Lähde: David Bach “ Start Late, Finish Rich (2006)

David Bach kirjoitti menestyskirjan Automatic Milionaire määritellen, miten pitkäjänteisellä automatisoidulla säästämisellä kuka tahansa voi tehdä itsestään miljonäärin. Innostuneena luin kirjan, mutta odotukseni eivät täyttyneet ja jälkeenpäin ajateltuna täysin epäoikeutetusti tuomitsin herra Bachin hömppäkirjailijoiden joukkoon. Ystävän suosituksesta päädyin kuitenkin lukemaan tämän kirjailijan toisenkin kirjan Start Late, Finish Rich. Tämä suurimmaksi osaksi itselleni tuttua materiaalia sisältävä kirja soi minulle Ahaa-elämyksen. Pitkälti itsestäänselvät asiat nousivat uuteen valoon kiitos Bachin innostavan kirjoitustyylin.

Live Rich – Elä rikkasta elämää. Vaikka kirjasta 90% puhuu rahasta ja sen kuukausittaisesta automaattisesesta sijoittamisesta, toteaa Bach lopussa tavoittelevansa lukijan suhteen paljon laajempaa kokonaisuutta. Tarkoitus ei ole pelkästään ohjata ihmisiä viisaaseen rahankäyttöön, vaan antaa rakennuspalikoita täyttymykselliseen elämään eri elämän osa-alueilla.

Mitkä ovat sinun arvosi? Mitä tapojasi ja tekemisiäsi kunnioitat niin, että olet valmis henkilökohtaisiin menetyksiin pitääksesi niistä kiinni. Jari Sarasvuokin sanoo arvojen olevan vasta arvoja silloin, kun ne maksavat sinulle. Sitä ennen ne ovat vain hyviä aikomuksia. Määrittämällä arvosi ja elämällä niiden mukaan, vietät enemmän aikaa olemalla se persoona, joka todella haluat olla.

 

David Bach –  Elämäsi ei ala eläkepäivistä, vaan se on jo alkanut!

 

Onko Sinulla hauskaa ja elätkö elämää jota rakastat? Elämää, joka tuo sinulle iloa, täyttymystä täyttäen samalla unelmasi pala palalta. Elämällä tulevia eläkepäiviä varten, missaat matkan ja samalla elämäsi. Bach listaa kirjassaan kysymykset sinulle itsesi rikkaan elämänpolun löytämiseen.

Live Rich -kysymykset:

Mikä saa Sinut onnelliseksi töissä?

Mikä saa Sinut onnelliseksi kotona?

Mikä saa Sinut onnelliseksi ystävien ja perheen kanssa?

Mikä saa Sinut onnelliseksi kun olet itseksesi?

Mitä rakastat tehdä?

Mitä tekisit elämälläsi tänään, mikäli et pelkäisi epäonnistumista?

Mikä ei toimi elämässäsi?

Mitä Sinä parhaillaan teet, mikä estää sinua kokemasta iloa?

Mikä toimii elämässäsi?

Kuka ei toimi elämässäsi?

Mikä on yksi yksittäinen tärkein kysymys, jonka opit vastatessasi näihin kysymyksiin. Älä tyydy pohtimaan vastausta vain ohimenevää pientä hetkeä, vaan kirjoita vastauksesi päiväkirjaasi. Kirjoittamalla ne juurtuvat mieleesi ja palaamaan niihin ja halutessasi saat aikaan muutoksen.

Useimmat ihmiset ovat liian kiireisiä varmistaakseen, että he panostavat aikansa täyttymyksellisten asioiden toteuttamiseen. Legendaarisen edesmenneen kirjailijan Jim Rohnin sanoin ”People Majour in Minor Things”.  Eli keskittyminen ja tekeminen suunnataan ulkoa tuleviin odotuksiin ja arkirutiineihin, jolloin oma täyttymyksellinen tekeminen putoaa yhtälöstä kokonaan ulos.

Monet itsestäänselvät asiat elämässä unohtuvat, ellemme muistuta niistä itseämme jatkuvasti. Näin hömppäkirjailijasta tulikin syvällinen tulkitsija. Kirjallinen pohdinta päiväkirjaan omista päämääristä ja niihin johtavien rutiinien rakennuksesta varmistaa pysymisen haluamallamme polulla. Pitämällä täyttymykselliset asiat aktiivisesti esillä, kirjaamalla matkan tavoitteen ja porrastamalla sen vuosi, kuukausi, viikko ja päiväkohtaiseksi tekemiseksi varmistamme saapumisen päänmääräämme.

Sami Suominen

 

David Bach: Start Late, Finish Rich, Broadway Books 2006

Jim Rohn: The art of exceptional living, Nithingale 2003

Jari Sarasvuo: Kaamoksesta Kirkkauteen valmennuksessa tekemäni muistiinpanot.

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Warren Bergerin A More Beautiful Question -kirjan teemana on kysymykset. Päällimmäiseksi jää yksi: tuleeko meistä kekseliäämpiä, jos osaamme kysyä parempia kysymyksiä? Ja: mikä on parempi kysymys? Tai kauniimpi, ihan miten vaan.

Juttelin kesäkuussa filosofin kanssa kysymyksistä ja kertoi innostuneesti avoimista ja suljetuista kysymyksistä. Bergerin kirjan luettuani tunnen, että innostus alkaa tarttua. Kysymyksiä voi tosiaankin kysyä niin, että ajatukset kehittyvät ja jatkavat virtaustaan tai sitten niin, että ajatuskulku laantuu. Keksimisessä voisi siis keskittyä parempien kysymysten miettimiseen kuin vain vastauksiin. Voisivatko kysymykset olla niin arvokkaita, että niiden avulla innostuisi ja löytäisi niin arvokkaan pähkinän purtavaksi, että sen hedelmillä eläisi loppuelämänsä?

BeautifulQuestion

Miksi?
Berger luo rakenteen kysymyksille. Hän pohtii aluksi ajattelua avaavia miksi-alkuisia kysymyksiä. Eli, esimerkiksi: Miksi jätevuoremme ovat niin suuret? Kysymyksen tulee olla konkreettinen ja kuitenkin suuri, jotta siihen kannattaa tarttua. Liian epämääräiset kysymykset, kuten ”miksi elämme”, jäävät ilman vastauksia. Liian pieniin ei välttämättä kannata tuhrata liikaa aikaa. Ajattelu voi avartua oikeanlaisten kysymysten avulla, niiden avulla voi löytää erilaisen näkökulman tekemiseen.

Entä jos?
Kysymällä ”entä jos?” tuomme kysymyksiin konkreettisia vaihtoehtoja. Alamme pohtia miten kysymys olisi ratkaistavissa. Entä jos voisimme kerätä erilaisia jätteitä eri astioihin? Entä jos jätteitä voisi uusiokäyttää? Entä jos jätteitä ei vietäisi kaatopaikoille? Vaihtoehtoja kannattaa kerätä mahdollisimman laajasti, jotta osaa tehdä viisaita päätöksiä ratkaisujen osalta.

Miten?
Miten-kysymystä kysymällä alamme ratkoa valitemiamme vaihtoehtoja käytännössä. Miten saisimme ihmiset lajittelemaan jätteensä kodeissaan? Miten saamme astiat tuotettua ja kuka niitä tekee? Miten myymme astioita ihmisille ja kuka niitä myy? Miten saamme ihmiset ostamaan ja käyttämään niitä? Tässä kolmannessa vaiheessa liikutaan vain konkretian tasolla: miten käytännössä ratkotaan asiat?

Warren Berger esittää, että brain stormingeja ei kannattaisi enää tehdä vaan ne kannattaisi vaihtaa ns. question stormingeiksi. Ihmiset ohjattaisiin kysymään aina vaan parempia kysymyksiä. He eivät ratkoisi niitä ennen kuin parhaat mahdolliset kysymykset ovat selvillä. Pelkästään kysymyksiin keskittyminen on kuitenkin luonteemme vastaista. Ihmisen aivot toimivat niin, että ne ennakoivat tulevaa. Näin ollen vastausten pohtiminen ja miettiminen on luontevaa kaikille kysyjille. Siitä huolimatta kannattaisi pidättäytyä hetki ja viipyä kysymysten parissa! Se saattaisi antaa juuri sen verran paremmat eväät tulevalle polulle. Paremmilla ja kauniimmilla kysymyksillä olisi enemmän potentiaalia! Syy on yksinkertainen ja melkein naiivi: ettemme vain keskittyisi ratkaisemaan väärää ongelmaa todella tehokkaasti ja tarmokkaasti. Parempien ja kauniimpien kysymysten puolesta.

 

The Curiosity Chronicles

The Happiness Project

Right Question Institute

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Myyntipsykologia kirjan kansi kuva

Petri Parvinen on Suomen ensimmäinen myynnin johtamisen professori. Kirjassaan Myyntipsykologia hän yhdistää viimeisintä myynnin tutkimusta ja soveltaa sitä käytäntöön. Juha Kangas postasi ansiokkaasti ”Haluatko oppia käyttämään myyntipsykologiaa? Tässä 3 avainasiaa myyntiosaamisen kasvattamiseen”. Juhan ensimmäinen nosto kirjasta oli Myyjän syvintä ammattitaitoa on vuorovaikutuksen psykologia.

Vuorovaikutuspsykologia on arkinen, mutta vielä monelle tuntematon osaamisalue. Pyrimmehän vaikuttamaan toisiin ihmisiin jokapäiväisessä elämässä neuvottelutilanteissa, parisuhteessa, lasten kasvatuksessa ja ystävien kesken, jotta saisimme oman tahtomme tai ideamme läpi. Nostan siis vielä esiin mielestäni opuksen tärkeimmän perusasian eli psykologisen vaikuttamisen keinot. Näitä voimme hyödyntää, niin kotona kuin töissä. Asia on ehkä siksikin vieras, kun me suomalaiset olemme perinteisesti haluttomia ottamaan kontaktia, kohtaamaan ja jutella eli vuorovaikuttaa!

7 vaikuttamisen keinoa

Seuraavaa seitsemää vaikuttamisen keinoa, käytämme yleensä tiedostamatta, mutta avain menestykseen on näiden keinojen tunteminen ja hyödyntäminen:

1) vastavuoroisuus. Ihmisillä on taipumus tehdä vastapalvelus erityisesti jos teko on määritelty epäitsekkääksi palvelukseksi alun perin.

2) jatkuvuus. Ihmiset eivät halua joutua ristiriitaan aiempien tekojensa kanssa. Syvällinen tuotteeseen tutustuminen lisää kaupan todennäköisyyttä.

3) sosiaalinen validointi. Ihminen on laumaeläin. Seuraamme mitä muut viiteryhmään kuuluvat tekevät. Myynnissä kannattaa täten hyödyntää referenssejä.

4) auktoriteetti. Ihmiset tottelevat auktoriteeteiksi mieltämiään ihmisiä ja kyseenalaistavat heidän näkemyksiään keskimääräistä harvemmin.

5) mieltymys. pidämme niistä jotka pitävät meistä ja haluamme muiden pitävän meistä. Todellisessa elämässä mieltymys syntyy aitojen, asenteiltaan ja arvoiltaan samankaltaisten ihmisten kanssa.

6) rajallisuus. On yksi vahvimmista vuorovaikutustaktiikoista. Ihmiset janoavat kaikkea ainutlaatuista, harvalukuista ja erityistä.

7) raamittaminen. Useimmiten ihmisten päätöksenteossa loppusuoralla on mukana vain kaksi tai kolme vaihtoehtoa. Ihmisen psyyke on rahallinen ja suosii selkeyttä.

Ihmiset eivät helposti myönnä, että nämä psykologiset keinot heihin vaikuttaisivat. Tiede on kuitenkin yksiselitteinen. Miten on sinun laita?

-Tuomas

Vinkkaa kaverille!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone