Peter F. DRUCKER – The Practice of Management

Tuskin kukaan, joka on lukenut vähäänkään johtamisesta, on pystynyt olla törmäämättä Peter F. Druckerin oppeihin. The Practise of Management -kirjan – Wall Street Journal tituleeraa johtamisen rehtoriksi – copyright on vuodelta 1954. Kuitenkin kirja on edelleen yksi eniten suositeltu johtamisen teos.

Peter Drucker aloittaa kirjansa toteamalla johtamisen olevan markkinointia ja innovointia. Nämä hän näkee koko yritystoiminnan kahtena perusfunktiona. Druckerin mukaan liiketoiminnan määritelmä on organisaatio, joka toteuttaa itseään markkinoimalla tuotetta tai palvelua. Ilman markkinointia ei ole liiketoimintaa. Innovointi on toinen kulmakivi ja tästä Druckerilla on huippu esimerkki:

Myytäessä eskimoille jääkaappeja ruuan viilentämiseen, on kyse uuden markkinan löytämistä. Kun jääkaappeja myydään eskimoille estääkseen ruuan jäätyminen, on innovoitu uusi tuote.

Tulos ei ole syy, vaan lopputulema kyvykkyydestämme markkinoida, innovoida ja hallinnoida. Tämä kokonaisuus jäsentyy tehokkaasti hyvän johtamisen kautta.

Itse kirja käsittelee laajalti koko yritystoimintaa ja kirjasta voisi kirjoittaa monta blogitiivistystä eri kulmista. Nyt kuitenkin keskityn tavoitteilla johtamiseen, joita Drucker kuvaa kirjassaan termillä: ”Management by objectives”.

Objektiivi on tavoite, joka toteutuessaan johtaa yritystä kohti yrityksen visiota ja olemassaolon tarkoitusta. Jotta nämä tavoitteet toteutuvat, tulee niillä olla selkeät mittarit, joita voidaan seurata päivittäisessä ja viikoittaisessa tekemisessä. Mittareiden asettaminen tekee tavoitteista näkyviä ja konkreettisia. Yleensä nämä objektiivit ovat pitkän ajan tavoitteita, joihin on tarve asettaa välitavoitteita. Näin pystymme myös näkemään, että liikumme oikeaan suuntaan ja suunnittelemaan milloin haluamme olla missäkin vaiheessa matkaamme.

 

Vision-and-Purpose.jpg

Tavoitteilla johtaminen. Oma visualisoitu näkemys Peter F. Druckerin kuvaamasta ”Management by Objectives” toimintamallista.

Tavoitteiden hallinta mittareiden ja välitavoitteiden kautta kulminoituu lopulta johtajien kykyyn johtaa. Saadaanko rakennettua toimintastruktuuri siten, että johtaja on motivoitunut ja itseohjautuvasti puhaltaa sekä itsensä että organisaationsa liekkeihin. Toimintastruktuuri on yrityksen kallein resurssi ja se on myös herkästi arvoltaan alenevaa sorttia. Näin ollen toiminta tarvitsee jatkuvaa koulutusta ja täydennystä. Yritykseen tuleekin rakentaa kokonaisuus, jossa omasta putkesta saadaan materiaalia potentiaalisiksi johtajiksi. Lisäksi nykyistä johtajistoa ei sovi unohtaa, vaan heihin tulee pumpata osaamista ja virtaa tasonkasvattamiseen ja sen ylläpitoon. Tämän toimintastruktuurin tavoite on rakentaa johtoon tiimi, jonka rakentamiseen menee yleensä vuosia.

Se, kuinka hyvin johtajia johdetaan, määrittää tuleeko yritys saavuttamaan asetetut tavoitteensa. Johtamisen taso myöskin määrittää miten hyvin yritys johtaa työntekijöitään ja työtä. Työntekijän asenteesta heijastuu hänen esimiehensä asenne. Ilman oikeaa asennetta ja uskoa omaan tekemiseen, panos jää antamatta ja tavoitteet jäävät saavuttamatta.

Johtajaa huolettaa luonnollisesti myös esimiehensä odotukset. Millainen on työskentelysuhde, kuinka vaikea on saada omia agendoja ja kehitysohjelmia läpi ja luonnollisesti suhteet muihin osastoihin organisaatiossa.

 

Managing-Managers.jpg

 

MITEN JOHTAJIA JOHDETAAN

Johto on elin, joka pyörittää yritystä. Kun johdon tekemiset ja velvoitteet määrittyvät pelkästään tavoitteiden pohjalta, saadaan organisaatiosta poistettua kankea ajattelumalli, jossa omistaja delegoi tehtäviä. Näin johtamisen ensimmäinen kriteeri on saada johtajien visio ohjattua tavoitteisiin, jotka toteuttavat yrityksen suurempaa visiota. Kun tavoitteet on asetettu, kaivetaan esiin tahto; miksi johtaja haluaa saavuttaa tavoitteensa. Tämän jälkeen rakennetaan tekeminen taustalle niin, että johtajalla on usko kykyihinsä saavuttaa nämä asetetut tavoitteet. Tämän onnistumiseksi pitää seuraavat kuusi asiaa olla hyvin mietittynä organisaatiossa:

  1. Tavoitteiden kautta johtaminen ja itsekontrolli
  2. Vahva oman työn struktuuri
  3. Oikea henki yrityksessä
  4. Toimitusjohtaja ja hallitus
  5. Ylin valta tehdä lopulliset päätökset
  6. Elin, joka pystyy tehdä kokonaisvaltaisen arvioinnin ja ylennykset
  7. Varustamista tulevaisuuden johtajien varalle
  8. Pitävät strukturoidut johtamisen periaatteet

Jokaisen yksilön kontribuutio yritykseen on erilainen, mutta kaikkien tulee suunnata aikaansaaminen kohti yhteistä tavoitetta. Näin jokainen työtehtävä tulee olla suunnattu kohti koko yrityksen objektiiveja, jolloin kokonaisuudesta tulee suorituskykyinen. Odotukset johdon toiminnasta tulee nivoutua visioon ja   asetettuihin objektiiveihin. Näin johtoa tulee arvioida vaikutuksesta, jonka he saavat aikaan koko yritykseen.

 

MITEN JOHDON TAVOITTEET TULEE ASETTAA?

Drucker kokee, että parhaana tapana asettaa johdon tavoitteet, on pyytää johdettavilta johtajilta kaksi kertaa vuodessa ”Johtajan kirjettä”.

Tässä kirjeessä toimitaan viereisen kuvan mallin mukaan. Johtaja ensin kirjoittaa itse, mitkä hän kokee olevan esimiestyön tavoitteet ja mitä hän näkee oman työnsä tavoitteina. Sitten hän arvioi, mitkä ovat oikeat mittarit ja standardit arvioida hänen onnistumistaan tavoitteissaan. Kun hän on asettanut standardit, hän listaa miten hän tulee nämä standardit saavuttamaan.

Johtajan-Kirje.jpg

Johtajan kirje: Kuvitus struktuuritekstistä.

 

Seuraavaksi johtaja arvioi, mitkä ovat suurimmat haasteet tavoitteiden saavuttamisessa ja mitä yritys ja esimies voi tehdä näiden esteiden poistamisessa.

Tämän summatessaan johtaja rakentaa toimintamallin näkemykseensä pohjaten, jotta kauden tavoitteet saavutetaan. Mikäli näkemys on yhtenäinen esimiehen kanssa, tulee tästä hyväksytty toimintamalli alkavalle jaksolle.

Jotta tiimit toimisivat tehokkaasti, Drucker näkee tiimikoon toimintarajana noin 5 – 6 henkeä. Kuitenkin kirjailijan mukaan parhaat tulokset saadaan hänen mukaansa 3 – 4 hengen tiimeissä. Johtajat, jotka asettavat omat tavoitteensa alas tai jatkuvasti epäonnistuvat toimittamaan tavoitteensa, ei voi antaa jatkaa tehtävissään. Tämänkaltaiset johtajat tulee siirtää alempaan positioon tai irtisanoa, sen sijaan että heidät ylentämällä siirretään pois tehtävästä.

Kirja antaa käytännön toimintamalleja ja pureutuu hyvin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti koko yrityksen johtamisen rakenteisiin ja toimintamalleihin. Johdon kirje oli itselleni varmasti yksi yksittäinen tärkein työkalu, joka jäi taskuun tämänkertaisesta lukukokemuksesta. Kirja on ehdottomasti suositeltavaa lukemista kaikille, joilla on oma tiimi johdettavana ja haluaa lisänäkemystä omaan toimintaansa. Mitään leppoisaa sunnuntailukemisena tämä teos ei kuitenkaan ole.

 

– Sami Suominen

Peter F. Drucker: The Practice of Management, HarperCollins 2006, London

Share: