Fredrik

Fredrik Rahka on työskennellyt media- ja kustannusalalla lähes 15 vuotta erilaisissa verkkoliiketoiminnan ja kehitystehtävissä. Tällä hetkellä hän vastaa Kustannusosakeyhtiö Otavan tuotannosta.

Rahka kirjoittaa blogitekstejä oppiakseen kirjoista ja kirjoittamisesta.

Rahkan intohimot ovat ihmiset, keksinnöt, ajatteleminen, kulttuurin ymmärtäminen, parempi ja modernimpi johtaminen, kehittäminen ja kehittyminen, mielen ja kehon toiminta yleisesti sekä jazz-musiikki. Fredrik lukee, kirjoittaa, meditoi, venyy ja väsyy päivittäin.

Rahkan perhe koostuu puolisosta ja kahdesta pienestä pojasta.