is cash, you have to have some to get some” – Phil Knight

 

KARMA

Usko totuuteen pelasti kirjassa Niken (ts. Blue Ribbonin, joka oli yrityksen nimi ennen Nikea) useaan otteeseen. Näin kävi esimerkiksi oikeudenkäynnissä Onitsuka Tigeriä vastaan, kun Blue Ribbonilta oli ensin yritetty viedä jälleenmyyntioikeudet. Tämä olisi jättänyt yrityksen tyhjän päälle, ja pahimmillaan lopettanut koko yritystoiminnan. Kovankin paineen alla Knight tiimeineen olivat avoimia ja pysyivät totuudessa. Siitä huolimatta, että kokivat toisten maalaavan faktoja satutarinoiksi. Lopulta Blue Ribbon pystyi jatkamaan matkaansa ja rakentamaan globaalin liiketoiminnan, joka mullisti markkinat.

 

I wasn’t a smooth talker

I wasn’t any kind of talker.

Still, I knew numbers, and I knew the product…

I knew how to speak the truth.

People seemed to like that.

– Phil Knight

 

Kirja pysäytti useaan otteeseen, ja sai ajattelemaan ja pohtimaan sen sanomia oman elämäni ja toimintani kautta. Kirjan voisi summata ajatukseen: Elä elämääsi täysillä, unelmoi, usko tavoitteisiin ja ponnista totuudesta käsin. Sitten vaan täysillä päin suunnitelmaa mahdollisista vastoinkäymisistä välittämättä ja Just do it.

 

– Sami Suominen

 

Phil Knight, Shoe Dog, Simon Schuster UK, 2016

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Simon Sinekin kirja on saanut niin suuren huomion osakseen, että sen sen sisältöön liittyi allekirjoittaneella suuria odotuksia. Lisäksi Sinekin toissavuotinen, inspiroiva esiintyminen Nordic Business Forumissa ei ainakaan vähentänyt odotusta. NBF:ssa Sinekin sanoma oli johtajuus, joka oli rakennettu hänen kirjansa ”Leaders eat last” ympärille. Start with why -kirja ei pettänyt odotuksia, vaikka sen sanoma on lopulta varsin yksinkertainen.

Kirja alkaa mukaansatempaavalla tarinalla, joka myös pureutuu suoraan kirjan ytimeen. Tarinassa läpikäydään, miksi Wrightin veljekset onnistuivat ensimmäisenä lentämään. Onnistuivat, vaikka heidän resurssinsa olivat kilpailijoihin verrattuna jopa naurettavat. Toisella puolella oli vastassa tiimi alan huippututkijoita ja investoijia paksuine lompakoineen. Wrightin veljesten onnistumisen takana oli siis oltava jotain muuta. Sinekin mukaan heillä oli matkassaan mukana purpose – tarkoitus. Tarkoitus, jota voisi kuvata syvältä sisimmästä kumpuavana tahtotilana ja tuntemuksena siitä, että on olemassa juuri kyseistä tehtävää varten.

Onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen siis helpottuu, kun selvittää ensin tarkoituksensa; itsensä, tiiminsä tai vaikka yrityksensä. Tämän lisäksi: miksi tämä tarkoitus saa meidät palamaan ja päihittämään paperilla jopa ylivoimaiselta tuntuvat kilpailijamme.

GOLDEN CIRCLE

Sinek on piirtänyt yksinkertaisen kaavan, joka tuo näkyväksi vahvojen inspiroivien johtajien tavan ajatella ja toimia. Vapaasti suomennettuna kaava kantaa nimeä kultainen ympyrä. Kultaisen ympyrän esimerkkitapauksina toimivat Marthin Luther King, Steve Jobs ja aiemmin mainitut Wrightin veljekset. Heitä kaikkia nimittää yhteinen ajattelu-, toiminta- ja kommunikaatiotapa. Nämä tavat ovat Sinekin mukaan täysin vastakkaisia niille tavoille, joita suurin osa muista ihmisistä noudattaa.

 

Kultaista ympyrää voidaan mielestäni katsoa niin yksilön kuin yrityksenkin perspektiivistä. Katsottaessa yrityksen silmin, jokainen yritys tuntee ja tietää tuotteensa, jota he valmistavat tai tarjoavat. Osa yrityksistä tietää ja ymmärtää omat toimintamallinsa, miten he tuottavat nämä palvelunsa ja tuotteensa. Tavat, miten toimimme ja tuotamme asiakkaalle lisäarvoa, tekevät meistä mielessämme yksilöllisiä ja haluttavia kilpailijoihin nähden. Luotamme vahvasti tuotteen ja toimintaprosessien voimaan. Sinek kyseenalaistaakin sen, muistammeko tai olemmeko edes ajatelleet, miksi tuotamme tuotteitamme tai toimimme toimintamallimme mukaisesti. Lopulta harva organisaatio pystyy ilmaisemaan sen, mikä on heidän motivaationsa toimia ja tuottaa palveluitaan. Syvimmiltään why ei ole tuloksen tekemistä, sillä tulos on seurausta hyvästä tekemisestä. Why ei ole myöskään exit-strategia. Why merkitsee meidän tai yrityksemme tarkoitusta.

 

Miksi yrityksesi on olemassa?

Miksi nousit sängystä tänä aamuna?

Miksi kenenkään tulisi välittää?

LOJAALISUUS

Lojaalisuutta ei voi pyytää eikä käskeä. On kyse sitten tiimin- tai asiakassuhteen rakentamisesta, pitää se rakentaa ajan kanssa pala palalta. Mikäli rakennamme luottamuksen tuotteen varaan, jokaisen tuotteen tulee onnistua erikseen ja samaan aikaan yrityksen maine rakentuu tämän tuotteen ympärille. Myöskään inspiroivat johtajat eivät rakenna lojaalisuuttaan itseään tai omaa henkilöbrändiään kohtaan, vaan se rakennetaan yrityksen syvemmän tarkoituksen ympärille. Tämä kuitenkin toteutuu portaittain, sillä jotta voi olla lojaali organisaatiolle, pitää ensin olla luottamus johtajaa ja hänen sanomaansa kohtaan. Mikä on siis yrityksen tapa kommunikoida, joka synnyttää lojaalisuutta yrityksen tarkoitusta, eikä yksittäistä tuotetta kohtaan? Sinekin mukaan kommunikoitaessa kultaisen ympyrän keskiöstä käsin syntyy lojaalisuutta koko sidosryhmäverkostoon.

Sinek antaa meille kirjassaan konkreettisen esimerkin. Jos Apple aloittaisi kommunikaationsa väärinpäin he puhuisivat näin – nuolen A suuntaisesti:

Me teemme hyviä tietokoneita.

 

Ne ovat:

o   Kauniisti suunniteltuja.

o   Helppokäyttöisiä.

o   Käyttäjäystävällisiä.

 

Haluaisitko ostaa?

 

Sinek esimerkki 2, toimialana lakimiespalvelut:

Tarjoamme lakipalveluita.

 

Resurssimme:

o   Meillä on parhaat tekijät

o   Näistä ja näistä kouluista

o   Voitamme kaikki tapauksemme

 

Ostakaa meiltä!

 

Tämä on tapa, miten olemme tottuneet vastaanottamaan kommunikaatiota yrityksiltä. Emme kuitenkaan hypi tasajalkaa kattoon tästä viestinnästä inspiroituneena. Kuinka siis Apple, Sinekin lempireferenssiyritys, todellisuudessa toimii kultaisen ympyrän mukaisesti:

 

Kaikessa, mitä teemme me uskomme:

o   ajattelun erilaistamiseen.

o   tasapainon jatkuvaan uhmaamiseen

 

Miten me uhmaamme markkinoiden tasapainoa:

o   Teemme niin hyvännäköisiä tuotteita kuin mahdollista.

o   Teemme laitteemme helppokäyttöisiksi.

o   Teemme laitteemme käyttäjäystävällisiksi.

 

Me vaan satumme tekemään hyviä tietokoneita. Haluaisitko ostaa yhden?

 

Kääntämällä kommunikaation suuntaa tarkoituksesta kohti tuotetta, saadaan aikaan syvällinen kiehtova viesti. Ihmiset eivät osta vaan tuotetta, vaan koko sen tarinan ja merkityksen, mitä tuote kantaa toiminnassaan, olemuksessaan ja brändissään. Kun viestintä on rakennettu yrityksen olemassaolosta käsin, se muuttaa ajatteluamme siitä, mitä voimme kyseiseltä yritykseltä ostaa. Koska emme osta tietokonetta, vaan ostamme vallankumouksellista ajattelua, voimme ostaa Applelta myös MP3-soittimen, puhelimen tai vaikka kellon. Dell teki MP3-soittimen, mutta kukaan ei ostanut sitä. Dellillä oli kaikki kyvykkyydet tehdä erinomainen MP3-soitin. Tästä huolimatta kysymys kuuluu: miksi ostaisin MP3-soittimen tietokonefirmalta? Sinekin mukaan Ihmiset eivät osta sitä mitä teet, vaan miksi teet sen.

Kukaan ei lopulta kuule sinua, jos yrität puhua kaikille. Rakentamalla vahvan olemassaolon oikeutuksen, puhuttelemme siihen samaistuvaa joukkoa. Joukkomme on lojaali, ja näin valmis uskomaan ja panostamaan meihin koko toimialueellamme.

Sinek kehottaa meitä kysymään miksi. Tämä kysymys tulisi esittää ja kohdistaa kaikkeen tekemiseemme. Miksi työskentelemme siellä, missä työskentelemme? Miksi harrastamme, mitä harrastamme? Miksi syömme, mitä syömme? Mihin me olemme matkalla ja mikä on tarkoituksemme, viekö toimintamme ja valintamme meitä kohti tarkoitustamme?

Kirjan voisi mielestäni tiivistää seuraavaan lauseeseen: menestyvä johtaja inspiroi olemassaolon tarkoituksen kautta.

 

– Sami Suominen

Simon Sinek: Start with why, 2011, Penguin Books Ltd

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Eliyahu M. Goldratt on ottanut hyvin mielenkiintoisen toteutustavan saadakseen sanomansa läpi. Tämä kirja on elämys nimenomaan äänikirjana, sillä Goldratt vie kuuntelijan tarinaan, jota kautta hän syöttää kuulijalle filosofiaansa. Filosofia tulee pala kerrallaan kysymysten kautta, jolloin kuulija oivaltaa itse ratkaisut jo ennen kuin tarina lopulta sinetöi oivallukset opeiksi faktojen kautta.

Goldrattin filosofian ytimessä on prosessi, jolla tarkkaillaan tekemistämme suhteessa asetettuun tavoitteeseen. Kirjassa filosofiaa lähestytään tehdastuotannon kautta, mutta matkalla otetaan askeleita myös filosofian käyttökelpoisuuteen niin parisuhteessa kuin perhe-elämässäkin. Itse sain peilattua ajattelua hyvin myös vähittäiskauppamaailmaan.

Filosofian ytimessä on pullonkaula-ajattelu. Kysymys on: mikä on meidän tavoitteemme, mitä haluamme saada suuressa kuvassa aikaan? Miksi tehdas (tai paremminkin yritys) on olemassa?

Yrityksen prosesseja ajatellessa tulee selvittää, mikä on meidän pullonkaulamme, joka määrittää tavoitteen toteuma-ajan tai määrän? Jos kone X saa aikaan 10 osaa ja kone Y aikaan 20 osaa samassa ajassa, ja lopputuotteeseen tarvitaan molemmat osat, on läpisyöttö 10 kappaletta. Tässä tapauksessa kone X on meidän pullonkaulamme. Yhtälössä kaikkien resurssien optimaalinen yksilötehokkuuden maksimointi ei ole kokonaisuuden kannalta kannattavaa. Mikäli kone Y tuottaisi koko ajan 20 kappaletta omia komponentteja kasvaisi Y komponenttien varasto 10 kappaletta aikayksikössä. Tämä johtaisi varastojen kasvuun. Varastot sitovat resursseja ja maksavat rahaa, jolloin kokonaistehokkuuden kannalta on järkevämpää pyörittää linjalla Y osittain peukaloita, ellei Y-koneen resursseja voida pienentää tai antaa apuja koneelle X.

Tavoitteen saavuttamiseksi on kolme kriittistä mittaria:

 1. Läpisyöttö

(Systeemin tahti luoda rahaa myynnin kautta.)

 1. Varasto

(Raha, jonka systeemi investoi ostaen myytäväksi tarkoitettua tavaraa.)

 1. Operaation kokonaiskustannus

(Raha, jota systeemi käyttää muuttaakseen varastoa läpisyötöksi.)

 

Jokainen muutos, joka yhtälössä tehdään tulee vaikuttaa positiivisesti kaikkiin kolmeen mittariin. Jos toinen mittari syö toisen positiivisen vaikutuksen, tuskin muutosta kannattaa toteuttaa.

YMMÄRRÄ PERIMMÄINEN ONGELMA

MITÄ TULEE MUUTTAA?

MIHIN TULEE MUUTTUA?

MITEN OHJATA MUUTOS?

Goldrattin tarinan tuloksena kehittyy viisi askelmainen prosessi, jonka toimivuutta kirjassa haastetaan moneen otteeseen. Lopputulemana prosessi hioutuu ja filosofia pureutuu syvälle kuulijan aivonystyröihin.

PROSESSI

 1. Tunnista systeemin pullonkaulat – Tämä on kohta missä läpisyöttö on rajoitettu työkalujen tai taitojen resurssipuutteisiin.
 2. Päätä miten hyödyntää systeemin rajoitteet – Kunnes pullonkaulan kapasiteettia saadaan nostettua, sitä pitää käyttää hyväkseen.
 3. Alista kaikki muu pullonkaulan hyväksikäyttöön.
 4. Kohota systeemin pullonkaulan kapasiteettia – Pullonkaulat rajoittaa organisaation kykyä jatkuvaan kasvuun. Siksi kehittyäkseen tarvitaan lisäresursseja jotka ovat rajatut. Tämä voi tarkoittaa rekrytointeja tai parempaa ja tehokkaampaa teknologiaa.
 5. Mikäli aiemmissa askeleissa pullonkaula on poistettu, palaa askeleeseen yksi – Mikäli nämä stepit eivät tule uudelleenkäydyksi, silloin toisessa askeleessa käyttöönotetut toimintatavat voivat olla muodostuneet pullonkaulaksi, vaikka alkuperäinen pullonkaula olisikin poistettu.

 

Mikäli ajattelen asiaa vähittäiskaupan näkövinkkelistä, piirtäisin tällä tietämyksellä kaavion kuten alempana. Markkinointi määrittää kuinka tietoisia asiakkaat ovat palvelustamme ja tuotteistamme. Markkinointia on kaikki kommunikaatio potentiaalisten asiakkaiden kanssa, niin myyntipuhelut, myymälävierailut, kuin mainosviestintä. Aktiivinen kontaktoiva myynti (outer sales) määrittää montako uutta asiakassuhdetta pystytään ottamaan sisään systeemiin. Myymäläoperaatiot (store operations) määrittää, miten suuren volyymin asiakkaita kontaktoiva myynti voi tuoda sisään. Varaston (Inventory) koko ja laajuus, määrittää miten hyvin myymälässä vierailevat asiakkaat saadaan palveltua. Laskutus (invoicing) muuttaa kaupat euroiksi ja asiakashuolto (customer maintenance) pitää huolen, että ylläpidetään ja kasvatetaan nykyisiä asiakkuuksia. Tästä syntyy läpisyöttö, jota voidaan mitata niin euroina kuin kappaleina.

Yksinään läpisyöttö ei kerro vielä meille onko tulos hyvä. Tarvitaan suhteellinen mittari. Tarvittiinko tämän sadan tuhannen euron saavuttamiseksi miten paljon resursseja? Oliko investointi 300 000 vai 3 000 000 euroa? Suhteellinen luku tuo tuloksemme valoon, jossa voimme arvioida toimintamme.

Katsomalla tavoitettamme läpisyötön, varaston ja kokonaiskustannusten kautta, tulee meidän määrittää tekeminen ja mittarit. Nämä tulee määrittää niin, että saadaan parannettua kaikkia kolmea mittaria samanaikaisesti. Sen jälkeen meidän tulee määrittää tavat ja tekemisen määrä millä pääsemme tavoitteeseen; ensin kokonaisuutena, sitten yksikkönä ja lopulta vielä yksilötasolla. Mitä siis vaaditaan yksilöltä hänen päivittäisessä ja viikoittaisessa tekemisessä, jota kokonaisuus pääsee tavoitteeseensa?

Lyhyesti kirja on oivallista luettavaa, kun haasteena on toiminnan suunnittelu ja optimointi tavoitteen saavuttamiseksi. Tarinallinen filosofian oivaltava opettaminen toimii kontekstiin hyvin. Äänikirjana tarinamuoto tempaa kuulijan mukaansa ja juonikäänteet ylläpitävät kuulijan fokuksen tiukasti sanomassa. Suosittelen kirjaa vahvasti äänikirjana, sillä tämä opus on ainakin allekirjoittaneesta yksi miellyttävimpiä äänikirjakokemuksia.

 

– Sami Suominen

Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox: The Goal,  Gower Publishing Ltd, 2004

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Elämässä tulee välillä vastaan haasteita. Toisinaan haaste saattaa olla kirjan muodossa. Kun teksti on peräisin menneiltä aikakausilta, haastaa se lukijaa tapahtumaympäristön ja kieliasun kanssa. Onneksi meillä on käytössä netti ja Wikipedia, joka antaa tukea ja näkökulmia, kun oma tietämys saa vastapalloja.

Clausewitz oli Prussian kenraali, joka taisteli Napoleonoia vastaan. Kenraali Clausewiz oli tarkka opeistaan ja tarinoistaan. Keskeneräistä työtä ei saanut julkaista, ja hänen muistiinpanonsa ja oppinsa keräsinkin yhteen hänen vaimonsa kenraalin kuoltua. Kirja julkaistiin vuosi Clausewizin kuoleman jälkeen 1832. Edelleen tänä päivänä kenraalin kootut opit ovat aktiivisessa opetuksessa sotakouluissa.

Wikipedian mukaan Clausewitzin määritelmä sodasta on: Sota on väkivaltainen toimi, jonka tarkoituksena on pakottaa vastustaja noudattamaan meidän tahtoamme. Clausewitz käsittelee sotaa ilman politiikan tai moraalin vaikutteita, jotka ovat henkilösidonnaisia.

William Pietersen Columbian yliopiston blogissa kiteyttää selkokielisesti kenraalin opit:

 

 1. Jotta voimme menestyä strategiassamme, meidän tulee ensin ymmärtää, mikä on strategiamme.

Strategistin taito on tunnistaa tuleva kriittinen käännekohta. Käännekohtaan tulee satsata kaikki paukut poistaen voimavaroja toissijaisista kohteista ja jättämällä vähäpätöisemmät tavoitteet huomiotta.

Tunnista: hyvä strategia lähtee aina liikkeelle tilanneanalyysista, jolla aikaansaadaan syvällinen ymmärrys kilpailuympäristöstä ja omasta todellisuudestamme.

Kriittinen käännekohta: Tätä Pieters pitää voittavana toimintamallina; keskeisenä animoituna ideana, jonka ympärille meidän pitää organisoida kaikki päätöksemme ja aktiviteettimme voittaaksemme kilpailijamme. Kun olemme tunnistaneet käännekohdan, kaikki kiteytyy fokukseen ja päättäväisyyteen.

Keskitä: Keskitä kaikki. Ei siis pelkkiä fyysisiä voimavaroja, vaan myös ihmisten sydämet ja mielet.

Poista: Jokainen uusi asia, jonka päätämme tehdä, on poissa panoksestamme kaikesta muusta. Tekemällä päätöksiä päätämme myös siitä, mitä emme tule tekemään.

Jätä huomiotta: Voittava strategia tarvitsee kurinalaisen mielen ja suoraselkäisen luonteen. Ei häiriötekijöitä, ei sivuhommia, vaan meidän tulee pitää mielemme pääasiassa.

 

 1. Strategia ja suunnittelu eivät ole sama asia.

Taktiikka on se toimintamalli, jota käytetään yksittäisessä taistelussa, kun strategia taas on se oppi tai doktriini, jota käytämme koko sodan voittamiseksi. Strategiaa on se, että taistelemme oikeat taistelut, ja taktiikkaa se että toimimme voittavasti jokaisessa valitussa taistelussa. Strategian avain rooli on määrittää voittava toimintatapa. Tapa, johon kaikki muu toiminta pohjautetaan.

Suunnittelu on myös tärkeää, mutta se ei ole strategian vaihtoehto. Me emme rakenna strategiaa suunnitelmalla, vaan me jalkautamme strategian suunnitelmalla. Esimerkiksi budjettisi tulisi olla taloudellinen näkemys strategiastasi, eikä päinvastoin. Oikea järjestys on tärkeää: ensin strategia ja sen jälkeen vasta suunnittelu.

 

 1. Minkä tahansa strategian vahvuus piilee sen yksinkertaisuudessa.

Suunnittelun yksinkertaisuus kasvattaa energiaa toteutukseen. Yksinkertainen idea on varmin tie menestykseen. Voittava yksinkertaisuus siitä, mitä tavoittelemme.

Strategian tarvitsee olla kielellä, jonka jokainen organisaatiossa ymmärtää ja jota jokainen pystyy seuraamaan. Monimutkaisuus halvaannuttaa ja yksinkertaisuus voimaannuttaa. Johtajien tulee voida kirkastaa strategia mukaansatempaavaan sanomaan. Käyttäen esimerkkejä, kuvia ja vertauksia, jotka tuovat kannustimia toimintaan.

Kirjailija-professori Peter Druckerkin on todennut: “The first task of a leader is to be the trumpet that sounds the clear sound.”

 

 1. Kilpailu on vuorovaikutteista, ei staattista.

Osa kenraaleista huomioi vain yksisuuntaisen toiminnan, kun taas sota koostuu jatkuvasta vuorovaikutuksesta vihollisen kanssa. Mikään strategia ei selviä ensimmäisestä kosketuksesta vihollisen kanssa.

Yksi suurimmista strategistejen virheistä on kilpailun huomiotta jättäminen. Me toimimme mielikuvasta, jossa kilpailijat pysyvät paikallaan ja olemme itse ainoa, joka liikkuu. Tämä tapahtuu erityisesti silloin, kun meillä itsellä on kirittävää. Kilpailijat tulee juoksemaan niin kovaa kuin pystyvät, joten kiriäksemme meidän tulee juosta vielä kovempaa.

Tehdessämme valintoja, meidän tulee nähdä maailma kilpailijoidemme silmin. Mitkä tulee olemaan heidän todennäköisimmät vastatoimensa meidän siirtoihimme? Miten me sulatamme nämä? Roolipeli on toimiva malli määrittää juonien todennäköinen lopputulema. Menestys tullee vain ajattelemalla useamman askeleen eteenpäin.

 

 1. Moraali on kaiken kulmakivenä.

Sota on moraalin ja fyysisen voiman koetus. Lopulta se kulminoituu moraaliin, eikä fyysiseen voimaan, mitä kautta kaikki sotatoimet on ohjattu. Moraaliset osatekijät ovat näin perimmäiset vaikuttimet sodan lopputulokseen.

Clausewitz tekee olettaman, että kun tahdot taistella, olet voittanut sodan. Hän toteaa myös, että hallitsevilla joukoilla on yleensä täysivaltainen perheen ja kotijoukkojen tuki. Kun kannustusjoukot puuttuvat, itse-epäily kasvaa ja motivaatio kyseenalaistuu.

 

 1. Strategia tarvitsee dynaamisen prosessin.

Tarvitsemme filosofian strategian ympärille, joka pitää sisällään siemenen jatkuvalle uusiutumiselle. Tällä tarkoitetaan tapaa, jolla voi kartoittaa strategiaa epävakaissa olosuhteissa.

Kovalla puristuksella kirjasta sai tärkeää oppia irti. Opin ulossaantiin vaadittiin sitkeyttä ja päättäväisyyttä. Lopputulemana syntyikin itselle kysymys: oliko lopulta oppi itse sanoma vai se prosessi, jolla sain opin irti kirjasta? Tämä kirja ei mene ihan iltalukemissuosituksiin, mutta toimii johtimena haastaviin keskusteluihin ryhmässä. Koska kenraalin oppit ovat läpäisseet ajan antamat haasteet, ovat ne edelleen skarppia tavaraa.

 

– Sami Suominen

William Pietersen: Carl Von Clausewitz on War: Six Lessons for the Modern Strategist, Columbia business school blogi

Wikipedia:Absoluuttinen sodankäynti

Wikipedia: Carl von Clausewitz

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Dan Soback on kirjoittanut hyvän aperitiivin johtajuudesta. Teoksessaan Mitä on johtajuus hän käsittelee havaintojaan ja herättelee lukijaa kysymyksillä ja kyseenalaistuksilla. Houkutteluna anti-lukutoukille: kirja on lyhyt ja teksti omaa suuren rivivälin. Vaikka kirja vaikuttaa köykäiseltä, saa Soback lukijan pysähtymään ja pohtimaan sanomaansa useaan otteeseen kirjan avulla. Ajattelunaihemaistiaisista tulee nälkä. Peilattuani oppeja toimintaani, syntyi tahto ja tarve kaivaa pysäyttävimmistä aiheista lisää tietoa.
Seuraavaksi muutama nosto kirjasta:

Johtajuus on päätöksiä

Ilman päätöksentekoa ei ole johtajuutta. Johtajuus vaatii kykyä tehdä valintoja ja aktiivisen roolin ottamista valinnoissa matkalla kohti yrityksen visiota. Sobackin mukaan päättämättömyys on paljon suurempi ongelma, kuin väärien päätösten tekeminen. Vääriä päätöksiä tulee varmasti, sillä emme voi koskaan täydellisesti ymmärtää maailmaa. Näin on oltava rohkeutta tehdä päätökset, vaikka ei tiedäkään varmuudella mitä tuleman pitää.

Johtajuus on vastuuseen kasvamista ja vastuuseen kasvattamista

Soback kirjoittaa: ”Sillä hetkellä kun ihminen lunastaa vastuun itsestään ja yhteisöstään, hänestä tulee johtaja!” Johtajuus on vastuun lunastamista.

Vastuun kolmen ehtoa:

 • Ihmiset ottavat vastuuta ainoastaan niistä asioista, jotka he kokevat merkityksellisiksi.
 • Ihmiset voivat kantaa vastuuta ainoastaan asioista, joihin he voivat vaikuttaa.
 • Ihmisten on aidosti kyettävä ymmärtämään, mistä asioista ja millä tavalla heidän toivotaan ottavan vastuuta.

 

Johtajuus on suunnan kirkkautta

Johtajan tulee nähdä päämäärä, mihin hän haluaa tiiminsä ja organisaationsa ohjata. Päämääriä on monenlaisia ja niistä voidaan käyttää eri nimityksiä; missio, arvot, unelmat, visiot, tavoitteet. Vaikka käsitteet ovat muuttuvia, kaiken ytimessä on kyky nähdä kirkkaasti se, minne halutaan yhdessä mennä tai millainen todellisuus rakennetaan. Soback sanaileekin: ”Suuri oivallus on se, että visiota ei niinkään saavuteta, vaan pikemminkin sitä joko aletaan elämään todeksi tässä päivässä tai sitten ei!”

 

Johtajuus on luottamuksen rakentamista kaikilla tasoilla

Luottamuksen rakentaminen lähtee johtajan omasta henkilökohtaisesta itsetuntemuksesta. Kun tuntee itsensä, pystyy myös luottamaan itseensä. Ilman itseluottamusta ei pysty rakentamaan luottamusta muihin.

Usko muihin rakentuu kahdesta elementistä; uskosta toisen kykyihin ja uskosta toisen hyvään tahtoon. Yksi hyvän johtajan tunnusmerkki on se, että vaikka hän ei aina olisikaan samaa mieltä johdettavan kanssa, niin hänellä on luottamus toisen osaamisesta ja siitä, että johdettava haluaa aidosti hyvää tiimille ja organisaatiolle. Johtajan tulee pystyä luottamaan muihin, sillä johtajuus voi tapahtua ainoastaan muiden ihmisten kautta, muiden avulla – yhdessä.

Johtajan tulee kyetä rakentamaan ihmisten luottamus toisiaan kohtaan. Todellinen yhteistyö voi rakentua vain luottamuksen varaan ja ilman luottamusta aito yhteistyö on mahdotonta. Seuraava askel on kyky rakentaa ihmisten itseluottamusta. Kun nämä kaikki neljä askelta saadaan aikaan, toteutuu viides askel kuin itsestään. Tuo viides askel on luottamus tulevaisuuteen.

 1. Oma itseluottamus
 2. Luottamus tiiminjäseniin
 3. Tiiminjäsenten luottamus toisiaan kohtaan
 4. Toisten itseluottamuksen tukeminen
 5. Luottamus tulevaisuuteen

 

Johtajuus on asettumista sekä opettajan että oppilaan asemaan

o   Mikä on opettajuuden keskeinen tehtävä? Se on reaktion tuottaminen. Oppiminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun oppilaassa käynnistyy jokin prosessi. Ainoastaan silloin syntyy mahdollisuus kasvulle.

o   Myös johtajuuden vaikutus punnitaan niissä reaktioissa, joita johtaja saa aikaan itsessään, muissa ihmisissä ja ympäröivässä maailmassa.

Johtajuus on palvelutehtävä

Johtajan tehtävä on auttaa johdettaviaan menestymään toiminnassaan ja matkassaan kohti yhteisiä tavoitteita. Jokaisessa meissä on kipinä sisällämme. Johtajan tehtävä on jalostaa tämä kipinä liekiksi. Johtajan tulee varmistaa työvälineet ja resurssit johdettaville heidän toimintaansa varten. Johtajan pitäisi kysyä itseltään joka päivä: ”millaista energiaa tankkaan yhteisööni?” Energian luoma tunnetila, asenteet ja suuntaviivat ovat kivijalka ja polttoaine menestyvään työskentelyyn. Johtajan pitää olla suodatin, joka on avoin palautteelle ja immuuni kritiikille, laiva joka seilaa tyynesti ja rauhallisesti kohti satamaa, vaikka ympärillä myrsky raivoaisi. Näin organisaation ja tiimin on turvallista hoitaa omia tehtäviään laivan kulkiessa vakaasti kohti satamaa.

Loppukaneetti

Kirja saa lukukokemuksena punnitsemaan ja ajattelemaan omaa toimintaa. Mielestäni kirja toimii jopa johtajuuden muistilistana, johon on helppo palata hetkinä, jotka haastavat johtajana. Selkeät otsikot ja lyhyet kappalerakenteet mahdollistavat tarpeen tullen nopean läpikahlauksen. Jos haluaisin summata kirjan sisällön nopeasti, sanoisin johtajuuden koostuvan itsetuntemuksesta, kuuntelemisesta, johdonmukaisuudesta ja pienistä teoista.

 

– Sami Suominen

 

Dan Soback 2013, 2015

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Eric Riesin kirjassa yhdistyy ehkä tämän hetken yritysmaailman kaksi kuuminta termiä: lean ja startup. Hän ottaa termeihin hyvin maanläheisen näkökannan ja määritteleekin leanin johdonmukaisena päämäärään tähtäävänä ja kokeilemalla oppimisena. Startup puolestaan ei välttämättä tarkoita uutta yritystä, eikä kaikki uudet yritykset ole Riesen mukaan myöskään startuppeja. Riesin sanoin ”Startup on inhimillinen instituutio, joka on suunniteltu luomaan uutta tuotetta tai palvelua äärimmäisen epävarmoissa olosuhteissa.” Startupin johtamiseen tarvitaan yrittäjä eli henkilö, joka pystyy hallitsemaan nämä epävarman olosuhteet ja kykenee johdonmukaisesti luotsaamaan projektia kohti pohjantähteä eli projektin visiota.

Lean startup on metodi, jolla suunnitellaan oppiminen startup-yrityksen ajamiseen kohti pohjantähteä. Monimutkaisien suunnitelmien sijaan suoritetaan jatkuvaa säätämistä ohjauspyörällä ”rakenna-mittaa-opi-palaute-sykli”. Matkalla opimme joko olisi aika tehdä jyrkkä suunnanmuutos eli pivotti vai pitäisikö vielä sinnitellä nykyisellä reitillä. Tähän strategiaan kuuluu liiketoimintamalli, tuotteen roadmap, näkemys kumppaneista ja kilpailijoista sekä ideat siitä, kuka on tuleva asiakas. Tämän strategian lopputulos on tuote. Kun moottorimme rupeaa antamaan tuloksia pystymme lisäämään kierroksia, joiden avulla liiketoimintaa voidaan skaalata.

 

Kuvan mukaisesti meillä on visio eli pohjantähtemme, minne haluamme päästä. Tämä pysyy muuttumattomana. Strategia on tapa miten lähdemme kulkemaan road-mappiamme pitkin, jossa meidän pitää arvioida yhä uudelleen tuleeko meidän sinnitellä polulla vai onko polkumme johtamassa väärään suuntaan. Pitääkö muuttaa radikaalisti suuntaa eli pivotoida. Edetessämme polullamme meidän tuotteemme kehittyy pala palalta. Kun saamme tuloksia, optimoimme ja viilaamme tuoteominaisuuksia saadaksemme parhaan mahdollisen lopputuleman.

rakenna-mittaa-opi-palaute-sykli.

 

Voidakseen soveltaa tieteellistä menetelmää on startupin tunnistettava, mitä hypoteeseja testataan. Hypoteesit eli uskomusolettamat ovat arvohypoteesejä ja kasvuhypoteesejä. Näitä olettamuksia testaamalla pyritään vahvistamaan tuotteen luoma arvo asiakkaalle ja väylä, mitä pitkin uskomme kasvavamme eli pitääkö olettamamme kasvumoottorista paikkaansa.

5 x MIKSI – KYSYMYKSEN VIISAUS

Yhtenä työkaluistaan vastaan tulevien ongelmien ratkaisemiseksi Ries tarjoilee viisi kappaletta miksi-kysymyksiä. Jälleen hyvin yksinkertaisella esimerkillä ja toimintamallilla päästään syvälle mahdolliseen perustavaa laatua olevaan ongelmaan.

1.       Miksi laite pysähtyi? (Sulake paloi ylikuormituksen vuoksi).

2.       Miksi se ylikuormittui? (Laakeri ei ollut riittävän hyvin voideltu).

3.       Miksi laakeria ei oltu voideltu riittävästi? (Voitelupumppu ei pumpannut riittävästi).

4.       Miksi se ei pumpannut riittävästi? (Pumpun akseli oli kulunut ja koliseva).

5.       Miksi akseli oli kulunut? (Siihen ei ollut kiinnitetty siivilää ja metalliromu pääsi sisään).

 

Kirja avaa myös useita käytännön tapauksia, kuten myös sopivissa paloissa Riesen omaa elämän uraansa. Kirja on hyvin helppolukuinen ja nämä yksinkertaiset toimintamallit sopivat hyvin virittämään niin omaa arkea, kuin työprojekteja. Suunnitelmanmukaisesti pieniä kokeiluja tekemällä askel kerrallaan parempaan suuntaan.

 

– Sami Suominen

 

ERIC RIES – LEAN STARTUP: Crown Publishing Group 2011 New York

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

 

Anese Cavanaughin kirja oli ollut minun lukupinossani jo hetken aikaa. Sain kirjan lahjana ystävältä ja nyt ymmärrän, että hän oli todella miettinyt minua kirjavalintaansa tehdessään. Cavanaugh avaa kirjassaan teoriansa siitä, miten läsnäolollasi on merkitys. Miksi ja miten vaikutat kohtaamisisissasi muihin ihmisiin ja onko vaikuttamisesi tarkoituksellista vai sattumanvaraista.

Cavanaugh linjaa, kuinka johtajuus alkaa tarkoituksellisesta vuorovaikutuksesta.  Tarkoituksellinen vuorovaikutus vaikuttaa kaikkien mukanaolevien energiaan ja sinä asetat näin oman tiimisi vireen. Olet tartuttaja. Se, millainen kulttuuri sinulla on työyhteisössäsi tai kotonasi, on suoraan johdannainen siitä, kuinka olet onnistunut paikalle saapumisen taiteessa. Teoriassa sinulla on kyky ja oikeus rakentaa organisaatio, joka kukoistaa; johtajuus lähtee sinusta. Esimerkilläsi on vaikutus ja sinä määräät onko se positiivinen, negatiivinen vai kokonaan tarkoitukseton.  Minkä tarkoituksen, energian ja läsnäolon tuot mukanasi ja miten se säteilee sinusta muuhun tiimiisi?

KULTTUURIN RAKENNUSPALIKAT

”SUPER 7”

1. Jaettu tarkoitus ja arvot
2. Aikomukset ja kontribuutio
3. Turvallisuus olla läsnä täysillä
4. Uteliaisuus ja haavoittuvaisuus
5. Omasta toiminnasta vastuunkanto
6. Vastavuoroisuus
7. Mittaaminen ja palkkiot

 

Cavanaugh määrittää kulttuurin ”SUPER 7” eli tärkeimmät rakennuspalikat, jotka muodostavat kulttuurin. Kaikki lähtee yhteisestä visiosta eli näkemyksestä. miksi olemme koossa ja mihin olemme menossa? Millä asenteella ja intensiteetillä porukkamme on matkassa mukana? Onko turvallista esittää porukassa mielipiteet ja saadaanko erilaiset persoonallisuudet kukoistamaan tiimissämme? Olemmeko tiimipelaajia ja valmiita uhraamaan vähän omaamme toistemme puolesta? Mittaaminen ja palkkiot tuovat näkyväksi tekemisemme ja sen, mitä tekemistä organisaatiossa arvostetaan ja mikä tuo tuloksia.

Miten hyvin johtaja onnistuu tämän superseiskan kanssa, määrittyy kahdesta toiminnosta. Siitä, kuinka hyvin johtaja onnistuu paikalle saapumisessa. Toisin sanoen johtajan äänen sävyllä, sillä mitä hän sanoo ja tekee ja ennen kaikkea, miten hän onnistuu viemään asioita loppuun asti, on iso merkitys. Toinen määrittävä tekijä on hänen kykynsä kasvattaa ihmisiä. Tällä kasvattamisella pyritään nimenomaan saamaan ihmiset luomaan ja hengittämään tekemisessään onnellisempana.

 

“To create impact you need people, purpose, and personal nourishment.”

Albert Mehrabian tutkimus “Nonverbal Communication and silent messages”, on mukana kirjassa. Mehrabianin mukaan kommunikaatiomme vaikutus määrittyy vain 7 % osalta sanoista, joita sanomme. 55 % tulee olemuksestamme ja kasvon ilmeistämme. Loput 38 % muodostuu äänenpainostamme ja tavastamme kommunikoida sanomamme.

“Who you are, what you intend, and how you show up speaks louder than any brilliant thing you might do.”

 

Cavanaugh avaa kirjassaan, kuinka kaikki lopulta lähtee ihmisestä itsestään.

Se, että sinulla on selkeät omat arvot ja sisältäsi lähtevä elämäntarkoitus, rakentaa sinulle vahvan kuvan siitä, kuka olet pohjimmiltasi. Tämän ymmärtäminen luo kivijalan, jonka ympärille voit rakentaa ja tiedät kulkevasi kohti elämäsi tarkoitusta.

Viereisessä kuvassa Cavanaugh on kuvannut johtamisen vaikutusympyrän. Ensimmäisessä kerroksessa kuvion keskiössä olet sinä autenttisena omana itsenäsi. Toisessa kerroksessa on energia ja oma läsnäolosi. Mikä on kuntosi ja millaisessa ympäristössä tapaatte. Millainen on henkinen ja tunteellinen tasapainosi kohtaamishetkellä. Raikkaan aamulenkin jälkeen ihailtuasi matkallasi auringonnousua olet varmasti paremmassa vireessä henkisesti, kuin riitelyn jälkeen puolisosi kanssa. Ulkoasusi, hygieniasi ja olemuksesi lähettää signaaleja läsnäolijoille. Kanssakäymis- ja suhdetaidot ovat myös osana tässä toisessa kerroksessa; miten onnistut kommunikoimaan sisintäsi ulospäin.

Kolmas kerros muodostuu omasta osaamisestasi ja kompetenssistasi saada asiat tapahtumaan. Johtajuuden näkökulmasta taidot, jotka Cavanaugh valitsi kehälle, ovat: vision ja strategian rakennustaidot, johtamistaidot, tukitoimintojen hallinta, ryhmittyminen, terve kulttuuri, yhteistyö ja kommunikaatiotaidot. Nämä kerrokset muodostavat vaikutuksen, jonka saamme aikaiseksi. Kun hahmotamme palat, joilla rakennamme vaikutuksemme, pystymme myös kehittymään ja parantamaan vaikuttavuudessamme.

Kirja oli miellyttävä ja mukaansatempaava lukukokemus. Teorian ympärillä oli runsaasti tarinoita ja esimerkkejä, jotka tekivät sanoman vastaanottamisen helpoksi. Tämä on kirja, jonka sisältöä pystyy suosittelemaan lähes kenelle tahansa. Opit on sovellettavissa kaikkeen kanssakäymiseen, niin työssä kuin vapaa-ajalla.

– Sami Suominen

 

ANESE CAVANAUGH: CONTAGIOUS CULTURE, McGraw-Hill, 2016 USA

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Tuskin kukaan, joka on lukenut vähäänkään johtamisesta, on pystynyt olla törmäämättä Peter F. Druckerin oppeihin. The Practise of Management -kirjan – Wall Street Journal tituleeraa johtamisen rehtoriksi – copyright on vuodelta 1954. Kuitenkin kirja on edelleen yksi eniten suositeltu johtamisen teos.

Peter Drucker aloittaa kirjansa toteamalla johtamisen olevan markkinointia ja innovointia. Nämä hän näkee koko yritystoiminnan kahtena perusfunktiona. Druckerin mukaan liiketoiminnan määritelmä on organisaatio, joka toteuttaa itseään markkinoimalla tuotetta tai palvelua. Ilman markkinointia ei ole liiketoimintaa. Innovointi on toinen kulmakivi ja tästä Druckerilla on huippu esimerkki:

”Myytäessä eskimoille jääkaappeja ruuan viilentämiseen, on kyse uuden markkinan löytämistä. Kun jääkaappeja myydään eskimoille estääkseen ruuan jäätyminen, on innovoitu uusi tuote.”

Tulos ei ole syy, vaan lopputulema kyvykkyydestämme markkinoida, innovoida ja hallinnoida. Tämä kokonaisuus jäsentyy tehokkaasti hyvän johtamisen kautta.

Itse kirja käsittelee laajalti koko yritystoimintaa ja kirjasta voisi kirjoittaa monta blogitiivistystä eri kulmista. Nyt kuitenkin keskityn tavoitteilla johtamiseen, joita Drucker kuvaa kirjassaan termillä: ”Management by objectives”.

Objektiivi on tavoite, joka toteutuessaan johtaa yritystä kohti yrityksen visiota ja olemassaolon tarkoitusta. Jotta nämä tavoitteet toteutuvat, tulee niillä olla selkeät mittarit, joita voidaan seurata päivittäisessä ja viikoittaisessa tekemisessä. Mittareiden asettaminen tekee tavoitteista näkyviä ja konkreettisia. Yleensä nämä objektiivit ovat pitkän ajan tavoitteita, joihin on tarve asettaa välitavoitteita. Näin pystymme myös näkemään, että liikumme oikeaan suuntaan ja suunnittelemaan milloin haluamme olla missäkin vaiheessa matkaamme.

Tavoitteilla johtaminen. Oma visualisoitu näkemys Peter F. Druckerin kuvaamasta ”Management by Objectives” toimintamallista.

Tavoitteiden hallinta mittareiden ja välitavoitteiden kautta kulminoituu lopulta johtajien kykyyn johtaa. Saadaanko rakennettua toimintastruktuuri siten, että johtaja on motivoitunut ja itseohjautuvasti puhaltaa sekä itsensä että organisaationsa liekkeihin. Toimintastruktuuri on yrityksen kallein resurssi ja se on myös herkästi arvoltaan alenevaa sorttia. Näin ollen toiminta tarvitsee jatkuvaa koulutusta ja täydennystä. Yritykseen tuleekin rakentaa kokonaisuus, jossa omasta putkesta saadaan materiaalia potentiaalisiksi johtajiksi. Lisäksi nykyistä johtajistoa ei sovi unohtaa, vaan heihin tulee pumpata osaamista ja virtaa tasonkasvattamiseen ja sen ylläpitoon. Tämän toimintastruktuurin tavoite on rakentaa johtoon tiimi, jonka rakentamiseen menee yleensä vuosia.

Se, kuinka hyvin johtajia johdetaan, määrittää tuleeko yritys saavuttamaan asetetut tavoitteensa. Johtamisen taso myöskin määrittää miten hyvin yritys johtaa työntekijöitään ja työtä. Työntekijän asenteesta heijastuu hänen esimiehensä asenne. Ilman oikeaa asennetta ja uskoa omaan tekemiseen, panos jää antamatta ja tavoitteet jäävät saavuttamatta.

Johtajaa huolettaa luonnollisesti myös esimiehensä odotukset. Millainen on työskentelysuhde, kuinka vaikea on saada omia agendoja ja kehitysohjelmia läpi ja luonnollisesti suhteet muihin osastoihin organisaatiossa.

 

MITEN JOHTAJIA JOHDETAAN

Johto on elin, joka pyörittää yritystä. Kun johdon tekemiset ja velvoitteet määrittyvät pelkästään tavoitteiden pohjalta, saadaan organisaatiosta poistettua kankea ajattelumalli, jossa omistaja delegoi tehtäviä. Näin johtamisen ensimmäinen kriteeri on saada johtajien visio ohjattua tavoitteisiin, jotka toteuttavat yrityksen suurempaa visiota. Kun tavoitteet on asetettu, kaivetaan esiin tahto; miksi johtaja haluaa saavuttaa tavoitteensa. Tämän jälkeen rakennetaan tekeminen taustalle niin, että johtajalla on usko kykyihinsä saavuttaa nämä asetetut tavoitteet. Tämän onnistumiseksi pitää seuraavat kuusi asiaa olla hyvin mietittynä organisaatiossa:

 1. Tavoitteiden kautta johtaminen ja itsekontrolli
 2. Vahva oman työn struktuuri
 3. Oikea henki yrityksessä
 4. Toimitusjohtaja ja hallitus
 5. Ylin valta tehdä lopulliset päätökset
 6. Elin, joka pystyy tehdä kokonaisvaltaisen arvioinnin ja ylennykset
 7. Varustamista tulevaisuuden johtajien varalle
 8. Pitävät strukturoidut johtamisen periaatteet

Jokaisen yksilön kontribuutio yritykseen on erilainen, mutta kaikkien tulee suunnata aikaansaaminen kohti yhteistä tavoitetta. Näin jokainen työtehtävä tulee olla suunnattu kohti koko yrityksen objektiiveja, jolloin kokonaisuudesta tulee suorituskykyinen. Odotukset johdon toiminnasta tulee nivoutua visioon ja   asetettuihin objektiiveihin. Näin johtoa tulee arvioida vaikutuksesta, jonka he saavat aikaan koko yritykseen.

MITEN JOHDON TAVOITTEET TULEE ASETTAA?

Drucker kokee, että parhaana tapana asettaa johdon tavoitteet, on pyytää johdettavilta johtajilta kaksi kertaa vuodessa ”Johtajan kirjettä”.

Tässä kirjeessä toimitaan viereisen kuvan mallin mukaan. Johtaja ensin kirjoittaa itse, mitkä hän kokee olevan esimiestyön tavoitteet ja mitä hän näkee oman työnsä tavoitteina. Sitten hän arvioi, mitkä ovat oikeat mittarit ja standardit arvioida hänen onnistumistaan tavoitteissaan. Kun hän on asettanut standardit, hän listaa miten hän tulee nämä standardit saavuttamaan.

Johtajan kirje: Kuvitus struktuuritekstistä.

 

Seuraavaksi johtaja arvioi, mitkä ovat suurimmat haasteet tavoitteiden saavuttamisessa ja mitä yritys ja esimies voi tehdä näiden esteiden poistamisessa.

Tämän summatessaan johtaja rakentaa toimintamallin näkemykseensä pohjaten, jotta kauden tavoitteet saavutetaan. Mikäli näkemys on yhtenäinen esimiehen kanssa, tulee tästä hyväksytty toimintamalli alkavalle jaksolle.

Jotta tiimit toimisivat tehokkaasti, Drucker näkee tiimikoon toimintarajana noin 5 – 6 henkeä. Kuitenkin kirjailijan mukaan parhaat tulokset saadaan hänen mukaansa 3 – 4 hengen tiimeissä. Johtajat, jotka asettavat omat tavoitteensa alas tai jatkuvasti epäonnistuvat toimittamaan tavoitteensa, ei voi antaa jatkaa tehtävissään. Tämänkaltaiset johtajat tulee siirtää alempaan positioon tai irtisanoa, sen sijaan että heidät ylentämällä siirretään pois tehtävästä.

Kirja antaa käytännön toimintamalleja ja pureutuu hyvin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti koko yrityksen johtamisen rakenteisiin ja toimintamalleihin. Johdon kirje oli itselleni varmasti yksi yksittäinen tärkein työkalu, joka jäi taskuun tämänkertaisesta lukukokemuksesta. Kirja on ehdottomasti suositeltavaa lukemista kaikille, joilla on oma tiimi johdettavana ja haluaa lisänäkemystä omaan toimintaansa. Mitään leppoisaa sunnuntailukemisena tämä teos ei kuitenkaan ole.

 

– Sami Suominen

Peter F. Drucker: The Practice of Management, HarperCollins 2006, London

 

 

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Alahuhdan kirja oli mukaansatempaava ja asiapitoinen teos. Samalla, kun kirja summasi Alahuhdan uraa Nokialla ja Koneessa, antoi se vahvan näkemyksen siitä, millä periaatteilla ja toimintamalleilla Alahuhta saa tiiminsä tulokset lentoon.

Mielestäni kirjassa on kaksi suurempaa kantavaa teemaa. Ensimmäinen on miten kirkas visio ja sen pohjalta rakennettu toimintastrategia, arvot ja kehitysohjelmat rakentavat polun tavoitteisiin ja miten matkaa kuljetaan. Toinen puolisko pureutuu konkreettisesti kilpailukyvyn rakennuspalikoihin ja siihen kivijalkaan, josta ponnistetaan strategianmukaiseen matkaan. Nyt keskityn jälkimmäiseen ja avaan Alahuhdan ajatuksia kivijalan rakentamisesta.

Koneen kehittämisohjelman perustekijät: visio, strategia, kehitysohjelmat, arvot ja vaikuttavat megatrendit

Koneen kehittämisohjelman perustekijät: visio, strategia, kehitysohjelmat, arvot ja vaikuttavat megatrendit

 

 

+

Kilpailukyvyn perusta: Millä käytännön tekemisellä strategian mukainen visio saavutetaan ja miten Kone-asenne ja tahto istutetaan ihmisiin.

Kilpailukyvyn perusta: Millä käytännön tekemisellä strategian mukainen visio saavutetaan ja miten Kone-asenne ja tahto istutetaan ihmisiin.

 

 

Alahuhdan näkemys johtamisesta ei ole komentaa muita tekemään asioita, vaan hän näkee johtamisen kuuntelemisena, välittämisenä ja valmentamisena. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat aikaisia mittareita siitä, miten yritys tulee tulevaisuudessa menestymään. Alahuhta linjaa viisi kilpailukyvyn avainelementtiä:

 

Johtamisen avainperiaatteet:

1.       Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet

2.       Avoimuus ja suoruus

3.       Fokus

4.       Yksinkertaisuus

5.       Oikea-aikaisuus

Suunnan ja tavoitteiden kirkas määrittely varmistaa Alahuhdan mukaan todennäköisyyden sille, että asiat on ajateltu perusteellisesti läpi. Visio antaa suunnan pitkän tähtäimen kehitykselle ja kehitysprojektit seuraavan muutaman vuoden fokuksen. Näin koko henkilöstö pystyy ymmärtämään ja ponnistelemaan yhteistä maalia kohden. Päätöksenteko organisaatiossa on helpompaa, kun nähdään suurempi tarkoitus suhdanteiden ja hetkellisten trendien yli.

Avoimuus varmistaa myös huonojen uutisten kulkeutumisen johdon korviin, jolloin asiat pystytään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Toimialan fokusointi auttaa kilpailuedun rakentamisessa ja toimintojen yksinkertaisuus selkeyttää niiden jalkautusta.

 

Yrityskulttuuri ja vireen johtaminen:

Terve kulttuuri on erinomaisten tulosten ehdoton edellytys toimialasta riippumatta. Alahuhta ei usko, että kulttuuria pystytään tarkasti sanallisesti määrittämään, mutta tarjoaa kirjassa seuraavan ajatuksen: ”Yrityskulttuuri on yrityksen arvojen, toimintatapojen, vuorovaikutuksen, historian ja yleensäkin kaiken niin virallisten kuin epävirallistenkin käytäntöjen muodostama kokonaisuus.”  Yrityskulttuurin ollessa terve ja vahva se yhdistää toimipisteet luomalla yhteisen kielen, ymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen.

Ihmisten energiataso ja heidän tahtonsa saada aikaan muodostavat ihmisen vireen. Kun kulttuuri on terve, mahdollistaa tämä hyvän ilmapiirin rakentamisen työyhteisöön. Tätä Alahuhta kutsuu vireen johtamiseksi. Alahuhdan mukaan hyvään ihmisten johtamiseen kuuluvat ainakin nämä viisi perusasiaa:

1.       Luottamuksen rakentaminen

2.       Positiivinen asenne

3.       Kiinnostus ihmisten kehittämiseen

4.       Kyky nähdä olennainen

5.       Aikaansaamisen halu

 

Henkilöstön kehittäminen:

Roolitus on henkilöstön kehittämisessä avainasemassa. Jokaisen tulee olla tehtävässä johon hänellä on luontainen kiinnostus ja jossa hänen potentiaalinsa omalle kehitykselle on otollista. Tämä luo haastetta rekrytointiin. Koneen neljä tärkeintä rekrytointikriteeriä ovat:

1.       Asenne

2.       Osaaminen

3.       Energia

4.       Kellotaajuus

Kellotaajuus kriteerinä varastaa huomion ja vasta tarkempi tarkastelu avaa kriteerin nerokkuuden. Kun rekrytoidaan toimialalta, jossa muutosnopeus ja dynamiikka on nopeampaa, saadaan tekijöitä, jotka luonnostaan nopeuttavat omaa ajattelun ja tekemisen tahtia.

Koulutuksessaan Kone keskittyy kolmeen osa-alueeseen, jotka mahdollistavat henkilöstön kehityksen ja kasvun vaativimpiin tehtäviin organisaatiossa.

1.       Työnjohtajan rooli ja mihin hänen tulee omassa työssään keskittyä.

2.       Tiimin johtaminen.

3.       Miten työnjohtaja voi valmentaa oman tiiminsä jäseniä niin, että nämä osaavat itse tehdä päätöksiä ja aloitteita.

Koneen nyrkkisääntö oppimiseen on: 70% oppimisesta tapahtuu omassa työssä, 20% on muilta oppimista ja 10% oppimisesta tapahtuu koulutusohjelmissa.

 

Laadun kehittäminen:

Laadun kehitys on itsessään toiminnan kehittämistä, joka lisää asiakastyytyväisyyttä. Siis ymmärrys siitä, mikä yrityksen toiminnassa estää asiakkaan arvonluonnin on avain asiakastyytyväisyyden ja näin laadun parantamiseen. Alahuhta määrittelee kaksi kulmakiveä, joita parantamalla laatua kohennetaan; ensin ihmiset ja toiseksi kurinalaisen prosessimaisen toiminnan. On olennaista määritellä tarpeeksi yksinkertainen prosessiarkkitehtuuri eli se, mistä noin viidestä prosessista yrityksen toiminta rakentuu.

 

Alahuhdan johtamisrakenne on hyvin prosessipohjainen ja tämä käy ilmi varsin selkeästi hänen kirjassaan. Se, mitä voidaan mitata luvuissa on konkreettista ja antaa selkeät mittarit eteenpäin kehittymiselle. Prosessien hyvä kuvaus kirjassa antaa lukijalle mahdollisuuden ottaa kirjasta työkaluja omaan arjen tekemiseen.

 

– Sami Suominen

 

Matti Alahuhta: Johtajuus, Docendo, 2015

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Chip & Dan Heath – jo pelkkä kaksikon nimen näkeminen kirjan kannessa nostaa odotukset kattoon sisällön suhteen. Parivaljakon aiemmat teokset Switch ja Made to stick  ovat molemmat saaneet aikaan pysyvää muutosta arkisessa tekemisessäni. Nyt herrat pureutuvat parempien päätösten aikaansaantiin. Selkeä toimintamalli hyvin havainnollistavien tarinoiden kanssa, tekee lukukokemuksesta miellyttävän ja mieleenpainuvan.

Miten ohjaamme ajattelumme pois JOKO–TAI-kysymyksen asettelusta ja saamme itsemme kysymään onko minulla mahdollisuuksia saada TÄMÄ JA TUO! Ajatteluamme riivaa neljä konnaa:

 1. Kapeakatseisuus; rajaamme vaihtoehtomme liian suppeaan joukkoon.
 2. Vahvistusharha; halutessamme jonkin olevan totta, löydämme sille todisteet.
 3. Tunnejumi: tunteemme kiertävät kehää. Hoemme samoja perusteluja itsellemme hetkestä toiseen.
 4. Liian suuri luottavaisuus omiin kykyihin. Kirjassa mainitun tutkimuksen mukaan amerikkalaisista lääkäreistä heidän todetessaan olevansa ”täysin varma” diagnoosista, he olivat 40 % kerroista väärässä.

 ajattelun-nelja-konnaa

Veljesten tarjoama ratkaisu on WRAP, jonka neljä steppiä voidaan kääntää seuraavasti:

 • laajenna vaihtoehtojasi
 • testaa olettamiesi todenmukaisuus
 • ota etäisyyttä ennen päätöksentekoa
 • varaudu olemaan väärässä

 wrap-malli

WRAP

W: Laajenna vaihtoehtojasi

Pitäisikö lähteä bileisiin vai ei? Jäämme helposti kiinni kysymykseen sen sijaan, että ajattelisimme laajemmin kokonaisuutta. Mitä tässä tapauksessa ajallamme tai rahallamme haluaisimme tehdä? Voisimmekin aloittaa jokaisen päätöksen kysymyksellä siitä mistä luovumme, kun teemme tämän päätöksen.

Ennen päätöstä tulee meidän pitää huolta siitä, että meillä on vähintään kaksi vaihtoehtoa joista olemme innoissamme. Mikäli todellisia vaihtoehtoja on vain yksi, puhumme herkästi itsemme valitsemaan sen. Isommissa kysymyksissä auttaa neuvo henkilöltä, joka on jo käynyt tilanteen läpi. Sisäisten onnistumisten tutkiminen antaa selkärankaa tehdä hyviä päätöksiä.

R: Testaa olettamiesi todenmukaisuus

Älä luota pelkkiin mielipiteisiin, vaan kaiva faktat esiin. Otetaan esimerkki, jossa eräässä yrityksessä kehutaan vahvasti työssä viihtyvyyttä. Faktat saa pöytään kysymällä esimerkiksi: ”Montako uutta henkilöä teille palkattiin 5 vuotta sitten? Kuinka moni näistä tekijöistä on edelleen yrityksen palveluksessa?” Numerot kertovat faktat – mielipiteet muuttuvat hetkestä toiseen. Tärkeää on myös muistaa se, että rakentava erimielisyys testaa meidän ajatteluamme.

Heatin veljekset alleviivaavat samaa oppia, jota isäni on minulle pikkupojasta asti toitottanut. Ei saa tuijottaa vain mökin ovea, vaan välillä pitää mennä laiturille nähdäkseen koko mökin. Emme usko todennäköisyyksiin niin paljon kuin meidän pitäisi. Mikäli et tiedä päätöksesi tulosodottamaa, kysy expertiltä. Asiantuntijat ovat hyviä numeroissa, vaikka päätöksenteossa herkästi sortuvat samoihin ansoihin, kuten me kaikki. Zoomaa, katso läheltä ja kaukaa, ymmärrä luvut ja oletusarvot saadaksesi tuntuman juuri tähän kyseiseen tilanteeseen.  Mikäli on mahdollista, lähde liikkeelle pienellä ja testaa millaisia tuloksia saat ennen kuin hyökkäät täydellä arsenaalilla.

A: Ota etäisyyttä ennen päätöksentekoa

Tunteet saavat meidät tekemään päätöksiä, joita kadumme myöhemmin. 10/10/10-malli antaa hyvän kehyksen päätöksenteon katsontaan. Malli muodostuu kohdista: mitä päätös tarkoittaa 10 minuutin, 10 kuukauden ja 10 vuoden kuluttua.

Otetaan tuttu käytännön tilanne meille kaikille koulusta. Samalla matikantunnilla on kiva tyttö, jota haluaisit pyytää treffeille. Sinua jännittää ja ajattelet mahtaako hän tunnistaa sinua soittaessasi hänelle. Päätät odottaa ja jutella vielä tunnilla ennen treffikutsuasi. Parhaan ystäväsi ollessa samassa tilanteessa, pyytäen sinulta neuvoa sanot kuitenkin ”anna mennä vaan”.

Katsoessamme tilannetta 10 minuutin päästä puhelusta, voi olo olla häpeällinen ja tukala. 10 kk päästä kuitenkaan kukaan ei enää muista asiaa, mutta olet voinut saada hyvän ystävän tai jopa tyttöystävän. Mikäli tähdet olivat oikeassa asennossa, on sinulla kymmenen vuoden päästä jo perhe ja omistusasunto kyseisen naisen kanssa.

Henkilökohtaisissa asioissa paras kysymys siis ehkä on: MITEN NEUVOISIT PARASTA YSTÄVÄÄSI SAMASSA TILANTEESSA. Yritysmaailmassa täysin vastaava voisi olla: ”Mitä minun seuraajani tekisi tilanteessani?” Samaisella lauseella Intelin johdon Andy Grove antoi vanhalle minälleen lähtöpassit. Intel luopui koko pääliiketoiminnastaan eli muistisiruista ja fokusoitui täysin prosessoreiden tuotantoon.

Henkilökohtaisten arvojen – tai organisaation prioriteetit – tulee luonnollisesti heijastua kaikesta toiminnasta ja päätöksenteosta. Luota siis myös mahatuntumaan. Mikäli päätös tuntuu mahassa huonolta, se todennäköisesti on ristiriidassa arvojesi kanssa.

P: Varaudu olemaan väärässä

Tulevaisuus ei ole yksi piste nykyhetkestä katsottuna. Ajatelkaamme mieluummin maalialuetta, jossa maalialueen alaraja on hetki vuoden päässä, jossa olemme epäonnistuneet pahasti ja yläalue on alue, jossa saimme suuren onnistumisen. Pystyykö tuotantokapasiteettimme toimittamaan menestyksemme? Kestääkö kassamme ja henkinen kanttimme epäonnistumisen? Varautumalla molempiin olosuhteisiin olemme joka tilanteessa vahvoilla tulevaisuudessa.

Heatit puhuu hauskasti ansalankojen virittämisestä työkaluna. Tässä asetamme rajoja joita emme ole valmiita ylittämään. Projektiin käytetty aika tai raha voidaan rajata ennakkoon päättämällä. Projekti X hylätään, mikäli sen kustannus nousee yli 50 000€. Ennakkoon päätettynä meille ei tule houkutusta syytää projektiin ylimääräistä 30 000€. Tähän lisärahaan sorrumme herkästi ilman omia ”ansalankojamme”, sillä koemme jo ponnistelleemme tai investoineemme projektiimme paljon ja työn valuvan hukkaan.

Summaus

Yhteenvetona kirjasta haluan vielä kertoa yhden tarinan, joka mielestäni summaa kirjan opit. Van Halen ja bändin keulakuva David Lee Roth ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä keikkaperuutuksistaan ja backstage-käyttäytymisestään. ’70–’80-luvuilla bändillä oli aikaansa nähden massiivinen lavakalusto. He kulkivat yhdeksän 18-pyöräisen rekan kanssa ja muilla isoilla staroilla standardi oli kolme. Heidän sopimuksensa oli Rothin mukaan kuin ”Kiinan puhelinluettelo”.  Sopimus oli niin tekninen ja monelle kuin vierasta kieltä. Sopimustekstin sekaan sujautettiin kuuluisa M&M-pykälä: ”Takatilassa olevassa kulhossa ei saa olla ruskeita M&M-makeisia keikan peruuntumisen uhalla, täydellä kompensaatiolla.” Tämä lause oli siis keskellä sopimusta vaikeaselkoisen ja teknisen tekstin joukossa. Saapuessaan keikkapaikalle Roth kiisi aina suoraan takatilaan tarkistamaan M&M-kulhoa. Raivokohtaus oli taattu, mikäli ruskeita karkkeja oli eksynyt kulhoon. Mikäli M&M-kulho ei ollut kunnossa, Roth oli vakuuttunut, ettei myöskään lavarakenteet olleet kunnossa, koska sopimusta ei oltu luettu perinpohjaisesti. Kun lavarakenteet eivät olleet kunnossa, oli olemassa erittäin suuri riski henkilö- ja kalustovahingoille.

– Sami Suominen

Dan & Chip Heath: Decisive, Crown Business, 2013

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Thinking,_Fast_and_SlowTukeva asiapitoinen jättiläinen, “Thinking fast and slow”, on Daniel Kahnemanin tuorein teos, joka paksuudellaan ja pituudellaan siirtää herkästi luku-urakan aloittamista tuonnemmas. Ennakkoluulo Nobel-kirjailijan teknisyyttä kohtaan ei myöskään motivoi. Luettuani kirjan, voin kuitenkin kertoa kirjan olevan erittäin hyvin strukturoitu ja vahvan syvällinen taustatutkimuksineen, mutta samaan aikaa kansankielinen ja ymmärrettävä.

 

Kahneman haastaa kirjassaan pohtimaan miten käytämme omaa ajattelukapasiteettiamme, milloin annamme aivojemme automaation toimia puolestamme ja kehottaa olemaan tietoisia aivojemme päättelyperusteista. Kun ihminen tiedostaa ajattelumallinsa, saa yksilö kasvatettua elämänhallintaansa ja ymmärtää sosiaalista verkostoaan. Myös työyhteisössä tehtyjen päätösten taustat kirkastuvat.

 

Kirjan kolme pääkohtaa Ensimmäinen pääkohta on ns. Systeemi 1 & 2 -ajattelu, jossa Systeemi 1 on intuitiivinen ajattelu tehden nopean ajattelutyön. Systeemi 2 on taas tahdonalaista ajattelua, jonka eteen ponnistelemme, joka monitoroi ensimmäistä systeemiä ja kontrolloi resurssejamme. Lähtökohtaisesti lähdemme liikkeelle aina systeemi ykkösellä, jolloin unohdamme faktat ja analyysiperusteet. Samalla, kun tämä helpottaa elämäämme, se myös suistaa meitä tärkeissäkin asioissa hätiköityihin päätöksiin ilman kunnollista pohtivaa analyysia.

 

Toiseksi Kahneman jakaa ihmisen kahteen lajikkeeseen, jossa toinen on fiktiivinen ekonomisti, joka asuu teorian maailmassa ja toinen on inhimillinen ihminen, joka toimii todellisuudessa. Todellisuuden päätökset eivät pohjaudu täydellisesti rationaaliseen teoria-ajatteluun. Kahnemanin mukaan kaikki yhtyvät ajatukseen, että todennäköisyyden muuttuessa 0% à 5% tai 95% à 100% on paljon tärkeämpi, kuin muutos 5% todennäköisyydestä 10% todennäköisyyteen tai 60%:sta à 65%:iin. Kasvatettaessa mahdollisuuksia 0:sta 5%:iin, luomme mahdollisuuden mitä ei aiemmin ollut. kun taas 5%:sta à 10%:iin on vain määrällinen muutos.

 

Kolmantena on kaksi henkilöitymää, jossa kokeva osuutemme suorittaa elämisen ja muistava puolemme pitää kirjaa tapahtuneesta tehden myös päätökset. Tähän osioon kuuluen yhtenä vaikuttavimmista kirjan tutkimuksista koin Peak-end -säännön. Säännön mukaan kokemuksemme tapahtuneesta muodostuu huippuhetken – tai pahimman kivun – ja lopun tuntemuksista. Kahnemanin suorittaman tutkimuksen mukaan ihmiset olivat valmiit sietämään epämiellyttävää tunnetta pitempään, kun päätös oli vähemmän epämiellyttävä. Siis minuutti kipua on huonompi vaihtoehto, kuin se, että minuutin kestävään kipuun lisätään vielä 30 sec kevyempää kipua. Teoriaa sovellettaessa vaikka koulutustilaisuuksien järjestämiseen on tärkeää järjestää korkean huippukohdan luominen ja hyvä lopetus.

 

Kahnemanin teos soveltuu mielestäni hyvin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisen ajattelumalleista tai haluavat kehittää omaa ajatteluaan. Henkilöstö- ja johtotehtävissä oleville mielestäni kirjan teoriat ovat ehdottoman tärkeitä ymmärtää, jotta johtaja pystyy ymmärtämään tiiminsä yksilöiden päätöksiä ja ratkaisuja.

– Sami Suominen

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Strauss ja Giroux. 2011

 

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Vetäytyminen mökille kesäloman viettoon akkuja lataamaan toi yllättäviä havaintoja odottamattomissa tilanteissa. Luonnollisesti alku meni paikan käyttöönottotöiden touhussa. Nurmikon leikkuuta, sisätilojen jynssäystä ja istutimme perunoitakin yhdessä neljän polven miesten kesken. Arjen lähtiessä rullaamaan ja sukulaislasten tullessa meille viettämään viikonloppua, havahduin oivalluksiin, jotka yhdistävät niin käytännön johtamista kuin mökkielämääkin.

Kulttuuri

Jotta mökkielämä sujuu sulassa sovussa viiden lapsen ja neljän aikuisen kanssa, pitää jonkun asettaa selkeät toimintamallit ja luoda kulttuuri, jossa nämä sisäiset säännöt muokkaavat ympäristön sellaiseksi, jossa kaikilla on mukava ja turvallinen tunnelma. Selkeä roskien lajittelu – palavat, biohajoavat ja kaupungin jätehuoltoon menevät – eliminoi ylimääräiset jätekuljetukset. Ruuanlaitot, tiskivuorot ja veden hakeminen saatiin roolitettua. Roolit mahdollistivat jokaiselle riittävästi omaa aikaa omiin touhuihinsa kuten myös siistin ympäristön ja puhtaiden astioiden riittävyyden.

Lapsille piti asettaa rajat; mihin saa mennä ja minne ei. Missä piti varoa käärmeitä, minne sai pissata ja milloin ja minne piti lelut korjata leikkien jälkeen. Kun rajat olivat selkeät rupesi kulttuuri rakentumaan, niin lasten kuin aikuistenkin kesken. Välillä sai ”henkilöstöä” vähän ojentaa, kun esimerkiksi onki oli jätetty laiturille hujan hajan. Sitten me yhdessä pikkumiehen kanssa keräsimme onkea ja muistelimme, miksi työkalut tulee huoltaa ja korjata siististi paikalleen seuraavaa käyttökertaa varten.

Lomalainen

 

Projekteista liiketoimintamalleihin

Risteilybusiness sai alkunsa vanhimman sukulaispojan oivalluksesta. Siihen tarvittiin vajasta löytyneet airot, pelastusliivit, äyskäri ja paljon mielikuvitusta. Kohta kuitenkin Victor Viking -laiva pääsi ensiristeilylle ja terminaali oli pullollaan jonottavia asiakkaita odottaen vuoroaan päästä yksityisristeilylle. Business oli kovassa imussa, kunnes airolenkki murtui. Liiketoimintajohtaja tarvitsi toimintaohjeita ja kääntyi mökkitoimintojen toimarin puoleen. Pienen telakkakäynnin jälkeen vene oli uudelleen vesillä. Liiketoimintayksikkö kukoisti koko viikonlopun ajan ja toiminta-aikanaan teki kaksi suurta laajennusta. Investoinnit extra-pelastusliiviin, joka mahdollisti kaksi samanaikaista matkustajaa. Toinen  investointi oli etäterminaalin rakentaminen yhdessä emoyrityksen kanssa, jossa laskettiin laituri mereen ja saatiin näin toinen piste, josta matkustajat voivat nousta kyytiin tai jäädä pois.

Laituri

Tiimipelitaidot.

Mökkiviikonlopun pähkinänä oli myös se, miten järjestämme yhteistä aktiviteettia ja toimintaa luomaan luontevaa sosiaalista kanssakäymistä ja rakentamaan tiimihenkeä. Porukan pienimäinen, juuri yksi vuotta täyttänyt pikkuherra, omasi vahvan energian ja seikkailuhengen. Tarvittiin kuitenkin puupalikoita ja kuorma-auto, jotta löytyi yhteinen toiminta tiimiin. Yksivuotias toimitti laatutarkastusta ja poimi ja nuoli palikat. Kolmevuotias vastaanotti palikat ja lastasi palikat siististi kuorma-auton lavalle, jonka jälkeen viisivuotia pikkuprinsessamme huolehti logistiikan eteenpäin. Jalkapallo oli myös laji, joka sai lähes kaikki mukaan. Kentän parhaana pelaajana palkittiin 3-vuotias maalivahtimme, joka teki korkeita maalipotkuja ja syöksyi joka torjunnassa pitääkseen tiiminsä voitolla.

Volkkari mies

Yllätyksekseni mökkielämällä on hyvin läheinen yhteys organisaation henkilöstöjohtamiseen. Asiat, työkalut ja tekeminen tapahtuu eri kaavassa, mutta toimintamallit ja ajattelu toiminnan takana on ihan samanlaista; säännöt, kulttuuri ja ylläpitävät ja kehittävät toimintaprosessit. Mökille saavuttaessa pidemmän poissaolon jälkeen löytyy helposti ne kohdat, jotka kaipaavat ehostusta ja uudistusta. Uskon näin myös käyvän palatessa työsorvin ääreen.

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Maanantai 14. maaliskuuta oli odotettu kuin kuuta nousevaa Business Thinkers -porukassa. Edellisestä tapaamisesta Arto Hiltusen kanssa meillä oli takana reilut puoli vuotta ja nyt oli tavoitteena saada kohtaamisesta entisestäkin antoisampi. Olimme Business Thinkers -äijien kanssa tavanneet ja hioneet yhdessä tapaamisen runkoa ja ennakkokysymyksiä, pohtineet tärkeimpiä puheenaiheita ja etsineet aineistoa tietopankeistamme. Tällä tavoittelimme heijastuspintaa Hiltusen uusimman teoksen oppeihin. Memot valmiina otimme Hiltusen vastaan sparrausmestassamme Lauttasaaressa.

Itselleni nousi keskustelun tiimoilta kaksi vahvaa teemaa ylitse muiden: strategia sekä oma johtamisen pelikirja. Ohessa pyrin tiivistämään tapaamisen ytimen kysymyksin ja vastauksin.

 

Miksi strategia on liian käsitteellisellä tasolla?

Mikä on strategia? Strateginen pohdinta on helposti konsulttivetoista. Lisäksi kun homma viedään konsultille se herkästi voi mutkistua. Tehdäänkö malleja yrityksessä vain mallien vuoksi, vai onko malleilla todella tarkoitus viitoittaa polkua tulevaan tavoitetilaan? Voitaisiin myös kysyä palataanko näihin malleihin vielä luomisen jälkeen vai olivatko mallinnukset vain osa strategian luontia, joka jäi todellisuudessa pöytälaatikkoon pölyttymään.

Kaavio, joka piirtyi muistivihkooni keskustelun lomassa vastasi itselleni hyvin ylläoleviin kysymyksiin. Yrityksen matka nykyhetkestä yrityksen ennustamaan tulevaisuuteen. Millaisena yritys näkee tulevaisuuden markkinan ja muutokset yrityksen toimintaympäristössä; teknologinen kehitys ja ihmisten arvomaailma- ja asennemuutokset. Mikä on yrityksemme rooli tässä kuvailemassamme tulevaisuudessa? Miten me haluamme toimia kyvykkyyksiemme pohjalta, niin että täytämme kuvittelemamme roolin tulevaisuuden kuvassa? Mitä tämä tekeminen tarkoittaa käytännön toiminnassa, jotta matka tulevaisuuteen onnistuu kohdaltamme?

Strategia kaava

Luonnollisesti maailma muuttuu ja tulevaisuudenkuvaa tulee päivittää. Odotukset tulevaisuudesta eivät välttämättä toteutuneetkaan siihen suuntaan, kuin kuvittelimme ja meidän tulee uudelleenarvioida tilanteemme.

Kuorruttamalla strategiaa kaavioihin ja sivistyssanoihin, saadaan liikkeenjohto helposti hämmennyksen valtaan. Hankkeiden hienontaminen projekteiksi ja projektien vastuuttaminen sekä hallinta ovat avaimia isojenkin muutosten läpivientiin. Toiminnan pitää olla yksinkertaista, jotta kaikki ovat kartalla ja pysyvät kärryillä. Maalin on oltava kaikille päivänselvä. Tulee myös muistaa, että muutos muutoksen takia ei ole hyvästä. Jim Collins avaa kirjassaan Great by Choice -tutkimusta, jossa hän toteaa pitkään menestyneiden yritysten muuttaneen vain hieman kantavaa toimintareseptiään vuosien varrella. Sen sijaan suurta muutosta luotsaavat yhtiöt jäivät tutkimuksissa elämänkaariltaan lyhyiksi.

Oppi kolahtaa myös suoraan omaan nilkkaan. Aiemmassa yritystoiminnassani usein strategia oli selkeä johtoryhmätasolla, mutta toimintamalleja ei väännetty rautalangasta myymäläjohdon tasolle. Myöskään selitykset siitä, että miksi näin tulisi toimia, jäivät liian usein antamatta. Tästä johtuen myymäläpäälliköt ymmärsivät kyllä vahvuutemme, mutta eivät nähneet tulevaa muutosta. Kun ei näe tarvetta muutokselle tuntuu toiminnan muokkaaminen järjettömältä.

 

Miten tehdään onnistunut johtamisen pelikirja?

Kysymys, johon janosimme huippujohtajalta vastausta, oli menestysresepti oman johtamisen toimintamalliin. Mielissämme pyöri ajatus siitä, miten Hiltunen johtaa; vuorovaikutusmallit, muistiot, struktuuritavoitteet, systematiikka ja vaikka mitä. Vastaus oli periaatteessa selkeä, mutta vaati vastaanottajalta omaa lisätyöstämistä. Kolmeportainen kysymyspatteristo sai kuulijoissa aikaan Ahaa-elämyksen. Ei se, että emme jo tietäisi vastausta, vaan se että näkisimme kirkkaasti, sen minkä jo tiesimme.

”Löydä itsellesi ominainen tapa johtaa ja tee siitä struktuuri. Toteuta struktuuriasi johdonmukaisesti”

 • Mitkä ovat parhaat ominaisuuteni ja toimintatapani johtajana?
 • Mikä systematiikka sopii tapoihini?
 • Kuinka toteutan struktuuria johdonmukaisesti?

 

Hiltunen johdatti meidät vastauksen porteille ja nyt on meidän vuoromme astua porteista sisään. Tämä lause kuvaa mielestäni myös hyvin Hiltusen uusinta teosta nimeltään Johtajuudesta, jossa hän koskettaa ja luo näkemystä johtajuuteen ja sen haasteisiin. Monessa kohtaa kirjaa tiedonnälkä saa kaivamaan käsitellyistä aiheista lisää materiaalia. Hiltusen kirjat ovat niin mielenkiintoisia, että ei voi kuin toivoa, että hän julkaisisi taas kohta uuden kirjan. Sitä odotellessa voi onneksi lukea nämä kaksi teosta, joita Arto Hiltunen meille suositteli.

 

 1. Strategy That Works: How Winning Companies Close the Strategy-to-Execution Gap. Paul Leinwand
 2. Presidentti johtaa. Suomalaisen valtijohtamisen pitkä linja. Risto Ryti -seura

 

Arto Hiltunen kirjasuositukset

Sami Suominen

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Kuka ihmeen Seth Godin?Seth Godin

Koulutus: Stanford graduate school of business.

Syntyntyt: 10.7.1960

Godin on kirjailija, joka on julkaissut 18 kirjaa, jotka on käännetty yli 35 kielelle. Hän kirjoittaa jälkiteollisesta vallankumouksesta, ideoiden leviämisestä, markkinoinnista sekä johtajuudesta. Direct Marketing Association nimitti vuonna 2013 Godinin hall of fameen loistokkaan uraaurtavan työn puolesta, jota hän on tietopohjaisen markkinoinnin eteen tehnyt.

Tämä mies vaikuttaisi olevan parhaimmillaan saadessaan puhua. Näin voisin päätellä ainakin kuulemieni TED-puheiden perusteella. Odotankin vahvaa esitystä hänen saapuessa syksyllä suomeen Nordic Business Forumiin.

Tribes

Seth Godinin kirja Tribes – Heimot on sekoitus markkinointia ja johtamistaitoa. Kuten Godin itse kirjassaan toteaa: markkinointi tuli ja muutti kaiken. Se loi vipuvarren ja energisoi heimot. Muutos käänsi niin heimo- kuin organisaatiostruktuurin päälaelleen, sillä mikäli kuningas ei miellytä seuraajat ovat vapaita lähtemään.

Godin määrittelee heimon ryhmäksi, jotka ovat keskenään ja johtajansa kanssa kanssakäymisissä ja joita yhdistää yhteinen idea. Eli tarvitaan tapa kommunikoida ja jaettu intressi. Ihmiset haluavat luontaisesti kuulua johonkin, joten heimoontuminen on jo rakenteessamme.

Johtaminen on kokenut muutoksen ja muutos on lähtöisin yksilöiden voimaantumisesta. Ihmisille ei enää riitä korvaukseksi työpanoksesta rahallinen korvaus. He haluavat toiminnan vapautta, jossa kokevat pystyvänsä vaikuttamaan edustamansa yrityksen askeleisiin. He haluavat kokea kehittymistä, oppimista ja saada arvostusta kehittämästään ammattitaidostaan. Tähän on hyvä lisätä vielä Daniel Pinkin ajatus ihmisen halusta olla mukana rakentamassa jotakin tarkoituksellista. Sellaista, jossa jätetään jälki ympäristöömme ja todistetaan, että elämällämme oli merkitystä.

Vapauden, osaamisen ja vastuun saaminen työhön toteutuu Godinin mukaan heimoissa. Heimoksi Godin määrittää ihmisryhmän, jotka ovat vuorovaikutuksessa sekä keskenään että johtajansa kanssa.  Lisäksi heillä on yhteinen yhteys ideaan, jonka ympärille heimo syntyy.  Hallinnon alaisuudessa on työntekijöitä, mutta johtajilla on seuraajia. Johtajan haaste on saada ihmiset toimimaan siten, että he ottavat harppauksia hallinnoinnista kohti johtajuutta.

Jos ihmiset eivät usko sitä mitä heille sanotaan, he harvemmin uskovat sitäkään mitä heille näytetään. He usein uskovat sitä, mitä heidän ystävänsä heille kertovat ja he aina uskovat sen minkä he kertovat itse itselleen. Hyvä johtaja antaa tarinoita, joita henkilöstö voi kertoa itselleen. Tarinoita tulevaisuudesta ja muutoksesta. Johtaja kasvattaa heimon tehokkuutta muuntamalla yhteiset intressit intohimoisiksi tavoitteiksi ja haluksi muuttua. Johtaja antaa tähän työkalut ja mahdollisuuden tiivistää kommunikointia. Hän antaa myös heimon kasvaa uusilla jäsenillä saaden näin lisää vipuvartta. Olemme siis palaamassa takaisin leirinuotioiden ääreen.

Ihmiset haluavat yhteyttä, kasvua ja uusia innovaatioita. Godin linjaa myös, että asioiden alkuunpanijat ovat onnellisempia, kuin niitä vatvovat. Miksi siis eivät kaikki ryhtyisi sanoista tekoihin. Kompastuskiveksi tulee pelko.

 

”Muutosta ei saada aikaan pyytämällä lupaa. Muutos tehdään pyytämällä anteeksi myöhemmin.” 

– Seth Godin

 

Johtajan tulee muistaa:

 1. Ihmisillä on enemmän valtaa kuin koskaan aiemmin historiassa.
 2. Ainut asia joka pidättelee sinua tulemasta persoonaksi, joka saa muutoksia aikaan on uskon puute.

 

John C. Maxwellin ajattelu voittavasta johtajasta puhuu hyvin samaa kieltä Godinin kanssa. Maxwell listaa voittavan joukkueen kolme kulmakiveä:
1. yhtenäinen visio,
2. heimon monipuoliset taidot,
3. johtaja, joka on sitoutunut voittamiseen ja luotsaa heimon yksilöitä kohti heidän potentiaaliaan.

 

Mikä on Sinun intohimosi, mihin heimoon haluat kuulua? Saatko työssäsi vapautta ja pääset virtaukseen? Teethän jotain mikä jättää haluamasi jäljen sinusta perinnöksi maailmalle?
Aika on hieno, sillä tietääkseni ei koskaan aiemmin työntekijän omat unelmat ja työnantajan tavoitteet ovat olleet näin linjassa keskenään. Työnantajat haluavat seuraajia, jotka tulevat ja toteuttavat unelmaansa organisaatiossa ja samalla edesauttavat organisaation vision toteutumisen.

 

Sami Suominen

Seth Godin – Tribes, Penguin Group 2008

Daniel Pink – Drive, Riverhead Books, U.S 2011

John C. Maxwell – The Maxwell Daily Reader, Thomas Nelson 2007

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

johtajuus_etukansi

Matti Alahuhta on yritysjohtaja joka ei esittelyjä kaipaa. Hänen esikoisteos Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima käsittelee johtamista, joka on arkista ja määrätietoista työtä jossa olennaisinta on yksinkertaisuus, selkeys ja johdonmukaisuus.

Johtaja on organisaationsa palvelija

Organisaatiokaaviossa johtajan paikka on kaikkein alimpana, tukemassa kaikkia muita. Matti Alahuhdan johtamisen avainperiaatteita:

  1. Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet. Kun yrityksen suunta on kirkas ja tavoitteet selvät organisaatiolla on mahdollisuus työskennellä täydellä energialla yhdessä tuloksen eteen, eikä tarvitse jatkuvasti kysellä johdolta mikä on tärkeää ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Jokaisella ihmisellä on pohjimmiltaan halu saada aikaan tuloksia. Jo pelkästään tämän vuoksi on välttämätöntä asettaa tavoitteita ja mitata mitä on saatu aikaan.
  2.  Avoimuus ja suoruus. Johdon on näytettävä omalla esimerkillään, että avoimuus ja suoruus eivät ole pelkästään korulauseita. Vastakkaisten näkemysten esittäjiä ja huonojen uutisten tuojia pitää rohkaista ja kannustaa. Muuten periaate jää juhlapuhetasolle.
  3. Yksinkertaisuus. Monimutkaista ja sekavaa asiaa ei ole mietitty loppuun asti, jolloin viesti ei mene ihmisille jakeluun eikä asiaa siis sisäistetä. Mitäs tällöin tapahtuu? Ei juuri mitään!

 

Kuinka parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä?

Matti parantaa esimiesten johtamistaitoja, asettaa ihmiset oikeille paikoille jolloin he motivoituvat, lisäksi hän johtamisen avainperiaatteen mukaisesti asettaa yritykselle kirkkaan suunnan. Kun nämä asiat ovat kunnossa, on yrityksessä yleensä terve ja kannustava ilmapiiri, joka myös edistää tyytyväisyyttä.  Henkilöstön tyytyväisyys ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat parhaita varhaisia indikaattoreita (mittareina) yrityksen tulevaisuuden kehityksestä.

 

-Tuomas

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Marcus Buckinghimer avaa mielenkiintoisesti kirjassaan miten johtaja rakentaa yksilölle hyvän ja motivoivan ympäristön kasvaa. Tasapuolisuus ja yhdenmukainen kohtelu ei hänen mukaansa johda optimaalisiin tuloksiin , ei yrityksen, eikä yksilön kannalta. Johtopäätökset pohjautuvat Gallupin tekemään tutkimukseen 80 000 johtajalle yli 400 eri yrityksessä. Tästä tutkimuksesta hän kiteytti 12 kysymystä, jotka yhdessä muodostavat kuvan siitä, miten yksilöstä tulee mestari omassa tekemisessään. Yrityksen näkökulmasta tarkastellaan taas rekrytointia ja roolituksen onnistumista.

Henkilön potentiaalin valjastamiseksi hänen pitää saada kokea roolissaan oman osaamisensa kasvua, oman työpanoksensa merkitystä ja koko yrityksen suuremman olemassaolon perusteen toteutumista. Tämän saavuttamiseen ja johtamiseen on oheen kerätty 12 avainkysymystä.

12 hyvän johtajuuden elementtiä Buckingham

 

 

Kysymyksillä on järjestys ja järjestys määrittää matkan huipulle. Jotta pääsee alkuun pitää perusasiat olla kunnossa ja mitä korkeammalle kapuaa, sitä lähemmäs kyvykkyystasoaan pääsee ja jopa kapasiteetti kasvaa. Se mikä määrittää enemmän omaa potentiaalia yrityksessä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä on lähin esimies. Vaikka yrityksen arvot ja imago ja koko olemassaolemisen tarkoitus olisivat lähellä sydäntämme, voi tämä lähin esimies omalla osaamattomuudellaan tuhota potentiaalimme ja halun toimia yrityksen lipunkantajana.

 

Miten minusta tulee mestari siinä mitä teen

 

Huippujohtaja on kuin katalysaattori

 1. Valitsee oikeat henkilöt
 2. Asettaa odotukset
 3. Motivoi henkilöä
 4. Kehittää henkilöä

 

Se mitä huippujohtajat tietävät on, että Ihmiset eivät muutu oleellisesti. Aikaa ei tule tuhlaa  laittamalla henkilöön sisään mitä on jäänyt ulos, vaan koitamalla ottaa ulos mitä on jäänyt sisään. Se on jo Buckinghimerin mukaan tarpeeksi haasteellista.

Suorituskyvyn elementit ovat lahjakkuus, taito ja tieto. Lahjakkuuden tunnistaa toistuvasta toimintamallista, jolla saadaan aikaan haluttavaa tulosta. Tämä tulisi olla johtajilla tärkeimmässä roolissa rekrytointia suoritettaessa. Taidot on kaikki opetettavissa, rikkomalla prosessi palasiin ja harjoittelemalla palasia uudelleen ja uudelleen. Kuitenkin, vaikka palasia harjoittelisi kuinka, se ei tee sinusta silti lahjakasta viulunsoittajaa tai asiakaspalvelijaa. Taidot ja tieto auttavat sinua kyllä eteenpäin, mutta kehittämällä omia lahjakkuuksiasi pääset loistamaan.

Näin rekrytoinnissa myös johtajien tulisi keskittyä roolissa tarvittaviin lahjakkuuksiin. Buckinghimer ei väitä etteikö ihminen voi muuttua, mutta on paljon helpompaa saada ihmisestä paras irti ja ohjattua henkilö voimakkaaseen kasvuun, kun hän on luontaisella lahjakkuusalueellaan. Vinkkinä Buckinghimer heittää, että mikäli ei tiedetä mitä kykyjä rekrytoinnissa haetaan, on hyvä tutkia ja opiskella parhaiden yrityksen työntekijöiden taitoja.

 

Stepit kohti huippuaStepit kohti huippua

Asettamalla odotukset päämäärästä ja antamalla henkilölle valtuuksia rakentaa omanlaisensa polku maaliin, valjastetaan henkilö mahdollisuuksilla hyödyntää omia kyvykkyyksiään. Yrittämällä laittaa kaikki väkisin samaan muottiin luo kitkaa ja hidastaa matkaa päämäärään. Luonnollisesti myös päämäärää tulee tarkastella eri katsontakulmista; asiakkaan, yrityksen ja yksilön kannalta. Luottamus nousee merkittävään rooliin johtajan ja johdettavan välillä, sillä samalla kun yksilön tehokkuus kasvaa, johtajan kontrolli pienenee.

Motivoitaessa henkilöä tulee keskittyä hänen vahvuuksiin ja puhalla niihin voimaa. Rakennetaan toimintamallit joilla heikkoudet pidetään hallinnassa, mutta rakennetaan koko polku maaliin vahvuuksien siivittämäksi. Katsotaan vielä miten pystytään luomaan kasvualustaa johdettavan taitojen kasvattamiseksi. Roolitus on huomattavan tärkeää, jotta kyvyt muuttuu suoritukseksi. Johtajan tulee virittää jokainen henkilö siihen missä hän luonnostaan loistaa. Johtajan tulee pitää myös huolta, että viettää suurimman osan ajastaan parhaiden ihmistensä kanssa. Parhaimmissa ihmisissä on suurin kehityspotentiaali. Se on oikeudenmukaisin toimintatapa, paras tapa oppia ja ainut tapa saavuttaa erinomaisuus ja räjäyttää tulokset katosta läpi. Heikkouksissa tulee katsoa ovatko tavat koulutettavissa pois, johtuvatko ne vääristä kannustimista tai onko kyseessä heikkous vai kyvyttömyys.

Urapolku on Buckinghimerin mukaan vanhanaikaista ajattelua. Miksi siis ei kouluttaa joka rooliin sen roolin sankareita. Ennen kuin ylennetään joku uuteen rooliin, tulee tutkia tarkkaan mitä kyseinen henkilö tarvitsee siinä menestyäkseen. Mitä se vaatii ajattelun taidoilta ja miten nykyisen roolin ja tulevan roolin taidon on linjassa keskenään. Sen sijaan että siirtää urapolussa osaamista tehtävästä toiseen, voiko tehtävän sisällä olla etenimistasoja.

Buckinghimerin ajattelumalli on sekä työntekijän että työnantajan kannalta voittomalli. Se siirtää väärinroolitetut ihmiset oikeisiin heitä motivoiviin ja kehittäviin rooleihin, joissa he pääsevät virtaukseen. Työnantajan kannalta tekemisen tuloksellisuus nousee osaamisen ja korkean motivaation kautta. Kokonaisuus kulminoituu johtamisen tasoon. Minkä tasoinen johtaja sinä olet, pystytkö roolittamaan tiimisi yksilöiden henkilökohtaiseen kasvuun? Oletko sinä minkä tason johtaja?

 

Sami Suominen

 

Lähteet:

Marcus Buckinghimer & Curt Coffman: First, Break All The Rules, Simon & Schuster Ltd 1999

 

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Elokuisena tiistai-iltana me Thinkersit kipusimme Lauttasaaren betoniseen toimistorakennukseen hiomaan oppeja johtamisesta. Ilta oli meille hyvin erityinen, sillä mukaan joukkoomme liittyi entinen S-ryhmän pääjohtaja, nykyisin usean pörssiyhtiön hallitusammattilainen, Arto Hiltunen. Illan potentiaaliset keskustelumahdollisuudet olivat rajattomat, sillä vieraamme osaaminen ei ole pelkästään Suomen mittakaavassa huipputasoa, vaan voimme puhua jo kansainvälisen tason superosaajasta.

Vieraamme saapui paikalle tyylilleen ominaisesti hyvin valmistautuneena. Käsittelimme Johtamisen taito -kirjan teemoja ja paneuduimme useisiin aiheisiin. Ruodimme niin klassisia aiheita, kuin digitalisaation ja elektronisen kaupankäynnin vaikutusta johtajalta vaadittavaan osaamiseen.  Keskustelu kulminoitui johtajan avainominaisuuksiin. Hiltunen on linjannut eräässä aiemmin antamassaan TV-haastattelussa kyseisiä ominaisuuksia, ja keskustelutuokiostamme jäi se kuva, että mitä ilmeisemmin niistä saadaan kuulla lisää myös syksyllä ilmestyvässä kirjassa. Vaikka vieraamme ei itse erityisemmin uskonut viitekehysten kautta johtamiseen, hänellä oli kuitenkin erinomainen kyky linjata johtaminen.

 

Arton 3+2 E:tä

Ennustettavuus

Empatiakyky

Elastisuus

+

Etiikka

Energisyys

 

Johtajan ennustettavuus oli varmasti yksi illan aikana eniten käsitelty aihe. Se että johtajan oma toiminta on johdonmukaista ja alaiset tietävät suunnan ja tavan toimia, on merkittävää. Kun linjaus on ennustettava, kommunikaation tarve vähenee. Tyytyväisyys tiimin sisällä myös kasvaa, sillä epävarmuus ja yllättävyys ovat jännitteiden ja stressin lähteet.

Empatiakyky on taito astua toisen saappaisiin ja tarkastella tilannetta hänen silmin. Johdettavan kokiessa johtajan ottavan hänen tarpeensa ja näkemyksensä huomioon, luodaan vahva pohja yhteisen toiminnan onnistumiselle. Näin potkitaan palloa samaan suuntaan ja molemmat ymmärtävät yhteisen päämäärän. Käskyttäminen vailla yhteistä visiota ja henkilökohtaista keskinäistä suhdetta nojaa täysin asemavaltuutukseen, joka on johtamisen alin askelma.

Johtajan pitää pystyä joustamaan välillä omista tavoitteistaan, jotta saa kokonaisuutta eteenpäin. Pahimmillaan johtajan järkkymättömyys lamauttaa organisaationtekemisen. Tätä ei pidä sekoittaa ennustettavuuteen, sillä arvot ja suunta pitää säilyttää, mutta toimintamallien ja kulttuurin pitää kukoistaa.

Johtajan tulee huolehtia omasta etiikastaan. Johtajan tulee olla luotettava. Luottamus karttuu pala palalta tekojen kautta, mutta epäeettinen toiminta voi tuhota luottamuksen kerralla lopullisesti.

Ilman energiaa ei tapahdu mitään. Motivaation puhaltaminen tiimiin saa pyörät pyörimään. Johtajan tulee ladata paukut ihmisten viihtyvyyteen sekä toimintatapojen että kulttuurin luomiseen. Nämä panostukset luovat atmosfäärin, josta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Arto Hiltunen asetti tietämättään meille uuden standardin myös omiin seuraaviin tapaamisiimme. Hän sai meidän ennakkovalmistautumisstandardin nostettua uudelle tasolle. Seuraavaan tapaamiseen tulemme siis valmistautumaan niin omin ajatuksin, kuin muiden kansainvälisen tason vaikuttajien ajatuksin ja mielipitein kyseisistä teemoista. Tulemme myös käymään oman sisäisen keskustelun ja argumentaation aiheesta, jolloin jopa mahdollisesti haastamaan vierailijaamme käsiteltävistä aiheista.

 

/Business Thinkers,

Sami Suominen

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Miten menestyjät ajattelevat?

Miten alat ajattelemaan menestyksekkäästi?

Hyvä ajattelu ei perustu vain yhteen asiaan tai tekijään. Hyväksi ajattelijaksi tuleminen vaatii useita taitoja. Hyvät ajattelijat ajattelevat monipuolisesti ja käyttävät aikaa ajatellakseen sekä panostavat laadukkaaseen itsensä ajatteluttamiseen.

Ajattelemisessa monta palasta toimii yhdessä luodakseen kokonaisuuden. Se on kuin palapelin rakentamista.

Ajattelu, hyvä ja menestyksekäs sellainen, ei yleensä myöskään tulla tupsahda taivaasta ulko-oveasi koputtamaan. Ajattelun taito vaatii työtä ja itsekuria, kuten yleensäkin oman kasvun tavoittelu. Albert Einsteinin tiedetään sanoneen:

Thinking is hard work, that´s why so few do it

Miten hyvää ajattelua sitten harjoitettaisiin? Luo systeemi mikä toimii sinulle. Se voi sisältää lukemista, kuuntelua ja ajan viettämistä oikeiden ihmisten kanssa. Luo itsellesi paikka ajattelulle ja ennenkaikkea päätä ajatella hyviä ajatuksia sekä toimia näiden pohjalta käytännössä.

Luettuani John C. Maxwellin kirjan How successful people think, minulle hyvän ja menstyksekkään ajattelun tunnusmerkeiksi nousee seuraavat kolme kohtaa esille, joita muokaten käsittelen tässä omasta näkökulmastani.


Menestyksekkään ajattelun avaimet


1. Tärkeintä on uskaltaa ajatella ja ottaa aikaa ajattelulle. Keskittyminen on kaiken sydän. Keskity olennaiseen ja tee ensimmäiset asiat ensin. Yksi asia kerrallaan! Vältä epäolennaista ja varaa aikaa ajatella ilman keskeytyksiä.

Kun olet valikoiva, keskittyminen tuo energiaa ja kirkkautta. Selkeyttää päämääriä ja tekee niistä mitattavampia.

2. Toiseksi on tärkeää oppia ajattelemaan monipuolisesti, jolloin ymmärrät kokonaisuuksia. Ns. ison kuvan ymmärtäminen tuo perspektiiviä, jolloin oppiminen ja kasvu nähdään laajemmassa merkityksessä.

Tällöin huomaat varmasti erilaisia mahdollisuuksia oppimiselle. Opi kokemuksesta. Siedä epävarmuutta. Kerää tietoa erilaisilta ihmisiltä. Kaiken kaikkiaan anna itsellesi lupa laajentaa maailmaasi! Uutta maaperää luodessa on ehkä mentävä eri suuntaan kuin useimmat muut.

3. Kolmanneksi kuka voisi auttaa milloinkin sinua ideasi suhteen? Hyödynnä muiden osaamista ja ajattelua. Vastaaavasti jaa itsekin oppimaasi. Parhaimmat jutut syntyvät usein, kun uskaltaudut yhteistyöhön muiden kanssa. Tämä vaatii muiden ajattelun arvostamista, joten unohda kilpailu ja siirry yhteistyöhön!


How successful people thinkSummasummarum, kannattaa siis ajatella, varata sille aikaa ja sitten todella uskaltaa käyttää tätä aikaa ajatellakseen. Laita hyvää tavaraa sisään (lue vaikka hyvä kirja ajattelusta!), ja käsittele sitä myös yhdessä muiden kanssa sekä kokeile ideoitasi sen jälkeen käytännössä.

Yhdellä lauseella ilmaistuna: minusta hyvä ajattelu vaatii aikaa, asennoitumista ja uskallusta!

Juha

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Lähteet: John C. Maxwell –”How Successful People Lead” (2013) Hachette Book Group ja Juhani Tamminen –“Yhteispeli” (2014) Bookwell.

 

Maailman vaikutusvaltaisin johtaja, joka sai eniten vaikutusta aikaan liike-elämässä vuonna 2014 Amerikan Management Association tekemän tutkimuksen mukaan oli John C. Maxwell. Tämä hengellinen johtaja on kirjoittanut useita kirjoja, joilla ollaan rakennettu niin yksilön, kuin yritysten tietä menestykseen. Pastorillamme on takamaan pitkä kirkollinen tausta, jossa hän on oman uransa luonut ja johtamismerittinsä ansainnut. Tämän maailmanluokan huippujohtajan haluankin nyt sovittaa muottiin oman aurinkokuninkaamme Juhani Tammisen kanssa. Tamminen on luonut uransa ensin menestymällä itse lätkäpelaajana, sitten tekemällä taikojaan valmentajana ja näitä teitä pitkin hän loi oman menestyneen uran asiantuntijaksi niin kisastudioon, kuin liike-elämään. Tami, miten me kaikki hänet tuttavallisemmin tunnemme, ei ole koskaan pelännyt laittaa kaikkea peliin ja Vasa Sportin etulinjassa hän sai kokea ja nähdä henkilökohtaisesti mitä tarkoittaa, kun kattila kiehuu yli ja sairastuu burnoutiin.

Koen käsitteleväni kahta kansainvälisentason superosaajaa ja heidän tapaansa johtaa. Lähdemmekin ensin liikkeelle kohteliaasti vieraan maan herra Maxwellistä. Kirjassaan ”How Successful People Lead” tiivistyy ajatusmalli, joka on pohjana hänen näkemykselleen hyvästä johtamisesta.

5 levels of leadershipEnsimmäinen porras johtajuuteen on aseman luoma rooli. Tämä annettu titteli on Maxwellin mukaan vasta kutsu johtajuuteen . Tässävaiheessa ihmiset seuraavat vasta pakosta, ja todellinen johtajuus voi olla aivan muiden henkilöiden hallussa.

Toisella askelmalla synnytetään suhde johdettaviin ja näin saadaan heiltä ”lupa” johdattamiseen. Kun ymmärrämme tiimimme jokaisen henkilön kyvyt, pelot, arvot ja tarpeet, he näkevät suhteen muuttuvan määräysvallasta yhteistyöksi.

Kolmannessa vaiheessa johtamisen kiintopiste siirtyy tuloksiin, joita olet tiimisi kanssa saanut yrityksessä aikaan. Ihmiset sitoutuvat sinuun ja sanomaasi, koska he kunnioittavat ja uskovat toimintatapoihisi ja niillä saavutettuihin tuloksiin.

Neljännellä tasolla arvostus huomataan, ei vain yritystasolla rakentamillasi tuloksilla, vaan siinä miten johdettavat ovat itse kehittyneet ja mitä johdettavat ovat itse saavuttaneet johdatuksesi alla. Yrityksessä ja tiimissäsi kasvaa näin yhä kyvykkäämpiä ja osaavampia tekijöitä.

Korkein huippu johtajuudessa on Maxwellin mukaan se, kun saa johdettua ihmiset henkilökohtaiseen kasvuun siten, että he pystyvät omissa tiimeissään kasvattamaan omien tiimiensä henkilöiden henkilökohtaista kyvykkyyttä ja osaamista luolen uusia nelos- ja vitostason johtajia.

Taulukossa eteneminen ei ole saavutettu itseisarvo johon voi tuudittautua. Jokaisen henkilön kanssa tämä polku pitää kulkea ensimmäiseltä tasolta lähtien. Seuraavan tason saavuttaessasi, et voi unohtaa alempaa tasoa vaan koko paletti pitää olla hallussa. Toki mahdollisesti maineesi ja prosessin ymmärrys mahdollistaa nopean etenemisen, mutta yhtä kaikki matka on kuljettava jokaisen johdettavan kanssa erikseen.

Tamminen on puolestaan kuuluisa ”prinsiipeistään” eli toimintamalleista, tai voitaisiin jopa puhua henkilökohtaisista elämäntavoista. Näitä tapoja rakentamalla omaan elämänruntiiniin ohjaat itseäsi kohti menestystä ja istuttamalla näitä toisiin ihmisiin saat tiimisi kukoistamaan. Tammista siteeratakseni hän toteaa ”Johtaminen on taitolaji” ja nämä johtamiseen tarvittavat viisi taitoa ovat seuraavat:

 1. Fyysinen taito

”Pidä itsesi kunnossa, 1h liikuntaa päivässä antaa 2h lisäenergiaa päivääsi”.

Sinun tulee pitää itsesi kunnossa, sillä johtaminen on rankkaa työtä ja sinun tarvitsee jaksaa. Johtaessasi ihmisiä, sinulla pitää olla energiaa annettavaksi.

 1. Tekniset taidot

”1:2 yksi suu ja kaksi korvaa”

Puhuessasi ihmisten kanssa joihin haluat vaikuttaa, muista yksi suu ja kaksi korvaa. Tulos tehdään ihmisten kautta ja ihminen oppii sitä mitä tekee. Johtaja vastaa kokonaisuudesta, tekijät yhdestä omasta roolistaan. Liiderin on saatava tulos porukasta ulos. Porukkasi oikea roolitus, Jim Colinnsin sanoin ”oikeat ihmiset mukaan bussiin ja oikeille istuimille”. Tämän jälkeen hiotaan jokaisen omassa roolissa teknisiä taitoja ja johtaja energisoi porukkaansa.

 1. Taktiset taidot

”Visualisuuden voima”

Kun asetat tavoitteen ja visualisoit sen, olet jo matkalla sitä kohti. Älä tyydy vain pitkäntähtäimen tai vuodenmittaisiin tavoitteisiin, vaan rakenna matkaasi joka päivä. Laita tämän päivän tavoite visuaalisesti esiin ja myy se Sinun pelaajillesi.

 1. Joukkuepelitaidot

”Ole valmis tinkimään vähän omastasi tämän yhteisen edun nimeen”

Tamminen toteaa ”Joukkuepelissä jokaisen panos on yhtä tärkeä, roolit ovat erilaisia”. Johtaja roolittaa ja rakentaa kokonaisuuden, josta saadaan enemmän ulos, kuin pelkästään palasten summa. Mennään pajalle fiiliksellä ”What can I do for you” ja johtaja hoitaa hyvän energian työympäristöön.

 1. Henkiset taidot

Tämä kohta keskitty yksilöön ja yksilön omaan elämän asenteeseen ja toimintatapoihin. Tammisella on tässä kymmenen prinsiippiä, joita noudattamalla yksilö saadaan henkiseen kasvuun. Tami on mitannut, että jos toimintamalleista noudattaa vähintään viittä, kasvaa yksilö henkisesti.

 

Maxwell ja Tamminen eivät kuitenkaan ole niin erilaisia liidereinä, kuin taustoista voisi olettaa. Maxwell kuvaa kirjassaan matkaa johtajaksi ja vaiheita miten sinne päästään. Mielestäni Tamminen taas kuvaa hyvin Maxwellin korkeimman ”Pinacle”-tason liiderin arkirutiineja ja ajattelumalleja. Hän myös omalla esimerkillään näyttää, miten hän on oman matkansa tehnyt. Maxwellin kirjassa muodostuu johtamisen viitekehys ja Tammisen kirjassa konkreettinen esimerkki vitostason johtajasta ja tämän toimintamalleista. Näin lukija pystyy lähtemään rakentamaan omaa polkuaan selkein askelmerkein taso tasolta ylöspäin. Tammisen prinsiipit benchmarkkina sille, mitä omasta henkilökohtaisesta pelikirjasta tulee löytyä ja millaisia rutiineja ja toimintamalleja istuttaa johdettaviin.

Sami Suominen

Lähteet ja lisätietoa:

John C. Maxwell –”How Successful People Lead” (2013) Hachette Book Group.

Juhani Tamminen –“Yhteispeli” (2014) Bookwell.

Jim Collins – ”Good To Great” (2001) Random House Business Books.

Amerikan Management Association tutkimus

Juha Kangas (Maxwellistä) – Henkilökohtaisen kasvun avaimet (2015) Businessthinkers.fi

P.S. Herra John C. Maxwell tullaan näkemään syksyllä 2015 Helsingissä Nordic Business Forum tapahtumassa yhtenä pääpuhujana.

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Miksi tässä maailmassa missä kaikki tieto on kaikkien saatavilla, niin tietyt yritykset ja ihmiset ovat kuitenkin niin paljon parempia, menestyneempiä ja innovatiivisempia kuin toiset?

 

Simon Sinek tarjoaa kirjassaan Start with Why selkeän mallin merkitykselliselle tekemiselle ja samalla oman vastauksensa kysymykseen. Hän kutsuu tätä nimellä The Golden Circle. Siinä kaikki lähtee liikkeelle siitä yksinkertaisesta ajatuksesta, että kysyt aina kaikessa tekemisessäsi ensin miksi.

Kaikki tietävät mitä tuotteita ja palveluita tarjotaan asiakkaille. Jotkut tietävät miten niitä tehdään ja miten erottaudutaan kilpailijoista. Mutta vain harvat tietävät sen miksi tehdään sitä mitä tehdään. Se on päämäärä ja syy sille miksi ollaan olemassa.

Miksi siis yrityksemme on olemassa? Miksi työntekijämme ovat meidän työntekijöitä? Mikä merkitys tekemisellämme on asiakkaille, mikä on se syy miksi teemme tätä?

Miksi itse henkilökohtaisesti teet sitä mitä teet? Mikä on se perimmäinen syy tekemisellesi?

Vastaamalla kysymykseen miksi, sinulla on mahdollisuus luoda sellaista merkityksellistä tekemistä, joka inspiroi sinun ja yrityksesi kaikkia sidosryhmiä, erityisesti asiakkaitasi, työntekijöitäsi kuin myös yleisöäsi.

 

Start with why, The Golden Circle

Start with why, The Golden Circle. Muistiinpanot.

 

Kantava ajatus on se, että ihmiset eivät osta sitä mitä teet vaan he ostavat siksi miksi teet sitä. Vastaamalla ensin kysymykseen miksi, ennen kysymyksiä miten ja mitä saat yksinkertaisesti aikaan parempia tuloksia ja olet myös innovatiisempi. Mielestäni voit ajatella tätä niin yrityksen, kuin yksilönkin tekemisen kautta.

Aloita siis aina kysymällä miksi, mikä on syy sille miksi teemme tätä?

Tämän tulisi olla kaiken päätöksentekemisen perusta. Näin aikaansaadaan uskollisia asiakkaita ja sitä kautta pitkäaikaista menestystä. Viestimällä miksi tekijän kautta kosketetaan tunteita ja siten vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen voimakkaammin kuin pelkällä faktainformaatiolla. Tällöin on mahdollisuus myös nopeuttaa asiakkaan päätöksentekoa.

Malli haastaa viestimään selkeästi, on sanottava ja tehtävä vain asioita mihin uskoo. Asiakkaan luottamuksen saaminen saattaa kestää myös kauemmin ja se vaatii erityistä kurinalaisuutta.

Uskolliset asiakkaat ja pitkäiaikainen menestys tulevat sitä kautta, että osaat viestiä selkeästi siitä miksi teet mitä teet.

Nostaisin konkreettisimpina hyötynä esille sen, että saat pöydälle muutakin kuin hinta tekijän. Mahdollisesti päästää melkein kokonaan eroon siitä, että hinnalla olisi ollenkaan ratkaisevaa merkitystä ostopäätökseen. Koska asiakkaat haluavat olla myös osa jotain, kuulua johonkin, mitä tietty tuote tai palvelu heille edustaa, niin he ostavat heidän itsensä vuoksi. Muutos on siis usein ihmisissä itsessään, sinun on etsittävä ihmisiä, jotka uskovat siihen mihin itse uskot.

Ihmiset eivät siis osta siksi mitä teet, he ostavat siksi miksi teet sitä.

 

Juha

P.s. Jos olet allerginen liialliselle Apple hehkutukselle, tämä ei ole oikea kirja sinulle!

P.P.s. Syövätkö johtajat viimeisenä? Sivuillamme lisää Simon Sinekin oppeja.

P.P.P.s. Sinek on tulossa syksyllä 2015 Suomeen Nordic Business Forumiin.

 

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Simon Sinek on etnografi eli kansatieteilijä. Hän on tutkinut työyhteisöjä ja on kirjoittanut kaksi kirjaa Start With Why ja Leaders Eat Last. Sinek on top 10 suosituimman TEDTalk videon listalla aiheella ”kuinka johtajat innostaa”. Simon Sinek saapuu Suomeen Nordic Business Forumiin lokakuussa 2015.

Kirjassaan Leaders Eat Last eli johtajat syövät viimeiseksi nousi minulle esiin seuraavat asiat:

1) Johtajuus on valinta auttaa toista

Ne jotka työskentelevät niska limassa toisten auttamiseksi ovat johtajia. He ovat vahvoja tukijoita, jotka uhraavat omaa aikaa ja energiaa toisille, jotta nämä voivat menestyä. Sinek peilaa johtajan käsitettä aikoihin jolloin ihmiset saivat ruokansa metsästämällä eläimiä ja vahvimmat heimon ”Alphat” pitivät ulkoiset vaarat loitolla. Heimon vahvin auttoi ryhmää ja ryhmä auttoi Alphaa.

Kun johtaja ruokkii tiimin ennen omaa napaa, rakentaa hän yhteishenkeä ja työntekijöiden välistä uskollisuutta ja sitoutuneisuutta.

Millaista Alphaa nykypäivänä seurataan? Sinekin mukaan johtajat joita halutaan seurata omaavat ominaisuuksia jotka eivät liity mitenkään töiden suorittamiseen tai osaamiseen vaan oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja luottamukseen.

2) Hyvät johtajat haluavat tiimilleen samoja asioita kuin vanhemmat omille lapsilleen

He haluavat kasvattaa vahvan itsetunnon omaavan persoonan, jolla on mahdollisuuksia menestyä elämän iloissa ja suruissa paljon itseään paremmin. Aika ajoin perheissä tulee aina ongelmia ja riitoja. Annatko Sinä lapsellesi potkut perheestä taloudellisesti vaikeana aikana? Arvostatko kaveriasi joka tulee kantamaan muuttoosi painavaa sohvaa ja kirjahyllyä aurinkoisena lauantaipäivänä enemmän kuin kaveria, joka heittää sinulle satasen hankkia muuttomiespalvelusta apua?

”Leadership is a choice. It is not a rank”

-Tuomas Jäntti

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Rakennusaineet äärimmäiseen menestykseen

Lähde: Keith J. Cunningham – “The Ultimate Blueprint for an Insanely Successful Business” 2014

 

Kuunnellessamme menestyneitä kirjailijoita ja yrityskonsultteja saamme kuulla tarinan omasta henkilökohtaisesta suuremman totuuden löytämisestä avaimena menestykseen. Ken Robinson on kirjoittanut kyseisestä aiheesta kaksi kirjaakin ”The Element” ja ”Finding Your Element”. Keith J. Cunninghamilla sen sijaan on aiheeseen mielenkiintoinen ja selkeästi muista eriävä näkemys. Hänen mukaansa 90% yrityksiä loppuu ennen kymenettä toimintavuottaan, koska kokee ihmisten perustavan yrityksiä pelkästään intohimon varaan; vuonna X ollaan kiinnostuneita fitneksestä ja vuonna Y taasen kirjallisuudesta. Hän varoittaa näitä, sillä yrityksen toimintaympääristön ainut vakaa asia on muutos ja muutoksen turbulenssissa ei henkilökohtainen elementti riitä. Tarvitaan niin toimialan, kuin yritystoiminnan oikeiden taitojen ja työkalujen opettelua sekä täytäntöönpanoa. Sen jälkeen treenataan niitä uudelleen ja uudelleen.

Cunningham vannoo mittauksen voimaan ja mittaus on hänen mielestään kaiken kestävän toiminnan salaisuus. Se mitä mitataan kehittyy ja mitä ei mitata vaarantaa koko liiketoiminnan. Hänen kuvauksensa mukaan lentokonekin on mahdollista tuoda alas kauniissa säässä ilman mittareita, mutta sumussa ja myrskyssä, joita yritysmaailmassakin koemme, mahdollisuutemme laskeutumiseen ilman mittareita on mahdoton. Keith J. Cunningham siteeraa myös Warren Buffetia sanoin: ”If you can’t read the scoreboard, you don’t know the score. If you don’t know the score, you can’t tell the winners from the losers.”  Toimiva yritys tarvitsee toimivan mittariston.

Mittareiden perustana on tärkeät laskelmamme; tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja tase. Vaikkakin nämä antavat meille meidän tärkeät tietomme se ei sinänsä riitä, vaan meidän pitää osata analysoida tietoa. Cunninghamin mukaan kirjanpitäjät olisivat miljonäärejä, mikäli analysoinninosaamista ei tarvittaisi.

Mistä lähdemme siis liikkeelle? Johto tekee päätöksiä, päätökset muutetaan aktiviteeteiksi ja hyvät aktiviteetit tuottavat hyviä numeroita. Näistä totuuksista on hyvä oikoa mutkia siten, että huono johtaminen tarkoittaa huonoja lukuja ja hyvä johtaminen taasen hyviä lukuja. Cunninghamin kirjasta löytyy sitaatti Paul “Bear” Bryantin sitaatti yhteenvetoa puoltaen: ”On any given Saturday, I’ll take my team and beat your team. Or I’ll take your team and beat my team.”

Ennen kuin saamme numerot analysoitavaksi meidän tulee varmistaa kirjaustyylimme; olemmeko suorite- vai maksuperusteinen. Cunningham teilaa maksuperusteisen kirjanpidon täysin käyttökelvottomana minkäänlaiseen liiketoiminnan analyysiin, koska siinä resursseja ei kohdisteta niiden käyttökuukausille. Cunningham listaa myös, että pitää olla oma kirjanpito sekä verottajalle että liikettoiminta-analyysiin. Mahdollisen kolmannen tarpeen hän tuo esiin, mikäli mitään henkilökohtaisia kuluja on viety kirjauksiin. Tätä hän ei luonnollisesti suosittele, mutta mikäli tällaista joku uskaltaa harrastaa tarvitsee liiketoiminta-analyysiin olla puhtaat paperit.

Miten rakennamme oman mittariston? Yksittäiset luvut eivät kerro meille mitään, vaan tarvitsemme trendin. Meidän tärkeimmät mittaukset pystymme uudelleen johtamaan ylläolevasta kuvasta.

 1. Kuinka taitavasti johto hankkii voimavaroja ja saa ne muutetta myynniksi?
 2. Kuinka tehokkaasti johto muuntaa myynnin tulokseksi?
 3. Kuinka taitavasti johto muuntaa tuotot rahaksi?
 4. Mikä on ollut vallitseva trendi viime kuukauden/kvartaalin/vuoden?

 

Lukuja tulee tarkastella niin euroina, keskiarvoina, prosentteina ja yksikkökustannuksina. Pidä aina koko mittaristo yhdellä Excel-välilehdellä tai niin, että näet mittaristosi yhdellä silmäyksellä.

Alla vielä Cunninghamin lista siitä, mitä mittaristoltasi pitäisi voida kysyä.

 1. Mikä on tehokkuus, hyötysuhde ja tuottavuus bisneksessäsi?
 2. Miten tehokkuus, hyötysuhde ja tuottavuus bisneksessäsi vertautuvat aikaisempiin aikaperiodeihin?
 3. Onko tapaa kasvattaa myyntiä samoilla voimavaroilla vai voimmeko pienentää voimavarojamme ja säilyttää myyntimme?
 4. Ovatko voimavaramme ja myyntimme tehokkaasti tuottamassa maksimaalista tuottoa?
 5. Onko mahdollista kasvattaa tuloksellisuutta pienentämällä kustannuksia?
 6. Ovatko voimavarat, myynti ja tulos tuottavasti rakentamassa maksimaalista kassavirtaa?
 7. Ovatko kaikki nämä suhteet positiivisesti kehittyviä?
 8. Miten pystyt parantamaan näitä lukuja?

 

Aina kun haluamasi seuraus puuttuu, niin puuttuu tekeminenkin. Hallinnoi tekemisen kautta syy-seuraus -suhdetta ja kun hoidat syyn tulee sen seuraus kuin itsellään. Rakentaessasi benchmarkia tiimillesi, niin muistathan kommunikoida odotuksesi selkeästi. On motivointi sitten rahapalkinto tai henkilön henkinen kehitys on tärkeintä, että mittaat, raportoit ja korjaat tekemistä päivittäin. Näillä eväin Cunningham näkee, että on mahdollista saavuttaa yrityksen ”The Ultimate Goal” eli maksimoida yrityksen pitkän ajan arvo.

– Sami Suominen

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone